Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 63

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Informatie over geluid en trillingen
Geluidsemissiewaarden bepaald volgens EN 50636-2-100
Het A-gewogen geluidsniveau van het product bedraagt kenmerkend:
– Geluidsdrukniveau
– Geluidsvermogenniveau
– Onzekerheid K
Totale trillingswaarden a
(vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 50636-2-100
h
– Trillingsemissiewaarde a
h
– Onzekerheid K
Gebruik als bladblazer
Montage (zie afbeelding B)
Trek altijd voor werkzaamheden aan het product de
u
stekker uit het stopcontact.
Duw het mondstuk (12) op de motoreenheid. Let er bij de
montage op dat uw vingers niet worden vastgeklemd.
Duw de veiligheidsafdekking (4) op de motoreenheid. Zet
hiervoor de veiligheidsafdekking (4) in het scharnier aan de
motoreenheid. Leg de veiligheidsafdekking (4) tegen de mo-
toreenheid. Om de veiligheidsafdekking te borgen, schroeft
u deze met de bevestigingsschroef(3) helemaal vast. U
hoort een klikgeluid.
Bediening (zie afbeeldingen C en D)
Zorg ervoor dat de kabel u tijdens de werkzaamheden niet
hindert.
Als u wilt inschakelen, draait u de aan/uit-schakelaar (1)
met de wijzers van de klok mee tot een klikgeluid hoorbaar
is.
De luchtstroomsnelheid is variabel. Als u de luchtsnelheid
wilt verhogen, draait u de aan/uit-schakelaar (1) met de wij-
zers van de klok mee.
Als u de luchtsnelheid wilt verminderen, draait u de aan/uit-
schakelaar (1) tegen de wijzers van de klok in.
Als u wilt uitschakelen, draait u de aan/uit-schakelaar (1)
tegen de wijzers van de klok in tot een klikgeluid hoorbaar is.
Zet de aan/uit-schakelaar (1) van het product op „0", voor-
dat u de netspanning onderbreekt of de netstekker uit het
stopcontact trekt.
Demontage (zie afbeelding E)
Trek altijd voor werkzaamheden aan het product de
u
stekker uit het stopcontact.
Druk de knop (11) naar binnen en verwijder het mondstuk
(12).
Draai de bevestigingsschroef (3) los. Verwijder de veilig-
heidsafdekking (4) en bewaar deze op een veilige plaats.
Bosch Power Tools
Gebruik als bladzuiger
dB(A)
dB(A)
dB
2
m/s
2
m/s
Gebruik als bladzuiger
Montage (zie afbeeldingen F en G)
Trek altijd voor werkzaamheden aan het product de
u
stekker uit het stopcontact.
Steek de drie delen van de zuigbuis (7) ineen. Let er bij de
montage op dat uw vingers niet worden vastgeklemd.
Monteer de zuigbuis (7) op de motoreenheid. Zet de zuig-
buis (7) in het scharnier aan de motoreenheid. Til de zuig-
buis (7) op. Om de veiligheidsafdekking te borgen, schroeft
u deze met de bevestigingsschroef (3) helemaal vast. U
hoort een klikgeluid.
Monteer de opvangzak (10) op de motoreenheid en bevestig
de clips van de opvangzak aan de haken op de zuigbuis. Let
er bij de montage op dat uw vingers niet worden vastge-
klemd.
Montage draagriem(zie afbeelding H)
Bevestig de draagriem (9) met de beide haken (8) aan de
draagriemlus (13). Stel de draagriem (9) zo in dat deze het
gewicht van het product draagt en u dit goed kunt hanteren.
Greep monteren en instellen (zie afbeeldingen I
en J)
Om de greep te monteren, zet u de handgreep (5) op de
houder van de buis. Vervolgens duwt u de schroef (6) door
de greep en draait u deze vast.
Om de hoek in te stellen, draait u de schroef (6) en beweegt
u deze omhoog of omlaag in de gewenste werkstand. Draai
vervolgens de schroef (6) weer vast.
Bediening (zie afbeeldingen K, L en M)
Let erop dat u niet over de kabel of een onbeheerd product
struikelt. Zorg ervoor dat de kabel u tijdens de werkzaamhe-
den niet hindert. Bevestig de kabel in de kabelhouder opzij
van de extra handgreep. (zie afbeelding K)
Als u wilt inschakelen, draait u de aan/uit-schakelaar (1)
met de wijzers van de klok mee tot een klikgeluid hoorbaar
is.
Nederlands | 63
Gebruik als bladblazer
86
98
= 2,5
< 2,5
= 1,5
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
83
96
= 2,5
< 2,5
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents