Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 178

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
178 | Қазақ
тартпаңыз - кабелдің зақымданып
және бұзылып кетуі мүмкін.
Кабелді ыстықтан, майлы және
өткір бұрыштардан қорғаңыз.
Ұзарту кабелінің көлденең қимасы
u
қолдану нұсқаулығында берілген
мәліметтерге сай бар болып,
шашылып тұратын суға қарсы
қауіпсіздендірілуі қажет. Ашаның
біріктіргіш бөлшегі суда жатпауы
тиіс.
Электр қауіпсіздігі
Ескерту! Жөндеу немесе
тазалау жұмыстарын
өткізу алдында алдымен
бақ электрбұйымын өшіріп,
электр тоқ айырын розеткадан
шығарып алыңыз. Электр тоққа
қосу кабелінің зақымданып,
кесіліп немесе оралып
қалғанында да жоғарыдағыдай
әрекеттеніңіз.
Электр қозғалтқышты қорғау
u
жүйесі орнатылған! Электр
қозғалтқыш тоқ күшінің артуына
қарсы жүйесімен жабдықталған.
Электр қозғалтқыш тоқтап қалса
оны, қайта қосу алдынан
алдымен бірнеше минут бойы
суытып алыңыз.
Жұмыс барысында кабель
u
бұзылып қалса желі ашасын
дереу розеткадан шығарып
алыңыз. БҰЗЫЛЫП ҚАЛҒАН
КАБЕЛГЕ, ЭЛЕКТР АШАСЫ
РОЗЕТКАДАН ШЫҒАРЫЛЫП
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
АЛЫНБАҒАНЫНША ДЕЙІН,
ТИМЕҢІЗ.
Электр құралыңыз қауіпсіздік үшін
оқшауландырылып, жерге
тұйықталуыда қажет етпейді. Жұмыс
кернеуі – 230 В ауыспалы тоғы,
50 Гц (Еуропа Одағына кірмейтін
елдер үшін 220 В немесе 240 В).
Тек қана рұқсат етілген ұзарту
кабелдерін қолданыңыз. Мәліметтер
мен ақпараттарды тұтынушыларға
техникалық қызмет көрсету үшін
рұқсаты бар арнайы
орталықтарыңыздан алуыңызға
болады.
Қауіпсіздікті арттыру үшін, бүліну
тоғының ең жоғары деңгейі 30 мА
болған FI қосқышын (RCD)
қолданыңыз. Осы FI қосқышын әр
қолдану алдынан тексеріп алу қажет.
Желі немесе ұзарту кабелдерін
жылжымалы бөлшектерден ұзақ
ұстап, кернеу өткізу бөлшектеріне
тиіп қалуын болдырмау үшін
кабелдердің бұзылып қалуына жол
бермеңіз.
Кабелмен біріктірілетін бөлшектері
(штепсель айыры мен электр
розеткалары) құрғақ түрде болып,
жерде жатпаулары тиіс.
Желі кабельдері мен ұзарту
кабелдерін әрдайым оларда
бұзылып қалуын білдіретін
белгілерінің жоқ болуына көз
жеткізу үшін тексеріп, оларды тек
қана ақаусыз қалыпта болғанда
қолдануыңыз лазым.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents