Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 220

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
220 | Srpski
Simptom
Mogući uzrok
Jake vibracije/buka
Proizvod je u kvaru ili blokiran
Proizvod ne duva/ne
Mlaznica/usisna cev je blokirana
usisava
Mlaznica/usisna cev se
Pogrešna montaža
ne može montirati
Intenzitet usisavanja
Vreća za sakupljanje je puna
popušta
Priključni nastavak vreće za sakupljanje se blokira Oslobodite priključni nastavak vreće za
Ventilator/propeler je blokiran prljavštinom.
Piskavi zvuk u usisnoj
Ventilator/propeler je blokiran prljavštinom.
cevi
Baštenski uređaj ne
Ventilator je blokiran
duva
Promenljiva brzina ne
Greška komponente
funkcioniše
Održavanje i servisiranje
Održavanje, čišćenje i skladištenje (vidi slike P i
Q)
Pre svih radova na proizvodu izvucite mrežni utikač iz
u
utičnice.
Održavajte proizvod čistim da biste mogli dobro i
u
sigurno da radite.
Za optimalnu upotrebu očistite ventilator i područje oko
ventilatora nakon svake upotrebe.
Održavajte proizvod i proreze za provetravanje čistim da
biste mogli dobro i sigurno da radite.
Uklonite prljavštinu sa proizvoda ili vreće sa sakupljanje
vlažnom krpom ili tvrdom četkom.
Nikada ne prskajte proizvod vodom.
Nikada ne uranjajte proizvod u vodu.
Čuvajte proizvod na bezbednom i suvom mestu, van dohvata
dece.
Ne odlažite druge predmete na proizvod.
Pazite na to da su sve navrtke, klinovi i zavrtnji pritegnuti da
bi bio moguć siguran rad sa proizvodom.
Redovno proveravajte da li je vreća za sakupljanje istrošena i
pohabana.
Proverite proizvod i radi sigurnosti zamenite istrošene ili
oštećene delove.
Proverite da je delove koje treba zameniti proizvela firma
Bosch.
Servis i saveti za upotrebu
Servis odgovara na vaša pitanja u vezi sa popravkom i
održavanjem vašeg proizvoda kao i u vezi sa rezervnim
delovima. Šematske prikaze i informacije u vezi rezervnih
delova naći ćete i pod: www.bosch-pt.com
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Rešenje
Proverite da na području ventilatora nema
prljavštine i po potrebi ga očistite. Obratite se
korisničkoj službi ako ne ustanovite razliku.
Oslobodite mlaznicu/usisnu cev.
Vidi „Montaža".
Ispraznite vreću za sakupljanje.
sakupljanje. Proverite da na području ventilatora
nema prljavštine i po potrebi ga očistite.
Očistite ventilator i propeler. Vidi „Održavanje".
Očistite ventilator i propeler. Vidi „Održavanje".
Isključite proizvod, izvucite mrežni utikač i
uklonite blokadu (nosite zaštitne rukavice).
Kontaktirajte korisničku službu.
Bosch tim za konsultacije vam rado pomaže tokom primene,
ukoliko imate pitanja o našim proizvodima i njihovom
priboru.
Molimo da kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova
neizostavno navedete broj artikla sa 10 brojčanih mesta
prema tipskoj pločici proizvoda.
Srpski
Bosch Elektroservis
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: +381 11 644 8546
Tel.: +381 11 744 3122
Tel.: +381 11 641 6291
Fax: +381 11 641 6293
E-Mail: office@servis-bosch.rs
www.bosch-pt.rs
Dodatne adrese servisa pogledajte na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
Uklanjanje đubreta
Proizvode, pribor i pakovanja treba podvrgnuti ekološkoj
daljnjoj obradi.
Ne bacajte proizvode u kućni otpad!
Samo za EU‑zemlje:
Prema Evropskoj direktivi 2012/19/EU o starim električnim
i elektronskim uređajima i njenoj implementaciji u
nacionalnom zakonodavstvu, proizvodi koji nisu više
upotrebljivi moraju da se odvojeno sakupe i podvrgnu
ekološkoj daljnjoj obradi.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents