Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 222

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
222 | Slovenščina
izdelek ni v uporabi, ga hranite izven
dosega otrok.
Ta izdelek ni namenjen za uporabo s
u
strani oseb (vključno z otroki) z
omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali
umskimi sposobnostmi ali
pomanjkljivimi izkušnjami in/ali
pomanjkljivim znanjem, razen v
primeru, če jih nadzoruje oseba, ki je
odgovorna za varnost ali pa če
slednji s strani te odgovorne osebe
dobijo navodila, kako se mora ta
izdelek uporabljati. Nadzorujte
otroke in zagotovite, da se slednji ne
bodo igrali z izdelkom.
Nikoli ne uporabljajte izdelka v
u
primeru, ko se v neposredni bližini
nahajajo osebe, še posebej otroci ali
domače živali.
Za nezgode ali škodo, povzročeno na
u
drugih osebah ali njihovi lastnini, je
odgovoren uporabnik ali lastnik.
Med obratovanjem se v okolici
u
3 metrov ne smejo zadrževati osebe
ali živali. Uporabnik izdelka je v
delovnem območju odgovoren za
tretje osebe.
Izdelek uporabljajte le pri dnevni
u
svetlobi ali dobri umetni svetlobi.
Izdelka ne uporabljajte, kadar ste
u
zaspani ali bolni ali pod vplivom
alkohola, drog ali zdravil.
Ne uporabljajte izdelka med slabimi
u
vremenskimi pogoji, še posebej ne v
primeru, ko se bliža nevihta.
Pri uporabi tega izdelka morate
u
vselej nositi prilegajočo, fiksirano
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
obleko na zgornjem delu telesa in
rokah
Med uporabo izdelka ne smete nositi
u
odprtih gumijastih čevljev ali
sandalov. Nosite le fiksno obutev in
dolge hlače (glejte slike C in L).
Pazite na to, da se ohlapna obleka ne
u
bo potegnila v dovod zraka, saj bi to
lahko povzročilo poškodbe.
Pazite na to, da bodo dolgi lasje
u
sprijeti nazaj in da se ne bodo
potegnili v dovod zraka, saj bi to
lahko povzročilo poškodbe.
Izdelek smete uporabljati le z
u
montirano šobo oz. montirano
sesalno cevjo.
Skrbno preglejte površino, ki jo
u
želite obdelati in odstranite žice in
druge tujke.
Pred vsako uporabo preverite
u
priključni vodnik/podaljševalni kabel
glede na poškodbe in ju po potrebi
zamenjajte. Zaščitite priključni
vodnik/podaljševalni kabel pred
vročino, oljem in ostrimi robovi.
Poskrbite za to, da se bo kabel vselej
u
nahajal v smeri nazaj vstran od
vrtnega orodja.
Nikoli ne uporabljajte izdelka s
u
poškodovanimi zaščitnimi
pripravami, pokrovi ali brez
varnostnih priprav, kot npr.
prestrezne vreče.
Zagotovite, da so pri uporabi izdelka
u
montirani vsi priloženi ročaji in
zaščitne priprave. Nikoli ne
poskušajte zagnati izdelka z
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents