Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 62

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
62 | Nederlands
Symbool
Betekenis
Gebruik als bladzuiger
Bewegingsrichting
Reactierichting
Inschakelen
Uitschakelen
Toegestane handeling
Verboden handeling
Draag werkhandschoenen
Gebruik het product alleen met aange-
brachte zuigbuis.
Gebruik volgens bestemming
Het product is bestemd voor huishoudelijk gebruik, voor het
bijeenblazen en vergaren van bladeren en tuinafval vlak bo-
ven de grond, zoals gemaaid gras om het huis en in de tuin.
Technische gegevens
Bladblazer/tuinzuiger
Productnummer
Opgenomen vermogen
Luchtstroomsnelheid,
max
Volumestroom, max.
Verkleiningsratio
Inhoud opvangzak
Gewicht (gebruik als
bladblazer)
Gewicht (gebruik als
bladzuiger)
Isolatieklasse
Serienummer
De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gege-
vens variëren.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Het product mag niet als hakselaar worden gebruikt.
Het gebruik van producten op een andere wijze dan waar-
voor deze uitdrukkelijk bestemd zijn, kan gevaarlijk zijn. Bij
gebruik anders dan volgens de bestemming kunt u letsel op-
lopen.
Afgebeelde componenten (zie
afbeelding A)
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeeldingen
van het gereedschap op de pagina's met afbeeldingen.
(1) Aan/uit-schakelaar met regelaar voor de luchtstroom-
(2) Motoreenheid
(3) Bevestigingsschroef voor veiligheidsafdekking of
(4) Veiligheidsafdekking (gebruik als bladblazer)
(5) Handgreep aan zuigbuis (gebruik als bladzuiger)
(6) Schroef voor handgreepinstelling
(7) Zuigbuis (gebruik als bladzuiger)
(8) Haak voor draagriem
(9) Draagriem
(10) Opvangzak (gebruik als bladzuiger)
(11) Knop voor het ontgrendelen van mondstuk of opvang-
(12) Mondstuk (gebruik als bladblazer)
(13) Oog voor draagriemhaak
UniversalGardenTidy
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1800
km/h
165 − 285
l/s
160
12:1
l
45
kg
3,4
kg
4,7
/ II
snelheid
zuigbuis
zak
UniversalGardenTidy
UniversalGardenTidy
2300
3 600 HB1 002
3 600 HB1 032
3 600 HB1 072
1600 − 2300
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
Zie typeplaatje op product
3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 041
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents