Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 61

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
verkrijgbaar bij de erkende klantenser-
vice.
Voor meer veiligheid gebruikt u een
aardlekschakelaar (RCD) met een fout-
stroom van maximaal 30 mA. De aard-
lekschakelaar moet vóór gebruik altijd
worden gecontroleerd.
Houd net- en verlengkabel uit de buurt
van bewegende delen en voorkom elke
beschadiging van de kabels om con-
tact met spanningvoerende delen te
voorkomen.
Kabelverbindingen (netstekkers en
stopcontacten) moeten droog zijn en
mogen niet op de grond liggen.
De net- en verlengkabels moeten regel-
matig op beschadigingen worden ge-
controleerd en mogen alleen in onbe-
schadigde toestand worden gebruikt.
Als de netkabel van het product be-
schadigd is, mag deze alleen door een
erkende Bosch klantenservice worden
gerepareerd. Gebruik alleen toegela-
ten verlengkabels.
Gebruik alleen verlengkabels, kabels,
leidingen en kabeltrommels die vol-
doen aan EN 61242/IEC 61242 of IEC
60884-2-7 en die van het type H05-
VVV-F of H05RN-F zijn.
Als u voor het gebruik van het product
een verlengkabel wilt gebruiken, zijn
de volgende geleiderdiameters vereist:
– Geleiderdiameter 1,25 mm
2
1,5 mm
– Maximale lengte 30 m voor ver-
lengkabels of 60 m voor kabel-
Bosch Power Tools
trommels met veiligheidsschake-
laar
Opmerking: Als u een verlengkabel ge-
bruikt, moet deze, zoals bij de veilig-
heidsvoorschriften beschreven, een
aardedraad bezitten die via de stekker
verbonden is met de aardedraad van
uw elektrische installatie.
Vraag bij twijfel een vakman voor elek-
triciteit of de Bosch klantenservice om
advies.
VOORZICHTIG: Verlengka-
bels die niet volgens de
voorschriften zijn, kunnen
gevaarlijk zijn. Verlengkabels, stek-
kers en contrastekkers moeten wa-
terdicht uitgevoerd en voor gebruik
buitenshuis goedgekeurd zijn.
Opmerking voor producten die niet in
Groot-Brittannië worden verkocht:
LET OP: Voor uw veiligheid is het ver-
eist dat de aan het product aange-
brachte stekker met de verlengkabel
wordt verbonden. De stekker van de
verlengkabel moet tegen spatwater be-
schermd zijn en van rubber gemaakt of
met rubber bekleed zijn. De verlengka-
bel moet met een trekontlasting wor-
den gebruikt.
Symbolen
De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en
begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de
2
symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de
of
symbolen helpt u het product goed en veilig te gebruiken.
Symbool
Nederlands | 61
Betekenis
Gebruik als bladblazer
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents