Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 70

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
70 | Dansk
– Maks. længde 30 m til forlænger-
ledninger eller 60 m til kabeltrom-
ler med HFI-relæ (FI)
Bemærk: Hvis der benyttes en forlæn-
gerledning, skal denne - som beskrevet
under sikkerhedsforskrifterne - være
forsynet med en jordledning, der skal
være forbundet med jordledningen til
det elektriske anlæg via stikket.
Hvis du er i tvivl: Kontakt en uddannet
elektriker eller henvend dig til det nær-
meste Bosch serviceværksted.
FORSIGTIG: Ikke forskrifts-
mæssige forlængerlednin-
ger kan være farlige. For-
længerledning, stik og kobling skal
være vandtætte og de skal være
godkendt til udendørs brug.
Tips vedr. produkter, der ikke sælges i
GB:
PAS PÅ: For din sikkerheds skyld er
det nødvendigt, at stikket på havered-
skabet forbindes med forlængerled-
ningen. Koblingen på forlængerlednin-
gen skal være beskyttet mod stæn-
kvand, være fremstillet af gummi eller
være overtrukket med gummi. Forlæn-
gerledningen skal benyttes med en
trækaflastning.
Symboler
De efterfølgende symboler er af betydning for at kunne læse
og forstå betjeningsvejledningen. Læg mærke til symbolerne
og overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbo-
lerne er med til at sikre en god og sikker brug af produktet.
Symbol
Betydning
Løvblæse-funktion
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Symbol
Betydning
Løvsuge-funktion
Bevægelsesretning
Reaktionsretning
Tænding
Slukning
Tilladt handling
Forbudt handling
Brug beskyttelseshandsker
Brug kun produktet med monteret suge-
rør.
Beregnet anvendelse
Produktet er beregnet til brug i husholdningen, til at blæse
løv og haveaffald i nærheden af jorden (f.eks. græs) sammen
og opsamle det omkring hus og i have.
Produktet må ikke bruges som kompostkværn.
Det kan være farligt at bruge produkter til formål, de ikke ud-
trykkeligt er beregnet til. Du kan komme til skade, hvis
produktet bruges til formål, det ikke er beregnet til.
Illustrerede komponenter (se Fig. A)
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af produktet på de illustrerede sider.
(1) Start-stop-kontakt med regulator til luftstrømhastig-
heden
(2) Motorenhed
(3) Fastgørelsesskrue til beskyttelsesafdækning eller
sugerør
(4) Beskyttelsesafdækning (løvblæse-funktion)
(5) Håndgreb på sugerør (løvsuge-funktion)
(6) Skrue til håndgrebindstilling
(7) Sugerør (løvsuge-funktion)
(8) Krog til bærerem
(9) Bærerem
(10) Opsamlerpose (løvsuge-funktion)
(11) Taste til at oplåse dyse eller opsamlerpose
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents