Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 303

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Modus puhanje listja: 2000/14/ES: Izmerjena raven zvočne moči 96 dB(A), negotovost K = 2,5 dB, zagotovljena ra-
ven zvočne moči 97 dB(A)
Postopek za presojo skladnosti v skladu s prilogo V. Kategorija izdelka: 34, 35
Tehnična dokumentacija pri: *
hr
Način rada za usisavanje lišća: 2000/14/EZ: Izmjerena razina učinka buke 98 dB(A), nesigurnost K = 2,5 dB, za-
jamčena razina učinka buke 99 dB(A)
Način rada za otpuhivanje lišća: 2000/14/EZ: Izmjerena razina učinka buke 96 dB(A), nesigurnost K = 2,5 dB, za-
jamčena razina učinka buke 97 dB(A)
Postupak ocjenjivanja sukladnosti prema dodatku V. Kategorija proizvoda: 34, 35
Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *
Imirežiim: 2000/14/EÜ: Mõõdetud helivõimsustase 98 dB(A), mõõtemääramatus K = 2,5 dB, garanteeritud helivõim-
et
sustase 99 dB(A)
Puhumisrežiim: 2000/14/EÜ: Mõõdetud helivõimsustase 96 dB(A), mõõtemääramatus K = 2,5 dB, garanteeritud he-
livõimsustase 97 dB(A)
Vastavuse hindamise meetod vastavalt lisale V. Tootekategooria: 34, 35
Tehnilised dokumendid saadaval: *
lv
Lapu uzsūkšanas režīms: 2000/14/EK: izmērītais trokšņa jaudas līmenis ir 98 dB(A), izkliede K ir = 2,5 dB, ga-
rantētais trokšņa jaudas līmenis ir 99 dB(A)
Lapu aizpūšanas režīms: 2000/14/EK: izmērītais trokšņa jaudas līmenis ir 96 dB(A), izkliede K ir = 2,5 dB, ga-
rantētais trokšņa jaudas līmenis ir 97 dB(A)
Atbilstības novērtēšana ir veikta saskaņā ar pielikumu V. Izstrādājuma kategorija: 34, 35
Tehniskā dokumentācija no: *
Lapų siurbimo režimas: 2000/14/EB: išmatuotas garso galios lygis 98 dB(A), paklaida K = 2,5 dB, garantuotas garso
lt
galios lygis 99 dB(A)
Lapų pūtimo režimas: 2000/14/EB: išmatuotas garso galios lygis 96 dB(A), paklaida K = 2,5 dB, garantuotas garso
galios lygis 97 dB(A)
Atitikties vertinimas atliktas pagal priedą V. Gaminio kategorija: 34, 35
Techninė dokumentacija saugoma: *
Henk Becker
Chairman of Executive
Management
Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 17.09.2020
Bosch Power Tools
* Robert Bosch Power Tools GmbH,
PT/ECS, 70538 Stuttgart, GERMANY
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
VII
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents