Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 150

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
150 | Magyar
Műszaki adatok
Lombfúvó / kerti elszívó
Rendelési szám
Névleges felvett teljesít-
mény
Légáram sebesség, max.
Térfogati légáram, max.
Aprítási arány
A felfogó zsák térfogata
Súly (lombfúvó üzem-
mód)
Súly (lombelszívó üzem-
mód)
Érintésvédelmi osztály
Gyári szám (Serial Num-
ber)
A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az
adatok változhatnak.
Zaj és vibráció értékek
A zajkibocsátási értékek a EN 50636-2-100 előírásainak megfelelően kerültek meghatározásra
A termék A-értékelésű zajszintjének tipikus értékei:
– Hangnyomás-szint
– Hangteljesítmény-szint
– Bizonytalanság K
Az a
rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és a K szórás az EN 50636-2-100 szabvány szerint:
h
– Rezgéskibocsátási érték, a
h
– Bizonytalanság K
Lombfúvó üzemmód
Szerelés (lásd a B ábrát)
A terméken bármely munka megkezdése előtt húzza ki
u
a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.
Tolja fel a (12) fúvókát a motoregységre. A szerelés során
ügyeljen arra, hogy ne csípje be az ujját.
Szerelje fel a (4) védőburkolatot a motoregységre. Ehhez te-
gye be a (4) védőburkolatot a motoregység csuklójába. Te-
gye fel a (4) védőburkolatot és a rögzítéséhez csavarozza azt
hozzá ütközésig a (3) rögzítőcsavarral, ekkor kattanások
hallhatók.
Kezelés (lásd a C és D ábrát)
Gondoskodjon arról, hogy a kábel ne akadályozza a munká-
ban.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
UniversalGardenTidy
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1800
km/ó
165 − 285
l/s
160
12:1
l
45
kg
3,4
kg
4,7
/ II
Lombelszívó üzemmód
dB(A)
dB(A)
dB
2
m/s
2
m/s
A bekapcsoláshoz forgassa addig a (1) be-/kikapcsolót az
óramutató járásával megegyező irányba, amíg az kattanó
hangot ad.
A levegő áramlási sebességét szabályozni lehet. A levegő
áramlási sebességének megnöveléséhez forgassa el az óra-
mutató járásával megegyező irányban a (1) be-/kikapcsolót.
A levegő áramlási sebességének csökkentéséhez forgassa el
az óramutató járásával ellenkező irányban a (1) be-/kikap-
csolót.
A kikapcsoláshoz forgassa addig a (1) be-/kikapcsolót az
óramutató járásával ellenkező irányba, amíg az kattanó han-
got ad.
Állítsa be a termék (1) be-/kikapcsolóját a „0" helyzetbe, mi-
előtt megszakítja a hálózati feszültséget vagy kihúzza a csat-
lakozó dugót a dugaszoló aljzatból.
UniversalGardenTidy
UniversalGardenTidy
2300
3 600 HB1 002
3 600 HB1 032
3 600 HB1 072
1600 − 2300
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
lásd a terméken elhelyezett típustáblát
Lombfúvó üzemmód
86
98
= 2,5
< 2,5
= 1,5
3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 041
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
83
96
= 2,5
< 2,5
= 1,5
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents