Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 187

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
este posibil să nu le auziţi în timpul
suflării/aspirării frunzelor.
Evitaţi o poziţie corporală anormală
u
şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul.
Aveţi grijă să păşiţi în condiţii de
u
siguranţă pe suprafeţele aflate în
pantă.
Păşiţi întotdeauna încet, nu alergaţi
u
niciodată repede.
Îndepărtaţi murdăria din toate
u
fantele de aerisire.
Nu suflaţi în niciun caz murdăria/
u
frunzele în direcţia persoanelor
aflate în apropiere.
Nu transportaţi produsul trăgându-l
u
de cablu.
Est recomandabil să purtaţi o mască
u
de protecţie a respiraţiei.
Înainte de a atinge produsul,
u
aşteptaţi până când toate
componentele acestuia se opresc
complet. Suflanta se mai rotește încă
după oprirea produsului, putând
provoca răniri.
Nu aduceţi modificări sculei
u
electrice. Modificările neautorizate
pot afecta siguranţa în exploatare a
sculei dumneavoastră electrice şi pot
duce la amplificarea zgomotelor şi
vibraţiilor acesteia.
În modul de aspirare pot fi aspirate și
u
alte obiecte decât cele prevăzute la
capitolul Utilizare conform
destinației.
Nu aspirați obiecte solide precum
crengi mari, cioburi de sticlă, piese
din metal și pietre.
Bosch Power Tools
O suflantă sau o carcasă deteriorată
u
(așchii, fisuri, crestături) mărește
riscul vătămărilor corporale cauzate
de obiectele străine aruncate. În
cazul în care carcasa este
deteriorată, contactați Hotline-ul
Bosch.
În cazuri rare (de ex. în timpul unei
u
utilizări mai îndelungate în condiții
de climat cald și uscat) vidul din
suflantă poate produce o încărcare
electrostatică, sesizabilă în
momentul contactului cu produsul.
Scoateţi ştecherul de la reţea afară
din priză:
– întotdeauna când vă îndepărtaţi de
produs
– atunci când verificaţi produsul,
îndepărtaţi un blocaj sau executaţi
lucrări la acesta
– după o coliziune cu un corp străin.
Verificaţi imediat produsul cu
privire la eventuale deteriorări iar
dacă este necesar, daţi-l la reparat
– când produsul începe să vibreze în
mod neobişnuit (verificaţi imediat)
Racordarea la curent electric
Tensiunea sursei de curent trebuie
u
să coincidă cu datele de pe plăcuţa
indicatoare a tipului sculei electrice.
Se recomandă racordarea sculei
u
electrice numai la o priză de curent
asigurată cu un întrerupător automat
de protecţie de 30 mA.
Folosiţi pentru acest produs sau
u
schimbaţi cablul vechi al acestuia
Română | 187
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents