Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 225

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Če želite pri obratovanju izdelka
uporabljati podaljševalni kabel,
upoštevajte naslednje preseke
vodnika:
– Presek vodnika 1,25 mm
2
1,5 mm
– Maksimalna dolžina 30 m za
podaljševalni kabel ali 60 m za
kabelski boben z zaščitnim
stikalom FI
Opozorilo: Če uporabite podaljševalni
kabel, mora slednji v skladu z
varnostnimi navodili imeti zaščitni
vodnik, ki je s vtičem povezan z
zaščitnim vodnikom vaše električne
naprave.
V primeru dvoma vprašajte
kvalificiranega električarja ali najbližje
zastopstvo servisa Bosch.
POZOR: Nepravilno izvedeni
podaljševalni kabli so lahko
nevarni. Podaljševalni kabli,
vtiči in mesta priključka morajo biti
izvedeni vodotesno in dovoljeni za
zunanjo uporabo.
Opozorilo za izdelke, ki se ne prodajajo
v VB:
POZOR: Za vašo varnost je potrebno,
da se vtič na izdelku poveže s
podaljševalnim kablom. Priključno
mesto podaljševalnega kabla se mora
zaščititi proti škropljenju. Zaščita mora
biti iz gume ali pa biti prevlečena z
gumo. Podaljševalni kabel se mora
uporabljati z razbremenitvijo natega.
Bosch Power Tools
Simboli
Naslednji simboli so pomembni za branje in razumevanje
navodila za obratovanje. Zapomnite si simbole in njihov
pomen. Pravilna razlaga simbolov vam pomaga, da boste
izdelek bolje in varneje uporabljali.
Simbol
2
ali
Uporaba v skladu z namenom
uporabe
Izdelek je namenjen za hišno uporabo, za puhanje in zbiranje
listja in vrtnih odpadkov v bližini tal, kot je npr. trava na
območju okoli hiše in vrta.
Izdelka ne smete uporabljati kot drobilnik.
Uporaba izdelkov v druge namene in načine, za katera niso
izrecno namenjena, je lahko nevarno. Pri nenamenski
uporabi se lahko poškodujete.
Komponente na sliki (glejte sliko A)
Oštevilčenje komponent se nanaša na prikaz izdelka na
grafičnih straneh.
(1) Vklopno/izklopno stikalo za hitrost zračnega toka
(2) Motorna enota
(3) Pritrdilni vijak za zaščitni pokrov ali sesalno cev
(4) Zaščitni pokrov (modus puhanje listja)
Slovenščina | 225
Pomen
Modus puhanje listja
Modus sesanje listja
Smer premikanja
Smer reakcije
Vklop
Izklop
Kako je dovoljeno delati
Kako je prepovedano delati
Nosite zaščitne rokavice
Izdelek smete uporabljati izključno z
montirano sesalno cevjo.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents