Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 232

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
232 | Hrvatski
oštećenja na proizvodu i po potrebi
zatražite njegov popravak
– ako proizvod počne neobično
vibrirati (odmah provjerite)
Električni priključak
Napon strujnog izvora mora se
u
podudarati s informacijama na
označnoj pločici proizvoda.
Preporučljivo je ovaj proizvod
u
priključiti samo na utičnicu koja je
zaštićena zaštitnom strujnom
sklopkom od 30 mA.
Za ovaj proizvod rabite ili zamijenite
u
samo električne kabele koji
odgovaraju informacijama
proizvođača. Obratite se servisnom
centru kako biste to učinili.
Nikada ne primajte mrežni utikač
u
mokrim rukama.
Ne prelazite preko električnog ili
u
produžnog kabela, ne gnječite ga i ne
povlačite jer bi se mogao oštetiti.
Zaštitite kabel od vrućine, ulja i
oštrih rubova.
Produžni kabel mora imati presjek
u
naveden u priručniku za uporabi i biti
zaštićen od prskanja vode. Utični
spoj ne smije ležati u vodi.
Električna sigurnost
Pozor! Prije radova
održavanja ili čišćenja
isključite proizvod i izvucite
mrežni utikač. Isto vrijedi ako je
električni kabel oštećen, zarezan ili
zapleten.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Montirana je zaštita motora!
u
Motor je opremljen zaštitom od
preopterećenja. Ako se motor
zaustavi, prije ponovnog
pokretanja pustite ga da se
nekoliko minuta ohladi.
Ako se kabel tijekom rada ošteti,
u
odmah izvucite mrežni utikač iz
utičnice. NE DIRAJTE OŠTEĆENI
KABEL PRIJE NEGO ŠTO
ISKOPČATE MREŽNI UTIKAČ.
Vaš proizvod je radi sigurnosti izoliran i
nije mu potrebno uzemljenje. Radni
napon je 230 V AC, 50 Hz (za države
izvan EU-a i 220 V ili 240 V). Rabite
samo odobrene produžne kabele.
Informacije možete zatražiti od
ovlaštene servisne službe.
Radi veće sigurnosti rabite zaštitnu
strujnu sklopku (RCD) sa strujom
kvara od maksimalno 30 mA. Tu
zaštitnu strujnu sklopku trebalo bi
provjeriti prije svake uporabe.
Držite mrežne i produžne kabele dalje
od pomičnih dijelova i izbjegavajte
svako oštećenje kabela kako biste
izbjegli kontakt s dijelovima pod
naponom.
Kabelski spojevi (mrežni utikači i
utičnice) trebali bi biti suhi i ne ležati
na tlu.
Potrebno je redovito provjeravati
postoje li znakovi oštećenja na
mrežnim i produžnim kabelima i oni se
smiju rabiti samo u ispravnom stanju.
Ako je mrežni kabel proizvoda
oštećen, smije ga popraviti samo
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents