Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 132

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
132 | Čeština
(9) Nosný popruh
(10) Sběrný vak (režim nasávání listí)
(11) Tlačítko pro odjištění hubice nebo sběrného vaku
Technická data
Fukar listí/zahradní
vysavač
Objednací číslo
Jmenovitý příkon
Rychlost vzduchového
proudu, max.
Objemový průtok, max.
Poměr fragmentace
Objem sběrného vaku
Hmotnost (režim foukání
listí)
Hmotnost (režim
nasávání listí)
Třída ochrany
Sériové číslo
Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.
Informace o hluku a vibracích
Hodnoty emise hluku zjištěny podle EN 50636-2-100
Hodnocená hladina hluku A výrobku činí typicky:
– Hladina akustického tlaku
– Hladina akustického výkonu
– Nepřesnost K
Celkové hodnoty vibrací a
(vektorový součet tří os) a nepřesnost K zjištěny podle EN 50636-2-100
h
– Hodnota emise vibrací a
h
– Nepřesnost K
Režim foukání listí
Montáž (viz obrázek B)
Před všemi pracemi na výrobku vytáhněte síťovou
u
zástrčku ze zásuvky.
Hubici (12) nasuňte na motorovou jednotku. Při montáži
dávejte pozor na to, aby se nepřiskříply prsty.
Ochranný kryt (4) namontujte na motorovou jednotku. K
tomu nasaďte ochranný kryt (4) do kloubu na motorové
jednotce. Přiložte ochranný kryt (4) na motorovou jednotku
a pro zajištění ochranného krytu jej přišroubujte pomocí
upevňovacího šroubu (3) pevně až na doraz, jsou slyšet
kliknutí.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
(12) Hubice (režim foukání listí)
(13) Očko pro háček nosného popruhu
UniversalGardenTidy
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1800
km/h
165 − 285
l/s
160
12:1
l
45
kg
3,4
kg
4,7
/ II
Režim nasávání listí
dB(A)
dB(A)
dB
2
m/s
2
m/s
Obsluha (viz obrázky C a D)
Zajistěte, aby kabel při práci nepřekážel.
Pro zapnutí otočte spínač (1) ve směru hodinových ručiček
až klikne.
Rychlost proudu vzduchu je variabilní. Pro zvýšení rychlosti
vzduchu otáčejte spínač (1) ve směru hodinových ručiček.
Pro snížení rychlosti vzduchu otáčejte spínač (1) proti směru
hodinových ručiček.
Pro vypnutí otočte spínač (1) tak daleko proti směru
hodinových ručiček až klikne.
Než odpojíte síťové napětí nebo vytáhnete zástrčku, dejte
spínač (1) výrobku do polohy „0".
UniversalGardenTidy
UniversalGardenTidy
2300
3 600 HB1 002
3 600 HB1 032
3 600 HB1 072
1600 − 2300
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
viz typový štítek na výrobku
Režim foukání listí
86
98
= 2,5
< 2,5
= 1,5
3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 041
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
83
96
= 2,5
< 2,5
= 1,5
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents