Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 227

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Za zmanjšanje hitrosti zasukajte vklopno izklopno stikalo (1)
v nasprotni smeri urnega kazalca.
Za izklop zasukajte vklopno/izklopno stikalo (1) v nasprotni
smeri urnega kazalca tako dolgo, da zaslišite klik.
Preden boste prekinili omrežno napetost ali potegnili
omrežni vtič, nastavite vklopno/izklopno stikalo (1) izdelka
na „0".
Demontaža (glejte sliko E)
Potegnite vtič iz vtičnice pred vsemi opravili, ki jih
u
izvajate na izdelku.
Pritisnite tipko (11) in snemite šobo (12).
Sprostite pritrdilni vijak (3). Snemite zaščitni pokrov (4) in
ga varno shranite.
Modus sesanje listja
Montaža (glejte slike F in G)
Potegnite vtič iz vtičnice pred vsemi opravili, ki jih
u
izvajate na izdelku.
Sestavite dele sesalne cevi (7). Pri montaži pazite na to, da
si ne stisnite prstov.
Montirajte sesalno cev (7) na motorno enoto. Vstavite
sesalno cev (7) v sklep motorne enote. Privzdignite sesalno
cev (7) in jo pritrdite s pritrdilnim vijakom (3) do prislona;
zaslišite več klikov.
Montirajte prestrezno vrečo (10) na motorno enoto in
pritrdite sponke prestrezne vreče na kavelj sesalne cevi. Pri
montaži pazite na to, da si ne stisnite prstov.
Montaža nosilinega jermena (glejte sliko H)
Pritrdite nosilni jermen (9) z obema kavljema (8) na spone
nosilnega jermena (13). Nastavite nosilni jermen (9) tako,
da boste lahko nosili težo izdelka in ga pri tem tudi dobro
vodili.
Montaža in nastavitev ročaja (glejte slike I in J)
Za montažo ročaja namestite ročaj (5) na držalo na cevi in
potisnite vijak (6) skozi ročaj ter ga pritrdite.
Za nastavitev kota sprostite vijak (6) in ga premaknite v
smeri navzgor ali navzdol v želen delovni položaj in ponovno
pritegnite vijak (6).
Uporaba (glejte slike K, L in M)
Pazite na nevarna mesta spotikanja, kot je kabel ali
nenadzorovan izdelek. Poskrbite za to, da vas kabel pri delu
Iskanje napak
Bosch Power Tools
ne bo oviral. Protrdite kabel v držalu za kabel na strani
dodatnega ročaja. (glejte sliko K)
Za Vklop zasukajte vklopno/izklopno stikalo (1) v smeri
urnega kazalca tako dolgo, da zaslišite klik.
Hitrost zračnega toka je možno variirati. Za povečanje
zračnega toka zasukajte vklopno/izklopno stikalo (1) v smeri
urnega kazalca.
Za zmanjšanje hitrosti zasukajte vklopno izklopno stikalo (1)
v nasprotni smeri urnega kazalca.
Usmerite izdelek na predmete, ki jih želite posesati. Če se ne
zbirajo/premikajo ostanki, se poveča hitrost zračnega toka.
Za izklop zasukajte vklopno/izklopno stikalo (1) v nasprotni
smeri urnega kazalca tako dolgo, da zaslišite klik.
Preden boste prekinili omrežno napetost ali potegnili
omrežni vtič, nastavite vklopno/izklopno stikalo (1) izdelka
na „0".
Demontaža (glejte slike N in O)
Pred izvajanjem vseh opravil, ki jih želite opraviti na
u
izdelku, morate potegniti vtič iz vtičnice.
Za izpraznitev prestrezne vreče (10) pritisnite tipko (11) in
snemite prestrezno vrečo (10). Odstranite sponke s sesalne
cevi (7). Odprite zadrgo in po potrebi izpraznite prestrezno
vrečo (10).
Za demontažo pritisnite tipko (11) in snemite prestrezno
vrečo (10). Odstranite sponke s sesalne cevi (7). Pri
demontaži pazite na to, da si ne stisnite prstov.
Sprostite pritrdilni vijak (3). Snemite sesalno cev (7) in jo
varno shranite.
Delovna navodila
Med opravilom držite šobo/sesalno cev vedno nad tlemi.
Ne pihajte skupaj vročih, gorljivih ali eksplozivnih
materialov.
Izdelek je namenjen za sesanje listja in vrtnih odpadkov.
Pred uporabo izdelka preverite okolje, ali se v okolju
nahajajo majhne živali in trdi predmeti.
Ne sesajte tekočin, plastičnih vrečk, pločevink, jelkovih
storžev, vej s premerom nad 5 mm, krp, papirnatih robčkov
in ščipalk za perilo.
Motor zažene izključno takrat, ko so pravilno montirani
naslednji deli:
– v modusu sesanje listja sesalna cev in prestrezna
posoda
– v modusu puhanje listja šoba in zaščitni pokrov
Slovenščina | 227
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents