Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 110

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
110 | Türkçe
Meyilli alanlarda çalışırken
u
duruşunuzun ve adımlarınızın güvenli
olmasına dikkat edin.
Her zaman sakin çalışın, acele
u
etmeyin.
Bütün soğutma havası deliklerini
u
temiz tutun.
Kirleri ve yaprakları hiçbir zaman
u
yakınınızda bulunan kişilere doğru
üfletmeyin.
Ürünü kablodan tutarak taşımayın.
u
Koruyucu soluma maskesi
u
kullanılması tavsiye edilir.
Ürünün herhangi bir parçasını
u
tutmadan önce, bütün parçaların tam
olarak durmasını bekleyin. Ürün
kapatıldıktan sonra da fan bir süre
serbest dönüşte döner ve
yaralanmalara neden olabilir.
Üründe hiçbir değişiklik yapmayın.
u
Müsaade edilmeyen değişiklikler
ürününüzün güvenliğini olumsuz
yönde etkileyebilir ve şiddetli gürültü
ile titreşimlere neden olabilir.
Emme modunda usulüne uygun
u
kullanım bölümünde öngörülen
yaprak ve bahçe atıklarından başka
nesneler de emdirilebilir.
Dallar, cam kırıkları, metal parçaları
ve taşlar gibi katı nesneleri
emdirmeyin.
Hasarlı fan veya gövde (talaşlar,
u
çatlaklar, çentikler) savrulan yabancı
nesneler nedeniyle yaralanma
tehlikesini artırır. Fan veya gövde
hasar görecek olursa Bosch-Hotline
ile iletişime geçin.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Ender durumlarda (örneğin sıcak,
u
kuru koşullarda uzun süre kullanım
durumlarında) ürünle temasta
hissedilebilen bir elektrostatik
yüklenme olabilir.
Enerjiden tasarruf etmek için
u
elektrikli el aletini sadece
kullandığınızda açın.
Şu durumlarda şebeke fişini prizden
çekin:
– Ürünün yanından ayrılırken
– ürünü kontrol ederken, blokajları
giderirken veya aletin kendinde bir
çalışma yaparken
– Yabancı bir cisimle çarpışmadan
sonra. Hemen üründe bir hasar
olup olmadığını kontrol edin ve
gerekiyorsa aleti bakıma gönderin
– Ürün alışılmışın dışında titreşim
yapmaya başlayınca (hemen
kontrol edin)
Akım bağlantısı
Akım kaynağının gerilimi ürünün tip
u
plakasındaki verilere uygun
olmalıdır.
Bu ürünün sadece 30  m A'lik hatalı
u
akım koruma şalteri ile sigortalanmış
bir prize bağlanması tavsiye olunur.
Ürün için sadece üreticinin verilerine
u
uygun şebeke bağlantı kablosu
kullanın veya değiştirirken bu
kabloyu kullanın. Bu işlem için servis
merkezine başvurun.
Şebeke fişini hiçbir zaman ıslak elle
u
tutmayın.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents