Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 213

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Pročitajte uputstvo za rad.
Pazite na to da izbačena
strana tela ne povrede ljude
koji se nalaze u blizini.
Upozorenje: Održavajte
sigurnu udaljenost od
proizvoda kada on radi.
Rotirajući ventilator. Ne
ulazite šakama, stopalima,
dugom kosom ili širokom
odećom u otvore dok proizvod radi.
Ne ulazite šakama, stopalima
ili širokom odećom u otvore
dok proizvod radi.
Pazite na to da oduvana
strana tela ne povrede ljude
koji se nalaze u blizini.
Udaljite druge osobe na
bezbedno rastojanje od
proizvoda.
Nosite zaštitu za sluh i
zaštitne naočare.
Ne koristite proizvod po kiši ili
ga izlažite kiši.
Isključite proizvod i izvucite
mrežni utikač iz utičnice pre
obavljanja radova
podešavanja, čišćenja ili
održavanja, ako je mrežni
kabel zapetljan, prerezan ili oštećen ili
ako proizvod ostavljate bez nadzora.
Pre diranja sačekajte da se svi
delovi proizvoda potpuno
zaustave. Nakon isključivanja
Bosch Power Tools
proizvoda ventilator nastavlja da se
okreće i može da uzrokuje povrede.
Koristite proizvod samo u
položaju koji je predviđen za
odgovarajući režim rada.
Proizvod nije prikladan za
obrnuto držanje u režimu
usisavanja lišća.
Rukovanje
Nikada ne dozvolite deci ili osobama
u
koje nisu upoznate sa ovim
uputstvima korišćenje proizvoda.
Nacionalni propisi mogu da
ograničavaju starost rukovaoca.
Čuvajte proizvod tako da bude
nedostupan deci kada nije u
upotrebi.
Ovaj proizvod nije namenjen za to da
u
ga koriste osobe (uključujući decu)
sa smanjenim fizičkim, osetilnim ili
duševnim sposobnostima ili
nedovoljnim iskustvom i/ili znanjem,
osim ako nisu pod nadzorom osobe
koja je odgovorna za njihovu
bezbednost ili su od nje dobili
uputstva o tome kako koristiti
proizvod. Decu bi trebalo nadzirati
da biste bili sigurni da se ne igraju
proizvodom.
Nikada ne koristite proizvod ako se u
u
neposrednoj blizini nalaze ljudi, a
posebno deca ili domaće životinje.
Rukovalac je odgovoran za nezgode
u
ili štete uzrokovane drugim ljudima ili
njihovoj imovini.
Srpski | 213
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents