Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 123

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Wyrób przeznaczony jest do zdmuchiwania w jedno miejsce i
zasysania liści i odpadów ogrodowych tuż przy ziemi (np.
skoszonej trawy) w okolicach domu i ogrodu.
Wyrobu nie wolno stosować jako rozdrabniarki.
Stosowanie wyrobu w sposób niezgodny z wyraźnie określo-
nym przeznaczeniem może być niebezpieczne. Użycie nie-
zgodne z przeznaczeniem może spowodować obrażenia.
Przedstawione graficznie
komponenty (zob. rys. A)
Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odno-
si się do rysunku produktu na stronach graficznych.
(1) Włącznik/wyłącznik z regulatorem prędkości strumie-
nia powietrza
Dane techniczne
Dmuchawa do liści/od-
kurzacz ogrodowy
Numer katalogowy
Moc znamionowa
Prędkość przepływu po-
wietrza, maks.
Przepływ strumienia,
maks.
Stosunek rozdrabniania
Pojemność worka na od-
pady
Ciężar (w trybie zdmuchi-
wania liści)
Ciężar (w trybie zasysania
liści)
Klasa ochrony
Numer seryjny
Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji pro-
duktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.
Informacja na temat hałasu i
wibracji
Wartości emisji hałasu zostały określone zgodnie z normą EN 50636-2-100
Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez niniejszy wyrób wynosi standardowo:
– Poziom ciśnienia akustyczne-
go
– Poziom natężenia dźwięku
– Błąd pomiaru K
Bosch Power Tools
(2) Jednostka silnika
(3) Śruba mocująca do pokrywy ochronnej lub rury ssą-
(4) Pokrywa ochronna (tryb zdmuchiwania liści)
(5) Uchwyt przy rurze ssącej (tryb zasysania liści)
(6) Śruba do regulacji uchwytu
(7) Rura ssąca (tryb zasysania liści)
(8) Hak do taśmy naramiennej
(9) Taśma naramienna
(10) Worek na odpady (tryb zasysania liści)
(11) Przycisk do odblokowywania dyszy lub worka
(12) Dysza (tryb zasysania liści)
(13) Ucho do taśmy naramiennej
UniversalGardenTidy
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1800
km/h
165 − 285
l/s
160
12:1
l
45
kg
3,4
kg
4,7
/ II
Tryb zasysania liści
dB(A)
dB(A)
dB
cej
UniversalGardenTidy
UniversalGardenTidy
2300
3 600 HB1 002
3 600 HB1 032
3 600 HB1 072
1600 − 2300
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
zob. tabliczka znamionowa umieszczona na produkcie
Tryb zdmuchiwania liści
86
98
= 2,5
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Polski | 123
3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 041
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
83
96
= 2,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents