Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 186

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
186 | Română
ales copii sau animale de casă se află
în imediata apropiere.
Operatorul este ţinut răspunzător
u
pentru accidente sau pagube
provocate altor oameni sau bunurilor
acestora.
În timpul funcţionării sculei electrice
u
nu este permisă staţionarea
persoanelor sau animalelor într-un
perimetru cu raza de 3 metri în jurul
acesteia. În sectorul de lucru,
operatorul este cel care este
răspunzător faţă de terţi.
Folosiţi produsul numai la lumina
u
zilei sau la lumină artificială bună.
Nu folosiți scula electrică dacă
u
sunteți obosiți sau bolnavi sau vă
aflați sub influența alcoolului, a
drogurilor sau a medicamentelor.
În condiţii meteo nefavorabile, mai
u
ales în caz de furtună nu lucraţi cu
scula electrică.
Purtaţi întotdeauna îmbrăcăminte
u
solidă pe trunchi şi membre atunci
când lucraţi cu produsul
Nu purtați pantofi sau sandale
u
deschise din cauciuc atunci când
folosiți produsul. Purtaţi întotdeauna
încălţăminte solidă şi pantaloni lungi
(vezi figurile C și L).
Aveţi grijă ca îmbrăcămintea largă să
u
nu fie trasă în interiorul canalului de
intrare a aerului, pentru că aceasta
ar putea provoca răniri.
Dacă aveți părul lung, strângeți-l la
u
spate și aveți grijă să nu fie tras în
interiorul canalului de intrare a
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
aerului, pentru că aceasta ar putea
provoca răniri.
Folosiţi produsul numai cu duza
u
respectiv tubul de aspirare montat.
Inspectaţi atent suprafaţa ce
u
urmează a fi prelucrată şi îndepărtaţi
sârmele şi celelalte corpuri străine
de pe aceasta.
Înainte de folosire, controlaţi cablul
u
de alimentare/cablul prelungitor cu
privire la eventuale deteriorări iar
dacă este necesar, schimbaţi‑l. Feriţi
cablul de alimentare/cablul
prelungitor de căldură, ulei şi margini
ascuţite.
Orientaţi întotdeuna cablul de
u
alimentare spre spatele produsului.
Nu folosiţi în niciun caz produsul cu
u
dispozitive de protecţie, capace de
acoperire defecte sau fără
echipamente de siguranţă, ca de
exemplu sacul de colectare.
Asiguraţi‑vă că, toate mânerele,
u
dispozitivele de protecţie din setul
de livrare sunt montate pe produs în
timpul funcţionării acestuia. Nu
încercaţi în niciun caz să puneţi în
funcţiune un produs montat
incomplet sau care a suferit
modificări nepermise.
La punerea în funcţiune a produsului
u
adoptaţi o poziţie stabilă şi păstraţi-
vă întotdeauna echilibrul.
Fiţi conştienţi de mediul înconjurător
u
şi fiţi pregătiţi în orice eventualitate
pentru a înfrunta pericole, pe care
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents