Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 168

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
168 | Українська
запобігти контакту з деталями, що
знаходяться під напругою.
Кабельні з'єднання (штепселі та
розетки) мають бути сухими і не
повинні лежати на землі.
Шнур і подовжувач необхідно
регулярно перевіряти на наявність
ознак пошкодження, їх дозволяється
використовувати лише у
бездоганному стані.
Пошкоджений шнур живлення
виробу дозволяється ремонтувати
лише в авторизованій майстерні
Bosch. Використовуйте лише
дозволені подовжувачі.
Використовуйте лише
подовжувальні кабелі, кабелі,
електропроводку і кабельні
барабани, які відповідають нормам
EN 61242/IEC 61242 або IEC
60884-2-7 і належать до типів
H05VVV-F або H05RN-F.
Якщо Ви хочете користуватися
виробом через подовжувальний
кабель, він повинен мати такий
поперечний переріз дроту:
– поперечний переріз дроту
2
1,25 мм
або 1,5 мм
– Максимальна довжина 30 м для
подовжувача або 60 м для
кабельних барабанів з
пристроєм захисного вимкнення
Примітка: Якщо використовується
подовжувальний кабель, він
повинен мати захисний провід, який
через штекер поєднаний із захисним
проводом електромережі (як
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
описано в правилах техніки
безпеки).
У разі сумнівів запитайте
кваліфікованого електрика або
найближче представництво компанії
Bosch, що здійснює сервісне
обслуговування.
може бути небезпечним.
Подовжувальний кабель, штекер
та муфта повинні мати
водонепроникне, дозволене для
використання надворі виконання.
Вказівка щодо продуктів, які
продаються не у Великій Британії:
УВАГА: З міркувань техніки безпеки
потрібно, щоб штепсель виробу був
з'єднаний з подовжувальним
кабелем. З'єднувальна муфта
подовжувача повинна бути
захищена від водяних бризок,
зроблена з гуми або покрита гумою.
Подовжувальний кабель має
використовуватися з елементом, що
компенсує натяг.
2
Символи
Наступні символи стануть у нагоді, коли Ви будете читати
та щоб зрозуміти інструкцію з експлуатації. Запам'ятайте
ці символи та їх значення. Правильне розуміння символів
допоможе Вам правильно та небезпечно користуватися
приладом.
Символ
ОБЕРЕЖНО: Не
передбачений
подовжувальний кабель
Значення
Режим здування листя
Режим всмоктування
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents