Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 188

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
188 | Română
numai cu un cablu de alimentare care
corespunde specificaţiilor
producătorului. Adresați-vă în acest
scop Centrului de Service.
Nu atingeţi niciodată cu mâinile ude
u
ştecherul de la reţea.
Nu călcaţi cu roţile maşinii, nu striviţi
u
sau nu trageţi de cablul de
alimentare sau de cablul prelungitor
deoarece acesta s-ar putea
deteriora. Feriţi cablul de căldură,
ulei şi muchii ascuţite.
Cablul prelungitor trebuie să aibă
u
secţiunea indicată în instrucţiunile
de folosire şi să fie protejat împotriva
stropilor de apă. Conectorul nu
trebuie să se afle în apă.
Siguranţă electrică
Atenție! Înaintea lucrărilor
de întreţinere sau curăţare
deconectaţi scula electrică
şi scoateţi din priză ştecherul de la
reţea. Acelaşi lucru este valabil şi în
cazul în care cablul electric este
deteriorat, tăiat sau încurcat.
Este instalat un întrerupător de
u
protecţie motor! Motorul este
echipat cu un întrerupător de
protecţie la suprasarcină. În cazul
în care motorul se opreşte, lăsaţi-l
mai întâi să se răcească timp de
câteva minute înainte de a-l
reporni.
Scoateţi imediat din priză
u
ştecherul de la reţea în cazul în
care cablul se deteriorează în
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
timpul lucrului. NU ATINGEŢI
CABLUL DETERIORAT ÎNAINTE DE
A FI TRAS AFARĂ DIN PRIZĂ
ŞTECHERUL DE LA REŢEA.
Pentru siguranţă, scula
dumneavoastră electrică este izolată
de protecţie şi nu necesită
împământare. Tensiunea de lucru este
de 230 V AC, 50 Hz (pentru ţările din
afara UE şi 220 V sau 240 V). Nu
folosiţi decât cabluri prelungitoare
admise. Găsiţi informaţii la centrul
dumnreavoastră autorizat de asistenţă
şi service post-vânzări.
Pentru sporirea gradului de siguranţă,
folosiţi un întrerupător diferenţial pt.
curenti reziduali (RCD) cu un curent de
declanşare de maximum 30 mA. Acest
întrerupător de protecţie ar trebui
controlat înainte de fiecare utilizare.
Feriţi cablurile de alimentare şi cele
prelungitoare de piesele mobile şi
evitaţi deteriorarea cablurilor, pentru a
preveni contactul cu piesele aflate sub
tensiune.
Conexiunile prin cablu (ştecherele de
la reţea şi prizele) trebuie să fie uscate
şi să nu fie aşezate direct pe sol.
Cablurile de alimentare şi cele
prelungitoareie trebuie verificate în
mod regulat dacă nu prezintă
deteriorări şi pot fi utilizate numai dacă
se află în perfectă stare.
În cazul în care cablul de alimentare al
sculei electrice este deteriorat, el va
putea fi reparat numai la un atelier
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents