Ελληνικά - Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
98 | Ελληνικά
Ελληνικά
Υποδείξεις ασφαλείας
Προσοχή! Διαβάστε προσεκτικά τις
επόμενες οδηγίες. Εξοικειωθείτε με
τα στοιχεία χειρισμού και την ορθή
χρήση του προϊόντος. Παρακαλούμε
φυλάξτε καλά τις οδηγίες χειρισμού
για κάθε μελλοντική χρήση.
Επεξήγηση των συμβόλων επάνω στο
προϊόν
Υπόδειξη κινδύνου, γενικά.
Διαβάστε όλες τις οδηγίες
χειρισμού.
Προσέξτε να μην
τραυματιστούν τα πλησίον
ευρισκόμενα άτομα από
εκσφενδονιζόμενα ξένα σώματα.
Προειδοποίηση: Φροντίζετε να
βρίσκεστε πάντα σε ασφαλή
απόσταση από το μηχάνημα
όταν αυτό εργάζεται.
Περιστρεφόμενος
ανεμιστήρας. Μην έρθετε με
τα χέρια σας, τα πόδια σας,
μακριά μαλλιά ή με φαρδιά ενδυμασία
στα ανοίγματα, όταν το μηχάνημα
βρίσκεται σε λειτουργία.
Μην έρθετε με τα χέρια σας, τα
πόδια σας ή με φαρδιά
ενδυμασία στα ανοίγματα,
όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε
λειτουργία.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Προσέχετε να μην
τραυματιστούν τα πλησίον
ευρισκόμενα άτομα από ξένα
σώματα που εκφυσούνται από
το μηχάνημα. Προσέχετε να
βρίσκονται τα άλλα άτομα σε ασφαλή
απόσταση από το προϊόν.
Φοράτε ωτασπίδες και
προστατευτικά γυαλιά.
Μη χρησιμοποιείτε το
μηχάνημα υπό βροχή και μην
το εκθέτετε στη βροχή.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή
και βγάζετε το φις από την
πρίζα, πριν διεξάγετε εργασίες
ρύθμισης, καθαρισμού ή
συντήρησης, όταν το
ηλεκτρικό καλώδιο μπερδευτεί, κοπεί ή
φθαρεί ή όταν πρόκειται να την
αφήσετε ανεπιτήρητη.
Περιμένετε να
ακινητοποιηθούν όλα τα
εξαρτήματα του μηχανήματος
τελείως προτού τα αγγίξετε. Μετά την
απενεργοποίηση του μηχανήματος
κήπου ο δίσκος κοπής συνεχίζει να
περιστρέφεται και μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμούς.
Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα
κήπου μόνο στην
προβλεπόμενη για τον σχετικό
τρόπο λειτουργίας θέση. Το
προϊόν δεν είναι κατάλληλο για
να το κρατάτε ανάποδα κατά
τη λειτουργία αναρρόφησης φύλλων.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents