Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 73

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Symptom
Mulig årsag
Motorværn er aktiveret
Produkt arbejder med
Forlængerledning er beskadiget
afbrydelser
Produktets indvendige ledninger er beskadiget
Start-stop-kontakt er defekt
Motorværn er aktiveret
For stor vibration/støj Produkt er defekt eller blokeret
Produkt blæser/suger
Dyse/sugerør er blokeret
ikke
Dyse/sugerør kan ikke
Forkert montering
monteres
Sugeintensitet forrin-
Opsamlerpose er fuld
ges
Tilslutningsstuds på opsamlerpose er blokeret
Blæser/ventilatorhjul med snavs blokeret.
Pibende lyd i sugerør
Blæser/ventilatorhjul med snavs blokeret.
Haveredskab blæser
Blæser er blokeret
ikke
Variabel hastighed fun-
Komponentfejl
gerer ikke
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse, rengøring og opbevaring (se
Fig. P og Q)
Træk stikket ud af stikdåsen, før der arbejdes på
u
produktet.
Hold produktet rent for at kunne arbejde godt og sik-
u
kert.
Rengør altid ventilatoren og området omkring ventilatoren
efter brug for at sikre en optimal brug.
Hold altid produktet og ventilationsåbningerne rene for at
kunne arbejde godt og sikkert.
Fjern snavs fra produktet eller opsamlerposen med en fugtig
klud eller en hård børste.
Sprøjt aldrig vand på produktet.
Dyp aldrig produktet i vand.
Opbevar produktet et sikkert sted, som skal være tørt og
uden for børns rækkevidde.
Stil ikke andre genstande fra på produktet.
Sikr, at alle møtrikker, bolte og skruer sidder rigtigt, så det er
muligt at arbejde sikkert med produktet.
Kontrollér opsamlerposens tilstand og slidniveau med regel-
mæssige mellemrum.
Bosch Power Tools
Afhjælpning
Lad motor afkøle og kontroller, om blæser spær-
rer.
Kontroller ledning og skift den, hvis den er beska-
diget.
Kontakt kundeservice.
Kontakt kundeservice.
Lad motor afkøle og kontroller, om blæser spær-
rer.
Kontrollér ventilatorområdet for snavs og rengør
det efter behov. Kontakt kundeservicen, hvis der
ikke konstateres nogen forskel.
Frigør dyse/sugerør.
Se „Montering".
Tøm opsamlerpose.
Frigør tilslutningsstuds på opsamlerpose. Kon-
trollér ventilatorområde for snavs og rengør det
evt.
Rengør blæser og ventilatorhjul. Se "Vedligehol-
delse".
Rengør blæser og ventilatorhjul. Se "Vedligehol-
delse".
Sluk for produkt, træk stik ud og fjern blokering
(brug beskyttelseshandsker).
Kontakt kundeservice.
Kontrollér produktet og erstat for en sikkerheds skyld slidte
eller beskadigede dele.
Sørg for kun at montere reservedele, der er godkendt af
Bosch.
Kundeservice og anvendelsesrådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du også
på: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesrådgivningsteamet hjælper dig gerne,
hvis du har spørgsmål til produkter og tilbehørsdele.
Produktets 10‑cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Dansk | 73
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents