Download Table of Contents Print this page
Bosch ALS 30 Original Instructions Manual

Bosch ALS 30 Original Instructions Manual

Leaf blower/garden vacuum cleaner
Hide thumbs Also See for ALS 30:

Advertisement

OBJ_DOKU-41790-001.fm Page 1 Monday, September 15, 2014 9:36 AM
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen
GERMANY
www.bosch-garden.com
F 016 L81 152 (2014.09) O / 228 EURO
ALS 30
de Originalbetriebsanleitung
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
en Original instructions
tr
Orijinal işletme talimatı
fr
Notice originale
pl Instrukcja oryginalna
es Manual original
cs Původní návod k používání
pt Manual original
sk Pôvodný návod na použitie
it
Istruzioni originali
hu Eredeti használati utasítás
nl Oorspronkelijke
ru Оригинальное руководство
gebruiksaanwijzing
по эксплуатации
da Original brugsanvisning
uk Оригінальна інструкція з
sv Bruksanvisning i original
експлуатації
no Original driftsinstruks
kk Пайдалану нұсқаулығының
fi
Alkuperäiset ohjeet
түпнұсқасы
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl
Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv
Instrukcijas oriģinālvalodā
lt
Originali instrukcija

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Bosch ALS 30

 • Page 1 OBJ_DOKU-41790-001.fm Page 1 Monday, September 15, 2014 9:36 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen ALS 30 GERMANY www.bosch-garden.com F 016 L81 152 (2014.09) O / 228 EURO de Originalbetriebsanleitung el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης ro Instrucţiuni originale en Original instructions Orijinal işletme talimatı...
 • Page 2: Table Of Contents

  Lietuviškai ........Puslapis 211 F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 3: Deutsch

  Gartengerät zu be- nutzen. Nationale Vorschriften beschränken möglicherweise das Al- ter des Bedieners. Bewahren Sie das Gartengerät für Kinder unerreichbar auf, wenn es nicht in Gebrauch ist. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 4  Bei schlechten Wetterbedingungen  Betreiben Sie den Laubbläser/Gar- insbesondere bei einem aufziehen- tensauger niemals mit defekten den Gewitter nicht mit dem Garten- Schutzvorrichtungen, Abdeckungen gerät arbeiten. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 5 Gartengerät nur Netzan-  Es wird empfohlen eine Atemschutz- schlussleitungen, die mit den Anga- ben des Herstellers übereinstim- maske zu tragen. men; Bestell-Nr. und Typ siehe  Tragen Sie eine Schutzbrille. Betriebsanleitung. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 6 Betriebsspannung beträgt 230 V AC, auf Schadensmerkmale überprüft wer- 50 Hz (für Nicht-EU-Länder 220 V, 240 den und darf nur in einwandfreiem Zu- V je nach Ausführung). Nur zugelassene stand verwendet werden. Verlängerungskabel verwenden. Infor- F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 7 Art und Weise kann gefährlich zen die notwendige Ausbildung. sein. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch können Sie sich verletzen.  Stellen Sie sicher, dass auszuwech- selnde Teile von Bosch stammen. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 8: Technische Daten

  Executive Vice President Head of Product Certification Engineering PT/ETM9 Laubgebläse/Gartensauger ALS 30 Sachnummer 3 600 HA1 1.. Nennaufnahmeleistung 3000 Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Luftstromgeschwindigkeit km/h 280 – 300 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY 09.07.2014 Volumenstrom, max. Laubmengenreduzierung 10:1 Montage und Betrieb...
 • Page 9 Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen um gut und sicher arbeiten zu können. bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild Entfernen Sie Schmutz mit einem feuchten Tuch vom Garten- des Gartengerätes an. gerät oder Auffangsack. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 10: English

  Zur Luhne 2 Safety Notes 37589 Kalefeld – Willershausen Warning! Read these instructions Unter www.bosch-pt.de können Sie online Ersatzteile bestel- len oder Reparaturen anmelden. carefully, be familiar with the con- Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480 trols and the proper use of the ma- Fax: (0711) 40040481 E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com...
 • Page 11  Check cable for damage before machine.  Never operate the machine while starting work and replace if neces- sary. Keep cable away from heat, oil people, especially children or pets, and sharp edges. are nearby. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 12  Do not run over, crush or pull the  The wearing of a face mask is recom- power supply cable or extension mended. lead, otherwise it may be damaged.  Wear safety goggles. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 13 NOT TOUCH THE CORD BEFORE DISCONNECTING THE SUPPLY. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a Bosch Service Centre. Your machine is double insulated for safety and requires no earth connec- For products not sold in GB: tion.
 • Page 14: Intended Use

   Ensure replacement parts fitted are Technical Data Bosch approved. Leaf blower/ ALS 30 Garden Vacuum Cleaner Symbols Article number 3 600 HA1 1.. The following symbols are important for reading and under-...
 • Page 15: Declaration Of Conformity

  226 – 227 Equipment category: 34, 35 Storage and Transport Technical file (2006/42/EC, 2000/14/EC) at: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, Working Advice Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England When operating, always hold the machine close to the ground. Henk Becker Helmut Heinzelmann Do not blow hot, flammable or explosive material.
 • Page 16: Troubleshooting

  Never spray with or immerse the garden product in water. UB 9 5HJ Store the garden product in a secure, dry place, out of the At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange reach of children. the collection of a product in need of servicing or repair.
 • Page 17: Français

  Fax: (01) 4666888 tronic Equipment and its implementation Australia, New Zealand and Pacific Islands into national law, electrical and electronic Robert Bosch Australia Pty. Ltd. equipment that are no longer usable must Power Tools be collected separately and disposed of in Locked Bag 66 an environmentally correct manner.
 • Page 18 à sonne ni animal ne doit se trouver tourner, pouvant provoquer dans un rayon de 3 m autour de l’ap- ainsi des blessures. pareil. Dans la zone de travail, l’opé- F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 19 à travailler et éliminez tous les fils  Evitez un mauvais maintien du corps métalliques et autres objets étran- et veillez à bien maintenir l’équi- gers. libre.  Avant chaque utilisation, contrôler le câble d’alimentation/la rallonge Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 20 Au cas où le moteur s’arrêtait, et, si nécessaire, faites-le réparer, laissez-le refroidir pendant plu- – si l’aspirateur-souffleur de jardin sieurs minutes avant de le faire commence à vibrer de manière anor- redémarrer. male (vérifier immédiatement). F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 21 En cas de doute, consultez un électri- ment lorsque le câble d’alimenta- cien de formation ou le Service Après- tion est emmêlé. Vente Bosch le plus proche.  Retirer immédiatement la fiche  PRECAUTION : Des rallonges non du câble d’alimentation de la prise conformes aux instructions de courant au cas où...
 • Page 22  Veillez à ce que les pièces de re- Danger de blessures dans le cas d’utilisation non conforme. change soient des pièces d’origine Caractéristiques techniques Bosch. Aspirateur/Souffleur de jardin ALS 30 Symboles N° d’article 3 600 HA1 1.. Puissance nominale absorbée 3000 Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et mieux comprendre le mode d’emploi.
 • Page 23 Fixation de la sangle Catégorie des produits : 34, 35 Montage du bac de ramassage Dossier technique (2006/42/CE, 2000/14/CE) auprès de : Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, Montage de la rallonge Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Mise en marche...
 • Page 24 à dix chiffres de l’outil de jardin indiqué sur la plaque Nettoyez l’outil de jardin ou le bac de ramassage à l’aide d’un signalétique. chiffon humide. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 25: Español

  Passez votre commande de pièces détachées directement en ligne sur notre site www.bosch-pt.fr. Instrucciones de seguridad Vous êtes un utilisateur, contactez : Le Service Clientèle Bosch Outillage Electroportatif ¡Atención! Lea detenidamente las si- Tel. : 0811 360122 (coût d’une communication locale) guientes instrucciones.
 • Page 26 Guarde el aparato para jardín fuera sas, especialmente si se avecina una del alcance de los niños cuando no tormenta. lo utilice. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 27  No modifique en manera alguna el plador de hojas si los dispositivos aparato para jardín. Las modifica- protectores o cubiertas estuviesen ciones improcedentes pueden afec- defectuosos, o sin estar montados Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 28 Informaciones al respecto las obtiene  No pasar por encima, ni aplastar, ni Ud. en su taller de servicio técnico habi- dar tirones del cable de red o de pro- tual. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 29 En caso de duda, pregunte a un profe- chufe macho en materia. sional electricista o al servicio técnico autorizado Bosch más próximo. Mantenimiento  PRECAUCIÓN: Los cables de pro-  Asegúrese de que todas las tuercas, longación no reglamentarios pue-...
 • Page 30 Expediente técnico (2006/42/CE, 2000/14/CE) en: áreas alrededor de casas y en jardines domésticos. Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, El aparato para jardín no deberá usarse como desmenuza- Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England dora.
 • Page 31 Engineering PT/ETM9 Sujeción de la correa de transporte 9 Montaje del saco recogedor Conexión del cable de prolongación 11 Conexión Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY Desconexión 09.07.2014 Modo de aspiración Montaje y operación Ajuste del caudal...
 • Page 32 Tel.: (0212) 2074511 No deposite ningún objeto sobre el aparato para jardín. México Robert Bosch S. de R.L. de C.V. Servicio técnico y atención al cliente Calle Robert Bosch No. 405 C.P. 50071 www.bosch-garden.com Zona Industrial, Toluca - Estado de México Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es im- Tel.
 • Page 33: Português

  OBJ_BUCH-2280-001.book Page 33 Wednesday, July 30, 2014 11:29 AM Português | 33 Explicação dos símbolos no aparelho Perú Robert Bosch S.A.C. de jardinagem Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo) Buzón Postal Lima 41 - Lima Indicação geral de perigos.
 • Page 34 à utilização do aparelho de puxada para dentro da adução de jardim. ar, pois isto poderia levar a lesões. Crianças deveriam ser vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho de jardim. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 35 Jamais tente colocar em funcionamento um soprador de folhagem/aspirador de jardim que esteja incompletamente Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 36  Não passar por cima do cabo cone- dem ser obtidas numa oficina de servi- xão à rede ou do cabo de extensão, ço pós-venda Bosch. nem esmagá-lo ou esticá-lo, pois is- Só devem ser utilizados cabos de ex- to poderia danificá-lo. Proteger o tensão do modelo H05VV-F, H05RN-F...
 • Page 37 No caso de dúvidas consulte um electri- lhas e parafusos estão firmes, para cista especializado ou a representação assegurar-se de que o soprador de de serviço pós-venda Bosch mais próxi- folhagem/aspirador de jardim tra- balhe de forma impecável.  CUIDADO: Cabos de extensão in- ...
 • Page 38 105 dB(A). Processo de avaliação da conformidade de acor- do com o anexo V. Categoria de produto: 34, 35 Processo técnico (2006/42/CE, 2000/14/CE) em: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 39 Engineering PT/ETM9 Fixar o cinto de transporte Montar o saco de recolha Aplicar o cabo de extensão Ligar Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY Desligar 09.07.2014 Modo para aspirar folhagem Montagem de funcionamento Ajustar o caudal volúmico Meta de acção...
 • Page 40 Desligar o aparelho de jardinagem e remover o objecto a bloquear (usar luvas de protecção) Manutenção e serviço Brasil Robert Bosch Ltda. Caixa postal 1195 Manutenção, limpeza e armazenamento 13065-900 Campinas  Antes de todos trabalhos no aparelho de jardinagem Tel.: (0800) 7045446...
 • Page 41: Italiano

  è in fun- Impiego zione.  Non permettere a bambini oppure a persone che non abbiano preso vi- sione delle presenti istruzioni di uti- lizzare l’apparecchio per il giardi- Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 42  Prima di ogni utilizzo, controllare il cavo di alimentazione/il cavo di pro- lunga per accertarsi che non sia dan- F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 43 – se si effettua il controllo del soffiatore mantenere l’equilibrio in ogni mo- per foglie/aspiratore da giardino, si mento. elimina un bloccaggio oppure si lavo-  Raccomandiamo di fare attenzione ra sullo stesso, all’ambiente ed a possibili momenti Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 44 H05RN-F o IEC (60227 IEC 53, da olio e da spigoli taglienti. 60245 IEC 57).  Il cavo di prolunga deve avere il dia- metro riportato nelle istruzioni d’uso F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 45 Se il cavo di collegamento è danneggia- to, lo stesso può essere riparato esclu- sivamente da un’ Officina Bosch auto- rizzata. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 46: Dati Tecnici

  2000/14/CE: Llivello di potenza sonora garantito 105 dB(A). Procedimento di valutazione della conformità secondo ap- pendice V. Categoria di prodotto: 34, 35 Fascicolo tecnico (2006/42/CE, 2000/14/CE) presso: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 47 Head of Product Certification Engineering PT/ETM9 Montaggio del sacco di raccolta Collegamento del cavo di prolunga 11 Avviamento Arresto Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY Modo aspirazione foglie 09.07.2014 Regolazione del flusso volumetrico 12 Montaggio ed uso Regolazione dell’impugnatura ante- riore Scopo dell’operazione...
 • Page 48 Svizzera Rimuovere la sporcizia dall’apparecchio per il giardinaggio o Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it è possible ordinare diretta- dal sacco di raccolta con un panno umido. mente on-line i ricambi. Non spruzzare/immergere mai l’apparecchio per il giardinag- Tel.: (044) 8471513...
 • Page 49: Nederlands

  Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 50  Let erop dat er geen losse kleding in gestane aanpassingen in gebruik te nemen. de luchttoevoer naar binnen wordt F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 51 – Na het raken van een voorwerp. Con- een beveiliging tegen overbelas- troleer de bladblazer/tuinzuiger on- ting. Als de motor stopt, dient u middellijk op beschadigingen en laat deze enkele minuten te laten af- Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 52 EU 220 V of 240 V, afhankelijk van de Als de aansluitkabel beschadigd is, mag uitvoering). Gebruik alleen goedgekeur- deze alleen door een erkende Bosch- de verlengkabels. Informatie is verkrijg- werkplaats worden gerepareerd. baar bij de erkende klantenservice.
 • Page 53: Technische Gegevens

  Technische gegevens eiste opleiding bezit. Bladblazer/Tuinzuiger ALS 30  Zorg ervoor dat vervangingsonder- Productnummer 3 600 HA1 1.. delen van Bosch afkomstig zijn. Opgenomen vermogen 3000 Symbolen Luchtstroomsnelheid km/h 280 – 300 De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en Volumestroom, max.
 • Page 54 Pagina Wegingsmethode van de conformiteit volgens aanhangsel V. Handgreep monteren Productcategorie: 34, 35 Technisch dossier (2006/42/EG, 2000/14/EG) bij: Zuigbuis monteren (eenmalige Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, montage) Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Draagriem bevestigen Henk Becker Helmut Heinzelmann Opvangzak monteren...
 • Page 55: Dansk

  Fax: (076) 579 54 94 E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com haveværktøjets betjeningsanordnin- België ger og korrekte anvendelse. Opbe- Tel.: (02) 588 0589 var betjeningsvejledningen til sene- Fax: (02) 588 0595 re brug. E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 56 Bør skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med haveværktøjet. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 57  Sørg altid for at stå sikkert på skråt  Inspicer omhyggeligt fladen, der terræn. skal bearbejdes, og fjern alle tråde  Gå altid – løb aldrig. og andre fremmedlegemer.  Hold alle køleluftåbninger fri for snavs. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 58 De benyttede forlængerledninger skal oplysninger; best.nr. og type se være af typen H05VV-F, H05RN-F eller driftsvejledning. IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57). F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 59  Sørg for kun at montere reservede- udendørs brug. le, der er godkendt af Bosch. Det anbefales, at man for ekstra elek- trisk sikkerhed anvender et fejlstrøms- Symboler relæ med en afbrydelsesstrøm på ikke De efterfølgende symboler er af betydning for at kunne læse...
 • Page 60 Produktkategori: 34, 35 Beregnet anvendelse Teknisk dossier (2006/42/EF, 2000/14/EF) ved: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, Haveværktøjet er beregnet til at blæse løv, haveaffald (f.eks. Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England græs) sammen og opsamle det omkring hus og i have.
 • Page 61 Sugeintensitet forringes Opsamlerpose er fuld Tøm opsamlerpose Tilslutningsstuds på opsamlerpose er blokeret Frigør tilslutningsstuds på opsamlerpose Blæser roterer ikke Blæser er blokeret Sluk for haveværktøj og fjern blokering (brug beskyttelseshandsker) Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 62: Svenska

  Bosch Service Center Telegrafvej 3 Se till att personer som står i 2750 Ballerup På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller närheten inte skadas av föremål oprettes en reparations ordre. som eventuellt slungas ut. Tlf. Service Center: 44898855 Fax: 44898755 Varning: Håll ett betryggande...
 • Page 63  Använd trädgårdsredskapet endast hantering. Undantag görs om per- sonen övervakas av en ansvarig med monterat munstycke eller mon- person som kan undervisa i träd- terat sugrör. gårdsredskapets användning. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 64  Kontrollera att strömkällans spän-  Var medveten om omgivningen och ning överensstämmer med uppgif- var beredd på faromoment som du terna på trädgårdsredskapets typ- eventuellt inte kan höra under blås- skylt. ning/sugning. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 65 Elektrisk säkerhet I tveksamma fall hör med en utbildad  Ett motorskydd är installerat! elektriker eller närmaste Bosch servi- Motorn är försedd med ett över- cestation. belastningsskydd. Om motorn  SE UPP: Skarvsladdar av annat stannar, låt den svalna några...
 • Page 66  Kontrollera att reservdelarna är av Trädgårdsredskapet får inte användas som kompostkvarn. Användning av elverktyg på annat än uttryckligen bestämt Bosch-fabrikat. sätt och vis kan vara farligt. Vid icke ändamålsenlig använd- ning kan du skada dig. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 67: Tekniska Data

  Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG, Sug inte upp vätskor, plastpåsar, dosor, grankottar, kvistar 2000/14/EG) fås från: grövre än 5 mm i diameter, trasor, pappersnäsdukar och Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, klädnypor. Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Henk Becker Helmut Heinzelmann...
 • Page 68  Håll trädgårdsredskapet rent för bra och säkert arbete. Svenska Håll trädgårdsredskapet och dess ventilationsöppningar rena Bosch Service Center för bra och säkert arbete. Telegrafvej 3 2750 Ballerup Torka med en fuktig trasa av smuts från trädgårdsredskapet Danmark och uppsamlingssäcken.
 • Page 69: Norsk

  Roterende vifte. Hender og føt- brukerens alder. Oppbevar hage- ter må ikke berøre åpningene redskapet utilgjengelig for barn når når hageredskapet går. det ikke er i bruk. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 70  Pass på at løstsittende klær ikke og mulige farer, som du eventuelt trekkes inn i lufttilførselen, for dette ikke hører når du blåser hhv. suger kan føre til skader. opp løv. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 71 Driftsspenningen er på 230 V AC, 50 Hz (for ikke-EU land 220 V, 240 V pet kun til en stikkontakt som er sik- avhengig av modellen). Bruk kun god- ret med en 30 mA jordfeil-bryter. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 72  Kontroller oppsamlingsposen med I tvilstilfeller må du spørre en utdannet jevne mellomrom mht. slitasje. elektriker eller nærmeste Bosch servi-  Forsøk ikke å reparere hageredska- ceverksted. pet, hvis du ikke har den nødvendi-  OBS! Ikke forskriftsmessige skjø- ge utdannelsen.
 • Page 73 Produktkategori: 34, 35 Tekniske data (2006/42/EC, 2000/14/EC) hos: Formålsmessig bruk Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Hageredskapet er beregnet til å blåse sammen og samle opp løv og hageavfall som f. eks. gressklipp i området rundt hus og...
 • Page 74 Sugeintensiteten svekkes Oppsamlingsposen er full Tøm oppsamlingsposen Tilkoplingsstussen til oppsamlingsposen er Frigjør tilkoplingsstussen til oppsamlingsposen blokkert Viften roterer ikke Viften er blokkert Slå av hageredskapet og fjern blokkeringen (bruk vernehansker) F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 75: Suomi

  Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi Lue käyttöohje huolellisesti. det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på hagered- skapets typeskilt. Norsk Varmista, että sivulle sinkoutu- Robert Bosch AS Postboks 350 vat vieraat esineet eivät loukkaa 1402 Ski lähellä seisovia ihmisiä. Tel.: 64 87 89 50 Faks: 64 87 89 55 Varoitus: Pidä...
 • Page 76  Älä koskaan käytä puutarhalaitetta,  Tarkista ennen jokaista käyttöä ettei jos ihmisiä, etenkin lapsia tai koti- liitäntäjohdossa/jatkojohdossa ole eläimiä ovat välittömässä läheisyy- vaurioita ja vaihda ne tarvittaessa. dessä. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 77  Käytä tai vaihda tähän puutarhalait- sa pinnoissa. teeseen vain verkkojohtoja, jotka  Kävele aina rauhallisesti, älä kos- vastaavat valmistajan antamia tieto- kaan juokse. ja; katso tilausnumero ja malli käyt-  Pidä kaikki tuuletusaukot puhtaana. töohjeesta. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 78 Pistokelii- kautta on yhteydessä verkon maadoi- täntä ei saa olla vedessä. tukseen. Kysy epävarmoissa tapauksissa sähkö- Sähköturvallisuus mieheltä tai lähimmästä Bosch-sopi-  Laitteessa on moottorin suojakyt- mushuollosta. kin! Moottori on varustettu yli-  VAROITUS: Sääntöjenvastaiset kuormituskytkimellä. Anna moot- jatkojohdot saattavat olla vaaral- torin jäähtyä...
 • Page 79: Tekniset Tiedot

  Määräyksenvastaisessa käytössä ellei sinulla ole siihen tarvittavaa voit loukkaantua. koulutusta. Tekniset tiedot  Varmista, että vaihto-osat ovat Bosch-tuotantoa. Lehtipuhallin/Puutarhaimuri ALS 30 Tuotenumero 3 600 HA1 1.. Tunnusmerkit Ottoteho 3000 Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lukemi- Ilmavirran nopeus km/h 280 –...
 • Page 80 2000/14/EY: Taattu äänen tehotaso 105 dB(A). Yhteensopi- vuuden arviointimenetelmä liitteen V mukaan. Kantohihnan kiinnitys Tuotelaji: 34, 35 Kokoomasäiliön asennus Tekninen tiedosto (2006/42/EY, 2000/14/EY): Jatkojohdon kiinnitys Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Käynnistys Henk Becker Helmut Heinzelmann Poiskytkentä Executive Vice President...
 • Page 81: Ελληνικά

  Robert Bosch Oy κήπου. Παρακαλούμε διαφυλάξτε καλά Bosch-keskushuolto τις οδηγίες χειρισμού για κάθε Pakkalantie 21 A μελλοντική χρήση. 01510 Vantaa Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi. Puh.: 0800 98044 Ερμηνεία των συμβόλων επάνω στο Faksi: 010 296 1838 www.bosch.fi μηχάνημα κήπου Hävitys Υπόδειξη...
 • Page 82 (συμπεριλαμβανομένων και των εκτεθειμένο στη βροχή. παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με ελλιπή εμπειρία ή/και ελλιπείς γνώσεις, εκτός αν εποπτεύονται από ένα αρμόδιο για την ασφάλειά τους πρόσωπο ή F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 83 προβλέπεται στον αντίστοιχο τρόπο πάντοτε ανθεκτικά ρούχα. λειτουργίας. Να μην κρατάτε το  Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μηχάνημα κήπου ανάποδα όταν αναρροφάτε φύλλα. κήπου όταν είστε ξυπόλητοι ή όταν φοράτε ανοιχτά σανδάλια. Να Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 84 – όταν ο φυσητήρας  Όταν εργάζεστε σε κατηφορικές φύλλων/απορροφητήρας κήπου επιφάνειες φροντίζετε να πατάτε αρχίσει να δονείται ασυνήθιστα ασφαλώς. (ελέγξτε τον αμέσως).  Να προχωράτε πάντοτε με ησυχία, χωρίς να τρέχετε. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 85 κινητήρας διαθέτει μια διάταξη προστασίας από υπερφόρτωση. Υπόδειξη: Όταν χρησιμοποιείτε ένα Όταν ο κινητήρας σταματήσει να καλώδιο επιμήκυνσης αυτό πρέπει να λειτουργεί αφήστε τον λίγα λεπτά διαθέτει – όπως περιγράφεται στις Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 86 ελέγχεται τακτικά μήπως παρουσιάζει εκπαίδευση. ζημιές ή/και φθορές και να το  Να βεβαιώνεστε ότι τα ανταλλακτικά χρησιμοποιείτε μόνο όταν βρίσκεται σε προέρχονται από την Bosch. άριστη κατάσταση. Σύμβολα Η επιδιόρθωση ενός τυχόν χαλασμένου ηλεκτρικού καλωδίου επιτρέπεται να Τα σύμβολα που ακολουθούν είναι σημαντικά για την ανάγνωση...
 • Page 87 Αριθμός ευρετηρίου 3 600 HA1 1.. Κατηγορία προϊόντος: 34, 35 Τεχνικός φάκελος (2006/42/EΚ, 2000/14/EK) από: Ονομαστική ισχύς 3000 Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, Ταχύτητα ρεύματος αέρα km/h 280 – 300 Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Όγκος ρεύματος αέρα, μέγιστος...
 • Page 88 Σφάλμα στην εσωτερική Απευθυνθείτε στο Service καλωδίωση του μηχανήματος κήπου Χαλασμένος διακόπτης ΟΝ/OFF Απευθυνθείτε στο Service Ενεργοποιήθηκε η προστασία Αφήστε τον κινητήρα κα κρυώσει και ελέγξτε μήπως έχει κινητήρα βουλώσει ο ανεμιστήρας F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 89: Türkçe

  το 10ψήφιο αριθμό ευρετηρίου που αναγράφεται στην elemanlarının işlevlerini tam olarak πινακίδα κατασκευαστή του μηχανήματος κήπου. öğrenin. Bu kullanım kılavuzunu ileride Ελλάδα başvurmak üzere güvenli bir yerde Robert Bosch A.E. Ερχείας 37 saklayın. 19400 Κορωπί – Αθήνα Tel.: 210 5701270 Bahçe aleti üzerindeki sembollerin Fax: 210 5701283 www.bosch.com...
 • Page 90  Bu aleti kullananlar başkalarının bahçe süpürgesini denetiminiz başına gelebilecek kazalardan veya dışında bırakacağınız zaman bunların özel mülkiyetinde bulunan bahçe aletini kapatın ve fişi mallarda meydana gelebilecek prizden çekin. hasarlardan sorumludur. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 91 çıkarmayın.  Aleti kullanmaya başlamadan önce  Bedeninizin anormal durumda her defasında bağlantı olmamasına dikkat edin ve daima kablosununun ve uzatma dengenizi koruyun. kablosunun hasarlı olup olmadığını Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 92  Dikkat! Ayarlama işlemlerine – Yaprak üfleme makinesi/elektrikli veya temizliğe başlamadan önce bahçe süpürgesi alışılmışın dışında bahçe aletini kapatın ve şebeke titreşim yapmaya başlayınca (hemen bağlantı fişini prizden çekin. kontrol edin). F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 93 220 V, 240 V). Sadece bahçe kullanılmalıdır. aletinizle kullanılmaya müsaadeli Bağlantı kablosu hasar görecek olursa uzatma kablosu kullanın. Bu konudaki sadece yetkili Bosch servis atölyesinde bilgileri yetkili müşteri servisinden onarılmalıdır. alabilirsiniz. İngiltere’de satılmayan ürünler için uyarı: Bu aletle sadece H05VV-F, H05RN-F DİKKAT: Güvenliğiniz için bahçe...
 • Page 94 Elektrikli el aletlerinin kendileri için kesin olarak belirtilen  Yeterli eğitime sahip değilseniz yöntem ve işlerin dışında kullanılması tehlikeli olabilir. Aleti bahçe aletini onarmayı denemeyin. usulüne aykırı biçimde kullandığınızda yarlanabilirsiniz.  Yenilenen parçaların orijinal Bosch Teknik veriler ürünü olduğundan emin olun. Yaprak üfleme makinesi/ ALS 30 Elektrikli bahçe süpürgesi...
 • Page 95 İşlemin amacı Şekil Sayfa Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/EC, Emme borusunun takılması (bir 2000/14/EC): kerelik montaj) Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Taşıma kemerinin tespiti Henk Becker Helmut Heinzelmann Toplama torbasının takılması Executive Vice President...
 • Page 96 Lütfen bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde bahçe İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşısı aletinin tip etiketi üzerindeki 10 haneli ürün kodunu belirtiniz. Elazığ Sadece Türkiye için geçerlidir: Bosch genel olarak yedek Tel.: 0424 2183559 parçaları 5 yıl hazır tutar. Körfez Elektrik Türkçe...
 • Page 97: Polski

  W czasie pracy narzędzia ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu tasfiye ogrodowego nie wolno wkładać amacıyla geri kazanım merkezlerine gönderilmek zorundadır. rąk ani nóg do otworów. Değişiklik haklarımız saklıdır. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 98 Noże obracają się jeszcze przez  Osoba obsługująca lub użytkująca jakiś czas po wyłączeniu silnika urządzenie odpowiedzialna jest za narzędzia ogrodowego i mogą wypadki i szkody na osobie i mieniu, spowodować obrażenia. wyrządzone innym osobom. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 99 że użytkować tylko z zamocowaną wszystkie uchwyty i urządzenia dyszą lub z zamontowaną rurą zabezpieczające zostały ssącą. prawidłowo zamocowane. Nie wolno w żadnej sytuacji Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 100  Zaleca się stosowanie maski różnicowo-prądowym, o prądzie wyzwalającym równym 30 mA. przeciwpyłowej.  Niniejsze narzędzie ogrodowe  Należy stosować okulary należy stosować wyłącznie z ochronne. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 101 W razie wątpliwości należy narzędzie ogrodowe i wyjąć skonsultować wykwalifikowanego przewód z gniazda. Powyższe elektryka albo zwrócić się do naj- dotyczy również przypadków, gdy bliższego punktu serwisowego firmy przewód sieciowy jest splątany. Bosch. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 102 Naprawy uszkodzonego przewodu odpowiedniego wykształcenia nie przyłączeniowego może dokonać należy próbować samemu wyłącznie autoryzowany warsztat naprawiać sekator do żywopłotu. serwisowy firmy Bosch.  Upewnić się, czy części zamienne Wskazówka dla produktów, nie zostały wyprodukowane przez firmę sprzedawanych w Wielkiej Brytanii: Bosch.
 • Page 103 Kategoria produktów: 34, 35 jedno miejsce i zasysania liści i odpadów ogrodowych Dokumentacja techniczna (2006/42/WE, 2000/14/WE): (np. skoszonej trawy) w okolicach domu i ogrodu. Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, Narzędzia ogrodowego nie wolno stosować jako Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England rozdrabniarki.
 • Page 104 Silne wibracje/dźwięki Uszkodzone narzędzie ogrodowe Zwrócić się do punktu serwisowego Narzędzie ogrodowe nie dmucha/nie Dysza/rura ssąca jest zablokowana Zwolnić/oczyścić dyszę/rurę ssącą zasysa Dysza/rura ssąca nie daje się Nieprawidłowy montaż zob. „Montaż“ zamontować F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 105: Česky

  Robert Bosch Sp. z o.o. Vysvětlení symbolů na zahradním Serwis Elektronarzędzi Ul. Szyszkowa 35/37 nářadí 02-285 Warszawa Všeobecné upozornění na Na www.bosch-pt.pl znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online. nebezpečí. Tel.: 22 7154460 Faks: 22 7154441 Pročtěte si návod k použití. E-Mail: bsc@pl.bosch.com Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900...
 • Page 106  Stroj nepoužívejte, pokud jste unavení nebo nemocní nebo jste Obsluha pod vlivem alkoholu, drog nebo  Nikdy nedovolte dětem nebo léků. osobám, jež nejsou obeznámeny s F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 107  Noste ochranné brýle. provozu. Zahradní nářadí není  Neprovádějte na zahradním vhodné držet v režimu nasávání listí nářadí žádné změny. Nepřípustné obráceně. změny mohou negativně ovlivnit Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 108 Pokud používáte pro provoz poněvadž jinak by se mohl poškodit. zahradního nářadí prodlužovací kabel, Kabel chraňte před horkem, olejem smějí se použít pouze kabely s a ostrými hranami. následujícími průřezy vodičů: F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 109 FI (RCD) s  Zajistěte, aby vyměněné díly vybavovacím proudem maximálně 30 mA. Tento proudový chránič FI by pocházely od firmy Bosch. měl být před každým použitím Symboly přezkoušen. Následující symboly mají význam pro čtení a pochopení...
 • Page 110 Kategorie výrobků: 34, 35 Určené použití Technická dokumentace (2006/42/ES, 2000/14/ES) u: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, Zahradní nářadí je určeno k foukání a sběru listí a zahradního Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England odpadu jako např. posečené trávy okolo domu a na zahradě.
 • Page 111 Ochabuje intenzita sání Plný sběrný vak Sběrný vak vyprázdněte Zablokované připojovací hrdlo sběrného vaku Připojovací hrdlo sběrného vaku uvolněte Ventilátor se netočí Zablokovaný ventilátor Zahradní nářadí vypněte a odstraňte zablokování (noste ochranné pracovní rukavice) Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 112: Slovensky

  Bosch Service Center PT Dávajte pozor na to, aby ste pri K Vápence 1621/16 práci nezranili blízko stojace 692 01 Mikulov Na www.bosch-pt.cz si můžete objednat oprava Vašeho osoby odletujúcimi cudzími stroje online. telieskami. Tel.: 519 305700 Fax: 519 305705 Výstraha: Keď...
 • Page 113  Toto záhradnícke náradie nie je  Pri používaní tohto záhradného určené na používanie pre osoby náradia majte na sebe vždy (vrátane detí) s obmedzenými oblečenie, ktoré prilieha na telo a psychickými, senzorickými alebo paže. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 114 šnúru. lístia/záhradný vysávač vtedy, keď  Odporúčame používať pri práci má poškodené ochranné prvky, kryty alebo bezpečnostné ochrannú dýchaciu masku. zariadenia, napríklad zberný vak.  Používajte ochranné okuliare. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 115 30 mA. POŠKODENEJ SIEŤOVEJ ŠNÚRY  Používajte s týmto záhradníckym PREDTÝM, AKO VYTIAHNETE náradím, alebo nahradzujte na ňom ZÁSTRČKU SIEŤOVEJ ŠNÚRY ZO len také prívodné šnúry (sieťové ZÁSUVKY. prípojky), ktoré zodpovedajú Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 116 Keď je prívodná šnúra poškodená, smie sa zveriť do opravy len autorizovanému – 1,5 mm : maximálna dĺžka 60 m servisnému stredisku Bosch. – 2,5 mm : maximálna dĺžka 100 m Pokyny k produktom, ktoré sa vo Upozornenie: Ak používate pri práci Veľkej Británii nepredávajú:...
 • Page 117 Technické údaje Nasledujúce symboly sú pre čítanie a pochopenie tohto Návodu na používanie veľmi dôležité. Dobre si tieto symboly a Fúkač lístia/Záhradný vysávač ALS 30 ich významy zapamätajte. Správna interpretácia týchto Vecné číslo 3 600 HA1 1.. symbolov Vám bude pomáhať lepšie a bezpečnejšie používať...
 • Page 118 Vyprázdňovanie zberného vaku 14 225 – 226 Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES, Údržba a čistenie 226 – 227 2000/14/ES) sa nachádza u: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, Uschovávanie a preprava Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Pokyny na používanie Henk Becker Helmut Heinzelmann...
 • Page 119 čistote, aby ste mohli pracovať kvalitne a bezpečne. uvedené na typovom štítku záhradníckeho náradia. Nečistotu odstraňujte zo záhradníckeho náradia alebo zo zberného vaku pomocou vlhkej handry. Neostrekujte toto záhradnícke náradie nikdy vodou, ani ho do vody neponárajte. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 120: Magyar

  OBJ_BUCH-2280-001.book Page 120 Wednesday, July 30, 2014 11:29 AM 120 | Magyar Ügyeljen arra, hogy a Slovakia Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu Vášho stroja berendezésből kirepülő idegen online. anyagok ne sebesithessék meg Tel.: (02) 48 703 800 Fax: (02) 48 703 801 a közelben álló...
 • Page 121  Gondosan vizsgálja meg a megmunkálni kívánt területet, és Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 122 álljon és – egy idegen testtel való ütközés után. megőrizze az egyensúlyát. Azonnal ellenőrizze a lombfúvó/kerti  Mindig legyen tudatában a elszívó gép esetleges környezetének és készüljön fel olyan F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 123 (60227 IEC 53, 60245 IEC 57) ellen védett kivitelűnek kell lennie. A kivitelnek megfelelő hosszabbító kábelt dugós csatlakozó nem feküdhet szabad használni. vízben. Ha a kerti kisgép üzemeltetéséhez hosszabbítókábelt használ, akkor csak Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 124 Karbantartás Kétséges esetekben kérdezzen meg  Gondoskodjon arról, hogy erről egy megfelelő képzésű valamennyi anya, csapszeg és villanyszerelőt vagy a következő Bosch csavar biztonságosan rögzítve szerviz képviseletet. legyen, hogy garantálhassa a  VIGYÁZAT: A nem előírásszerű lombfúvó/kerti elszívó gép hosszabbító...
 • Page 125 A rendeltetési céloknak meg nem felelő használat során a kezelő sérüléseket szenvedhet. Termék kategória: 34, 35 A műszaki dokumentációja (2006/42/EK, 2000/14/EK) a következő helyen található: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 126 Head of Product Certification Engineering PT/ETM9 A felfogó zsák felszerelése A hosszabbító kábel felszerelése 11 Bekapcsolás Kikapcsolás Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY Lombelszívó üzemmód 09.07.2014 A térfogati légáram beállítása Felszerelés és üzemeltetés Az első fogantyú beállítása A tevékenység célja...
 • Page 127 10- jegyű megrendelési számot. Magyarország Robert Bosch Kft. 1103 Budapest Gyömrői út. 120. A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készülékének javítását. Tel.: (061) 431-3835 Fax: (061) 431-3888 Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 128: Русский

  – при хранении необходимо избегать резкого перепада температур Не вставляйте руки и ноги в – хранение без упаковки не допускается отверстия, когда садовый – подробные требования к условиям хранения смотрите инструмент работает. в ГОСТ 15150 (Условие 1) F 016 L81 152 | (15.9.14) Bosch Power Tools...
 • Page 129 знаниями, исключая случаи, пылесос без присмотра. когда эксплуатация осуществляется такими лицами под наблюдением ответственного за их безопасность либо после получения от ответственного за безопасность соответствующих разъяснений относительно эксплуатации данного садового инструмента. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 130  Не работайте с садовым  Никогда не используйте инструментом босяком или в воздуходувку/садовый пылесос с открытых сандалиях. Всегда поврежденными защитными одевайте прочную обувь и устройствами, крышками или без длинные брюки. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 131  Не сдувайте грязь/листья в инструмента. направлении находящихся  Рекомендуется включать этот поблизости людей. садовый инструмент в только в  Не переносите садовый розетку, оснащенную УЗО на инструмент за шнур. 30 мА. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 132 В сомнительных случаях обратитесь То же самое имеет силу, если к профессиональному электрику или шнур питания запутался. в ближайшую сервисную  Если во время работы шнур мастерскую фирмы Bosch. питания повредился, немедленно вытащите F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 133 Направление движения или покрыта резиной. Кабель- удлинитель должен использоваться с приспособлением для разгрузки Направление реакции провода от натяжения. Включение Техобслуживание  Проверяйте все гайки, болты и Выключение винты на предмет прочной Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 134 Использовать электроинструменты можно только Категория продукта: 34, 35 однозначно предписанным способом – любые другие Техническая документация (2006/42/EС, 2000/14/EC): способы опасны. При ненадлежащем использовании Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, возможны травмы. Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Henk Becker Helmut Heinzelmann Технические...
 • Page 135 засорилась ли воздуходувка Чрезмерная вибрация/шум Садовый инструмент поврежден Обратитесь в сервисную мастерскую Садовый инструмент не Засорилось сопло/засорилась Очистите сопло/всасывающую трубу выдувает/не всасывает всасывающая труба воздух Сопло/всасывающую трубу Неправильный монтаж см. «Монтаж» невозможно установить Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 136  Перед любыми манипуляциями с садовым – либо по телефону справочно – сервисной службы инструментом вытаскивайте штепсель из розетки. Bosch 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)  Для качественной и надежной работы поддерживайте садовый инструмент в чистоте. Беларусь...
 • Page 137: Українська

  Не вставляйте руки і ноги в можуть призвести до отвори, коли садовий поранень. інструмент працює. Експлуатація  Ні в якому разі не дозволяйте користуватися садовим інструментом дітям і особам, що не знайомі з цими вказівками. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 138 пошкодження та заміняйте його за робочій зоні.  Використовуйте садовий необхідністю. Захищайте мережний шнур/подовжувач від інструмент лише при денному високої температури, масла і світлі або при доброму штучному гострих країв. освітленні. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 139 стосовно можливих небезпечних відремонтуйте її/його, моментів, які Ви можете не почути – якщо повітродувка/садовий під час збирання листя. пилосос почала/почав незвично  Уникайте неприродного вібрувати (негайно перевірте). положення тіла і завжди утримуйте рівновагу. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 140 мати захисний провід, який через  Увага! Перед роботами з штекер поєднаний з захисним налаштування або очищення проводом Вашої електромережі (як вимикайте садовий інструмент описано в правилах техніки безпеки). та витягуйте штепсель з розетки. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 141 При сумнівах запитайте Технічне обслуговування кваліфікованого електрика або  Перевіряйте всі гайки, прогоничі і найближче представництво компанії гвинти на предмет міцної посадки Bosch, що здійснює сервісне – це потрібно для забезпечення обслуговування. безпечного робочого стану  ОБЕРЕЖНО: Не передбачений повітродувки/садового пилососа.
 • Page 142 Процедура оцінки відповідності згідно з додатком V. Категорія продукту: 34, 35 Ном. споживана потужність Вт 3000 Технічна документація (2006/42/EС, 2000/14/EC): Швидкість повітряного Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, потоку км/год. 280 – 300 Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Макс. об’єм повітряного Henk Becker Helmut Heinzelmann потоку...
 • Page 143 Користуйтеся іншою розеткою Пошкоджений подовжувальний кабель Перевірте та замініть кабель у разі його пошкодження Спрацював запобігач Поміняйте запобіжник Спрацював захисний автомат мотора Дайте двигуну схолонути і перевірте, чи не заклинює повітродувка Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 144 Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканальний) Видаляйте бруд із садового інструменту та мішка вологою E-Mail: pt-service.ua@bosch.com ганчіркою. Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua Ніколи не збризкуйте садовий інструмент водою і не Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень занурюйте його у воду. зазначена в Національному гарантійному талоні.
 • Page 145: Қазақша | 145

  Жұмыс істеп жатқан бақ – орамасыз сақтау мүмкін емес электрбұйымның – сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін саңылауыларына аяқтарыңыз МЕМСТ 15150 (Шарт 1) құжатын қараңыз бен қолдарыңыздың тиіп қалдыруын болдырмаңыз. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (15.9.14)
 • Page 146 электрбұйымын өшіріп алып, қадағалауымен, немесе бұйымды желі ашасын желі пайдалану тәртібімен және розеткасынан шығарып осылармен байланысты қойыңыз. қауіпттерімен танысқаннан кейін пайдалануы тиіс. Балалардың осы бақ электрбұйыммен ойнауын болдырмау үшін оларды қадағалап отыру тиіс. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 147 электрбұйымы ауа үрлегіш  Бақ электрбұйымын аяқ киімін модусында кері ұсталу үшін кимей немесе ашық сандал аяқ жарамды емес. киімін ғана кигеніңізде  Ауа үрлегішті/бақ сорғышын қолданбаңыз. Әрқашан тұрақты олардың қорғау жүйе құралдары, Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 148  Салқындату саңылауларының Электр тоқ жүйесіне қосу барлығын кірден тазалап жүріңіз.  Электр көзінің кернеуі бақ  Кірді/жапырақтарды ешқашан құралдың бұйым тақташасындағы жақында тұрған адамдарға қарай мәліметтеріне сай болуы керек. үрлетпеңіз. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 149 – 1,5 мм : ең жоғары ұзындық көлемі минут бойы суытып алыңыз. 60 м  Ескерту! Орнату немесе тазалау – 2,5 мм : ең жоғары ұзындық көлемі жұмыстарын өткізу алдынан 100 м Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 150  Ұстау қабында тозып немесе Біріктіру кабелі зақымданып бұзылып қалған жерлердің бар не бұзылған қалыпта болғанда оның жоқ болуын үнемі тексеріңіз. жөндеуін тек қана арнайы Bosch  Қажетті арнайы біліміңіз болмаса жөндеу орнында өткізуге болады. бақ электрбұйымын өзіңіз жөндемеіңіз.  Ауыстырылатын бөлшектерінің...
 • Page 151 алады. Нұсқаулықта көрсетілгеннен басқаша болған тәсілі V. мақсаттар немесе түрде қолдану жарақаттануыңызға Өнім санаты: 34, 35 апара алады. Техникалық құжаттар (2006/42/EC, 2000/14/EC) төмендегідей: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 152 Head of Product Certification Engineering PT/ETM9 Ұстау қабын орнату Ұзарту кабелін қосып жалғастыру 11 Қосу Өшіру Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY Жапырақтар мен шөпті сору 09.07.2014 режимі Монтаж және пайдалану Өткізу көлемін белгілеп орнату Алдыңғы тұтқасын белгілеп...
 • Page 153 Факс: +7 (727) 233 07 87 Кір болған жерлерді ылғалды бір шүберекпен бақ E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com электрбұйымы немесе ұстау қабы үстінен тазалаңыз. Ресми сайты: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz Бақ электрбұйымын ешқашан суға малмаңыз немесе Кәдеге жарату үстінен су шашпаңыз. Бақ электрбұйымын қауіпсіз және құрғақ, балалар қолы...
 • Page 154: Română

  în orificiile sculei Manevrare electrice de grădină, în timpul  Nu permiteţi niciodată copiilor sau funcţionării acesteia. persoanelor nefamiliarizate cu prezentele instrucţiuni, să folosească scula electrică de grădină. Este posibil ca normele F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 155  Orientaţi întotdeuna cablul de  Nu folosiţi maşina dacă sunteţi alimentare spre spatele sculei obosiţi sau bolnavi, sau vă aflaţi sub electrice de grădină. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 156  Tensiunea sursei de curent trebuie  Păşiţi întotdeauna încet, nu alergaţi să coincidă cu datele de pe plăcuţa niciodată repede. indicatoare a tipului sculei electrice  Îndepărtaţi murdăria din toate de grădină. fantele de aerisire. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 157 şi protecţia muncii – scula electrică de grădină şi legat prin ştecher cu cvonductorul de scoateţi ştecherul de la reţea protecţie al instalaţiei dumneavoastră afară din priza de curent. electrice. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 158 Cablul prelungitor trebuie folosit cu un  Asiguraţi-vă că piesele noi utilizate dispozitiv de blocare la tracţiunea la schimbare provin de la Bosch. accidentală a cablului. Dacă, cablul de racordare este Simboluri deteriorat, repararea acestuia se va Următoarele simboluri sunt importante pentru citirea şi...
 • Page 159: Date Tehnice

  şi din grădină. Documentaţie tehnică (2006/42/CE, 2000/14/CE) la: Scula electrică de grădină nu poate fi utilizată ca tocător de Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, resturi vegetale. Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Folosirea sculelor electrice în alte moduri decât cele...
 • Page 160 Ştuţul de racordare al sacului de Desfundaţi ştuţul de racordare al sacului de colectare colectare este blocat Suflanta nu se roteşte Suflanta este blocată Deconectaţi scula electrică de grădină şi îndepărtaţi blocajul (purtaţi mănuşi de protecţie) F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 161: Български

  Общо указание за опасност. 10 cifre al sculei electrice de grădină. România Robert Bosch SRL Прочетете ръководството за Centru de service Bosch експлоатация. Str. Horia Măcelariu Nr. 30–34 013937 Bucureşti Внимавайте намиращи се Tel. service scule electrice: (021) 4057540 Fax: (021) 4057566 наблизо...
 • Page 162 лица или за материални щети е продължават да се въртят по работещият с тревокосачката. инерция и могат да  По време на работа в радиус от предизвикат наранявания. 3 метра не трябва да се намират F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 163 прахосмукачка. Никога не се засмукване на въздух да не бъде опитвайте да работите с непълно увлечена косата Ви, тъй като това комплектована машината за може да причини наранявания. издухване на шума/градинската Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 164  Препоръчва се работата с този градински инструмент само към контакт, който е осигурен с дихателна маска. предпазен дефектнотоков  Работете с предпазни очила. прекъсвач с праг на задействане 30 mA. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 165 60 m  Внимание! Преди настройване – 2,5 mm : максимална дължина или почистване на градинския 100 m електроинструмент го Упътване: когато се използва изключвайте и изваждайте удължителен кабел, той трябва да Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 166 извърши само в оторизиран сервиз притежавате нужната за електроинструменти на Бош. квалификация.  Уверявайте се, че резервните Указание за продукти, които не се продават във Великобритания: части, които поставяте, са произведени от Бош. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 167 OBJ_BUCH-2280-001.book Page 167 Wednesday, July 30, 2014 11:29 AM Български | 167 Символи Технически данни Символите по-долу са важни за прочитането и Машина за издухване на шума/ ALS 30 разбирането на ръководството за експлоатация. Градинска прахосмукачка Запомнете символите и значенията им. Правилното Каталожен номер 3 600 HA1 1..
 • Page 168 OBJ_BUCH-2280-001.book Page 168 Wednesday, July 30, 2014 11:29 AM 168 | Български Техническа документация (2006/42/ЕО, 2000/14/EO) при: Дейност Фигура Страница Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, Монтиране на торбата за отпадъци 10 Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Henk Becker Helmut Heinzelmann Включване...
 • Page 169 събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща представителите на Бош непременно посочвайте 10- преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях цифрения каталожен номер на градинския суровини. електроинструмент. Правата за изменения запазени. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 170: Македонски

  употреба на косачката од страна лица да се на безбедно на личност одговорна за нивната растојание од машината. безбедност. Носете заштитни слушалки и Внимавајте децата да не си играат очила. со косачката. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 171 на телото и секогаш одржувајте внимавајте таа да не се вовлече во стабилна равнотежа. отворот за воздух, бидејќи тоа  На коси површини чекорете може да предизвика повреда. внимателно и стабилно. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 172 наведен на спецификационата при работата. НЕ ДОПИРАЈТЕ плочка на уредот. ГО ОШТЕТЕНИОТ КАБЕЛ ПРЕД  Со овој апарат се препорачува ДА ГО ИСКЛУЧИТЕ ОД употребата на резидуален уред од НАПОЈУВАЊЕ. 30 mA. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 173 склад со важечките прописи. на суво, високо или заклучено За дополнителни иформации место, вон дофат на деца. контактирајте лиценциран  Поради безбедносни причини, електричар или најблискиот Bosch веднаш заменете ги истрошените сервис. или оштетените делови.  ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:  Редовно проверувајте дали...
 • Page 174 намена може да биде опасна. При несоодветна употреба Категорија на производ: 34, 35 можете да се повредите. Техничка документација (2006/42/EC, 2000/14/EC) при: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 175 Executive Vice President Head of Product Certification Engineering PT/ETM9 Монтажа на вреќата за собирање 10 Приклучување на продолжниот кабел Вклучување Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY Гасење 09.07.2014 Модус за смукање Монтажа и користење Бирање на волуменот на протокот...
 • Page 176: Srpski

  Тел./факс: 02/ 246 76 10 uredjaju Моб.: 070 595 888 Отстранување Opšte uputstvo o opasnosti. Машината, додатната опрема и амбалажата треба да се сортираат за рециклажа. Не фрлајте ја косачката со комуналниот отпад! F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 177 štete kod drugih ljudi ili usisivač ostavite bez nadzora. na njihovoj imovini.  Za vreme rada ne smeju se u krugu od 3 metra zadržavati nikakve druge Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 178  Ne oduvavajte prljavštinu/lišće zamenite ga/ih. Priključni vod/ nikada u pravcu osoba koje stoje u produžni kabl štitite od visokih blizini. temperatura, ulja i oštrih ivica. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 179 Smeju se primeniti samo produžni narudžbine i tip pogledajte u kablovi tipa H05VV-F, H05RN-F ili IEC uputstvu za rad. (60227 IEC 3, 60245 IEC 57). Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 180 U slučajevima sumnje pitajte nekog dece. izučenog električara ili sledeći Bosch  Sigurnosti radi promenite istrošene servis- predstavništvo. ili oštećene delove.  OPREZ: Nepropisni produžni  Kontrolišite džak za prihvat redovno kablovi mogu biti opasni.
 • Page 181 Kategorija proizvoda: 34, 35 Tehnička dokumentacija (2006/42/EC, 2000/14/EC) kod: Upotreba prema svrsi Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Baštenski uredjaj je odredjen za sakupljanje lišća duvanjem i baštenskih odpadaka kao na primer pokošene trave u...
 • Page 182 Isprazniti džak za prihvat popušta Priključna štucna džaka za prihvat blokira Oslobodite priključnu štucnu džaka za prihvat Duvaljka ne rotira Duvaljka blokira Isključiti baštenski uredjaj i ukloniti blokiranje (nosite zaštitne rukavice) F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 183: Slovensko

  Zadržavamo pravo na promene. vrtnega orodja. Pri drugih osebah pazite na to, da se bodo nahajale v varni razdalji do vrtnega orodja. Nosite zaščito sluha in zaščitna očala. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 184  Električno orodje smete uporabljati izkušnjami in/ali pomanjkljivim le z montirano šobo oz. montirano znanjem, razen, če jih nadzoruje sesalno cevjo. oseba, ki je odgovorna za varnost ali pa če slednji s strani te odgovorne F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 185 – po koliziji s tujkom. Preverite sesalnika morate vedno paziti na puhalnik/vrtni sesalnik takoj na trdno stojišče ter vedno držite poškodbe in če je potrebno, morate ravnotežje. poskrbeti za popravilo v primeru, Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 186  Zaščita motorja je instalirana! V primeru dvoma vprašajte Motor je opremljen s kvalificiranega električarja ali najbližje preobremenitveno zaščito. Če se zastopstvo servisa Bosch. motor ustavi, pustite, da se pred  POZOR: Nepravilno izvedeni ponovnim zagonom za nekaj minut ohladi.
 • Page 187 Pri  Ne poskušajte popravljati vrtnega nenamenski uporabi se lahko poškodujete. orodja, razen če imate ustrezno kvalifikacijo za to. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 188 živali in trdi predmeti. Tehnična dokumentacija (2006/42/ES, 2000/14/ES) pri: Ne sesajte tekočin, plastičnih vrečk, pločevink, jelkovih Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, storžev, vej s premerom nad 5 mm, krp, papirnatih robčkov in Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England ščipalk za perilo.
 • Page 189 Vrtno orodje hranite na varnem, suhem mestu, ki ni dostopno Odpadno vrtno orodje, pribor in embalažo morate reciklirati v otrokom. skladu z varstvom okolja. Ne postavljajte nobenih drugih predmetov na vrtno orodje. Vrtnih orodij ne vrzite med gospodinjske odpadke! Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 190: Hrvatski

  Tijekom rada vrtnog uređaja, nedostupno za djecu. ruke i noge ne približavajte  Ovaj vrtni uređaj nije predviđen da s otvorima na vrtnom uređaju. njime rade osobe (uključujući djeca) sa ograničenim fizičkim, senzornim F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 191  Sa škarama za živicu ne radite bosi usisavač s nedopuštenim izmjenama ili u otvorenim sandalama. Nosite koje su na njemu izvršene. uvijek čvrstu obuću i duge hlače. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 192 – nakon sudara sa stranim tijelom. treba ga ostaviti da se nekoliko Puhalo za lišće/vrtni usisavač odmah minuta ohladi. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 193 Bosch servisa.  Vreću za hvatanje lišća i prljavštine  OPREZ: Nepropisan produžni redovito kontrolirajte na trošenje ili kabel može biti opasan. Produžni oštećenje. kabel, utikač i spojnica moraju biti Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 194 Tehnička dokumentacija (2006/42/EC, 2000/14/EC) može se dobiti kod: Vrtni uređaj predviđen je za puhanje i prikupljanje lišća i Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, vrtnog otpada, kao npr. pokošene trave oko kuće i u vrtu. Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Vrtni uređaj ne smije se koristiti kao sjeckalica.
 • Page 195 Head of Product Certification Engineering PT/ETM9 Pričvrstiti remen za nošenje Montirati vreću za hvatanje Spajanje produžnog kabela Uključivanje Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY Isključivanje 09.07.2014 Način rada za usisavanje lišća Montaža i rad Namjestiti volumni protok...
 • Page 196: Eesti

  Kod svih upita i naručivanja rezervnih dijelova molimo neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški broj sa tipske nõuetekohase kasutamisega. Hoidke pločice vrtnog uređaja. kasutusjuhend hilisemaks Hrvatski kasutamiseks hoolikalt alles. Robert Bosch d.o.o Kneza Branimira 22 10040 Zagreb Aiatööriistal olevate sümbolite selgitus Tel.: (01) 2958051 Fax: (01) 2958050 Üldine oht.
 • Page 197  Kasutage aiatööriista ainult Lõiketerad pöörlevad pärast päevavalgel või hea kunstliku aiatööriista väljalülitamist edasi valgustuse korral. ja võivad põhjustada vigastusi. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 198 Lubamatud  Kasutage aiatööriista vaid muudatused võivad mõjutada konkreetse töörežiimi jaoks aiatööriista ohutut tööd ja ettenähtud asendis. Imemisrežiimil põhjustada suuremat müra ja töötavat aiatööriista ei tohi hoida vibratsiooni. ümberpööratud asendis. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 199 : maksimaalne pikkus 60 m  Pikendusjuhe peab olema – 2,5 mm : maksimaalne pikkus 100 m kasutusjuhendis toodud ristlõikega Märkus: Kui kasutate pikendusjuhet, ja pritsmekindel. Pistikühendus ei peab see vastavalt ohutusnõuetele tohi olla vees. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 200 Keelatud toiming Hooldus Kandke kaitsekindaid.  Veenduge, et kõik mutrid, poldid ja kruvid on kõvasti kinni keeratud ja Kasutage aiatööriista üksnes siis, kui imitoru lehepuhur/imur on korrektselt on paigaldatud. kokku pandud. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 201 OBJ_BUCH-2280-001.book Page 201 Wednesday, July 30, 2014 11:29 AM Eesti | 201 Nõuetekohane kasutamine Tehniline toimik (2006/42/EÜ, 2000/14/EÜ) saadaval: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, Aiatööriist on ette nähtud lehtede ja aiajäätmete, nt rohu Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England kokkupuhumiseks ja kokkukogumiseks koduaias.
 • Page 202 Ärge kastke aiatööriista vette ja ärge pihustage aiatööriistale vett. tõmmake pistik pistikupesast välja.  Veatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke aiatööriist Hoidke aiatööriista ohutus, kuivas ja lastele ligipääsmatus kohas. puhas. Ärge asetage aiatööriista peale teisi esemeid. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 203: Latviešu

  Uz dārza instrumenta korpusa ja ir samezglojies, pārgriezts vai attēloto simbolu skaidrojums citādi bojāts tā elektrokabelis vai Vispārēja rakstura brīdinājuma arī lapu pūtējs/dārza zīme. vakuumsūcējs tiek atstāts bez uzraudzības. Izlasiet šo lietošanas pamācību. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 204  Instrumenta lietotājs nes atbildību traucējošiem priekšmetiem. par kaitējumu, kas tā darbības  Ik reizi pirms lietošanas pārbaudiet, rezultātā tiek nodarīts citām vai nav bojāts instrumenta personām vai viņu īpašumam. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 205 šādā gadījumā nekavējoties bīstamu situāciju, jo lapu jāpārbauda, vai lapu pūtējam/dārza aizpūšanas vai uzsūkšanas laikā vakuumsūcējam nav radušies dārza instrumenta darbība var bojājumi, un vajadzības gadījumā nebūt dzirdama. jāveic remonts, Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 206 Kabeļu savienojums pilnvarotā klientu apkalpošanas nedrīkst atrasties ūdenī. iestādē. Kopā ar instrumentu izmantojiet tikai tādus pagarinātājkabeļus, kuru uzbūve ir saderīga ar tipiem H05VV-F, H05RN-F vai IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57). F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 207 Bosch. pazīmes, un izmantojiet tos tikai tad, ja kabeļi ir nevainojamā stāvoklī. Atklājot elektrokabelī bojājumu, nodrošiniet, lai nepieciešamais remonts tiktu veikts Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 208 105 dB(A). Atbilstība ir noteikta saskaņā ar pielikumu V. neatļauta instrumenta lietošana var radīt savainojumus. Izstrādājuma kategorija: 34, 35 Tehniskā lieta (2006/42/EK, 2000/14/EK) no: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 209 Executive Vice President Head of Product Certification Engineering PT/ETM9 Savācējsomas pievienošana Pagarinātājkabeļa nostiprināšana Ieslēgšana Izslēgšana Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY Lapu uzsūkšanas režīms 09.07.2014 Gaisa plūsmas regulēšana Montāža un lietošana Priekšējā roktura regulēšana Savācējsomas iztukšošana 225 – 226 Darbība un tās mērķis...
 • Page 210 Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, lūdzam noteikti paziņot desmitzīmju pasūtījuma numuru, kas norādīts uz dārza instrumenta marķējuma plāksnītes. Latvijas Republika Robert Bosch SIA Bosch elektroinstrumentu servisa centrs Dzelzavas ielā 120 S LV-1021 Rīga Tālr.: 67146262 Telefakss: 67146263 E-pasts: service-pt@lv.bosch.com F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 211: Lietuviškai

  Pasirūpinkite, kad kiti (įskaitant ir vaikus) su fizinėmis, asmenys būtų saugiu atstumu jutiminėmis ar dvasinėmis nuo sodo priežiūros įrankio. negaliomis arba asmenys, kuriems trūksta patirties arba žinių, nebent juos prižiūri už jų saugumą Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 212  Saugokite, kad laisvi drabužiai siurblį. nebūtų įtraukti į oro tiekimo angą,  Dirbdami su lapų pūstuvu/sodo nes tokioje situacijoje iškyla siurbliu visada tvirtai stovėkite ir sužalojimo pavojus. išlaikykite pusiausvyrą. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 213 – jei lapų pūstuvas/sodo siurblys nustatymo ar valymo darbus, pradeda neįprastai vibruoti sodo priežiūros įrankį išjunkite ir (nedelsdami patikrinkite). ištraukite kištuką iš lizdo. Tą patį būtina padaryti, jei susipainiojo maitinimo laidas. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 214 Darbinė įtampa yra 230 V AC, Jei jungiamasis laidas yra pažeistas, jis 50 Hz (ne ES šalyse 220 V, 240 V turi būti sutaisytas įgaliotose Bosch atitinkamai pagal modelį). Naudoti tik remonto dirbtuvėse. aprobuotus ilginamuosius laidus. Nuorodos gaminiams, kurie Informacijos galite gauti įgaliotame...
 • Page 215 įstatytu siurbimo vamzdžiu. Atitikties įvertinimas atliktas pagal priedą V. Produkto kategorija: 34, 35 Techninė byla (2006/42/EB, 2000/14/EB) laikoma: Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23, Elektrinio įrankio paskirtis Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England Sodo priežiūros įrankis yra skirtas lapams, sodo atliekoms...
 • Page 216 Palaukite, kol atvės variklis, ir patikrinkite, ar neužblokuotas pūstuvas Labai stipriai vibruoja, Sodo priežiūros įrankis pažeistas Kreipkitės į remonto dirbtuves kelia didelį triukšmą Sodo priežiūros įrankis Užsikimšęs antgalis/siurbimo vamzdis Atkimškite antgalį/siurbimo vamzdį nepučia/nesiurbia F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 217 Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis būtina nurodyti sodo priežiūros įrankio dešimtženklį numerį, esantį firminėje lentelėje. Lietuva Bosch įrankių servisas Informacijos tarnyba: (037) 713350 ļrankių remontas: (037) 713352 Faksas: (037) 713354 El. paštas: service-pt@lv.bosch.com Šalinimas Sodo priežiūros įrankis, papildoma įranga ir pakuotės turi ekologiškai utilizuojami.
 • Page 218 OBJ_BUCH-2280-001.book Page 218 Wednesday, July 30, 2014 11:29 AM 218 | 4,4 kg a.c. STOP F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 219 OBJ_BUCH-2280-001.book Page 219 Wednesday, July 30, 2014 11:29 AM | 219 Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 220 OBJ_BUCH-2280-001.book Page 220 Wednesday, July 30, 2014 11:29 AM 220 | a.c. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 221 OBJ_BUCH-2280-001.book Page 221 Wednesday, July 30, 2014 11:29 AM | 221 a.c. STOP a.c. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 222 OBJ_BUCH-2280-001.book Page 222 Wednesday, July 30, 2014 11:29 AM 222 | a.c. STOP a.c. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 223 OBJ_BUCH-2280-001.book Page 223 Wednesday, July 30, 2014 11:29 AM | 223 a.c. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 224 OBJ_BUCH-2280-001.book Page 224 Wednesday, July 30, 2014 11:29 AM 224 | a.c. F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 225 OBJ_BUCH-2280-001.book Page 225 Wednesday, July 30, 2014 11:29 AM | 225 a.c. Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)
 • Page 226 OBJ_BUCH-2280-001.book Page 226 Wednesday, July 30, 2014 11:29 AM 226 | a.c. a.c. STOP F 016 L81 152 | (30.7.14) Bosch Power Tools...
 • Page 227 OBJ_BUCH-2280-001.book Page 227 Wednesday, July 30, 2014 11:29 AM | 227 a.c. STOP a.c. STOP Bosch Power Tools F 016 L81 152 | (30.7.14)

Table of Contents