Slovenščina - Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Slovenščina
Varnostna navodila
Pozor! Skrbno si preberite naslednja
navodila. Seznanite se z
upravljalnimi elementi in s pravilno
uporabo izdelka. To navodilo za
obratovanje morate varno shraniti
za kasnejšo uporabo.
Razlaga simbolov na izdelku
Splošno opozorilo na
nevarnost.
Preberite si to navodilo za
obratovanje.
Pazite na to, da ne boste
poškodovali oseb v bližini
zaradi tujkov, ki letijo naokoli.
Opozorilo: Ko izdelek
obratuje, držite varno razdaljo
do slednjega.
Rotirajoč ventilator. Med
delovanjem izdelka poskrbite
za to, da z rokami, dolgimi
lasmi, nogami ali z ohlapno obleko ne
boste prišli v odprtine.
Med delovanjem izdelka
poskrbite za to, da z rokami,
nogami ali z ohlapno obleko
ne boste prišli v odprtine.
Pazite na to, da se osebe v
bližini ne bodo poškodovale
zaradi tujkov, ki letijo z
izdelka. Pri drugih osebah
Bosch Power Tools
pazite, da se bodo vselej nahajale v
varni razdalji do izdelka.
Nosite zaščito sluha in
zaščitna očala.
Izdelka ne uporabljajte, ko
dežuje in ga ne izpostavljajte
dežju.
Preden želite opraviti
nastavitve ali vzdrževalna dela
na izdelku ali preden ga želite
očistiti ali če se je zamotal,
prerezal ali poškodoval kabel
oziroma v primeru, da morate izdelek
pustiti brez nadzora, morate izdelek
izklopiti in potegniti omrežni vtič iz
vtičnice.
Počakajte na to, da se vsi deli
izdelka popolnoma ustavijo,
preden se ga dotaknete. Po
izklopu izdelka se ventilator še nekaj
časa vrti in lahko povzroči telesne
poškodbe.
Izdelek smete uporabljati le v
tistem položaju, ki je
predviden za ustrezno vrsto
obratovanja. Izdelek ni
primeren za to, da ga v
modusu sesanja listja držite
obrnjeno.
Uporaba
Nikoli ne dovolite otrokom ali
u
osebam, ki niso seznanjene s temi
navodili, da bi uporabljale ta izdelek.
Nacionalni predpisi morebiti
omejujejo starost uporabnika. Kadar
Slovenščina | 221
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents