Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 109

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Bu aleti kullananlar başkalarının
u
başına gelebilecek kazalardan veya
bunların özel mülkiyetinde bulunan
mallarda meydana gelebilecek
hasarlardan sorumludur.
Aletle çalışırken 3  m etrelik bir daire
u
içinde başkaları ve evcil hayvanlar
bulunmamalıdır. Aleti kullanan
çalışma alanını üçüncü kişilere karşı
korumaktan sorumludur.
Ürünü sadece gün ışığında veya iyi
u
aydınlatma koşullarında kullanın.
Yorgun veya hastaysanız veya alkol,
u
hap veya aldığınız ilaçların etkisi
altındaysanız ürünü kullanmayın.
Elverişsiz hava koşullarında, özellikle
u
fırtına beklenirken ürünle çalışmayın.
Bu ürünü kullanırken daima
u
bedeninizin üst kısmını ve kollarınızı
sıkı biçimde saran giysiler kullanın
Bu ürünü kullanırken açık lastik
u
ayakkabılar veya sandaletler
kullanmayın. Sağlam iş ayakkabıları
ve uzun pantolon kullanın (Bakınız:
Resimler C ve L).
Bol giysilerin hava girişi tarafından
u
çekilmemesine dikkat edin, aksi
takdirde yaralanmalara neden
olabilirsiniz.
Uzun saçların arkada bağlanmasına
u
hava girişi tarafından çekilmemesine
dikkat edin, aksi takdirde
yaralanmalara neden olabilirsiniz.
Ürünü sadece meme veya emme
u
borusu takılı durumda kullanın.
Bosch Power Tools
İşlem uygulayacağınız yüzeyi dikkatli
u
biçimde kontrol edin, bütün telleri ve
diğer yabancı nesneleri uzaklaştırın.
Aleti kullanmaya başlamadan önce
u
her defasında bağlantı kablosunun
ve uzatma kablosunun hasarlı olup
olmadığını kontrol edin ve
gerekiyorsa bunları değiştirin.
Bağlantı kablosunu/uzatma
kablosunu aşırı sıcaklığa, yağa ve
keskin kenarlı cisimlere karşı
koruyun.
Kablonun daima ürünün arkasında
u
bulunmasını sağlayın.
Ürünü hiçbir zaman arızalı koruyucu
u
donanımla, kapaklarla veya örneğin
toplama torbası gibi güvenlik
donanımı olmadan kullanmayın.
Ürünü kullanırken birlikte teslim
u
edilen bütün tutamak ve koruyucu
donanımın takılı olduğundan emin
olun. Parçaları tam olarak takılı
olmayan veya izin verilmeyen
değişiklikler yapılmış bir ürünü hiçbir
zaman kullanmayın.
Ürünü kullanırken duruşunuzun
u
güvenli olmasına dikkat edin ve her
zaman dengenizi koruyun.
Çevrenizde olup bitenlere dikkat
u
edin ve yaprak üfleme makinesi/
elektrikli bahçe süpürgesi çalışırken
duyamayacağınız sesler olabileceğini
aklınızdan çıkarmayın.
Bedeninizin anormal durumda
u
olmamasına dikkat edin ve daima
dengenizi koruyun.
Türkçe | 109
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents