Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 189

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
autorizat Bosch. Folosiţi numai cabluri
prelungitoare admise.
Folosiți numai cabluri prelungitoare,
cabluri, conductori și tambururi de
cablu care corespund 61242/IEC
61242 sau IEC 60884-2-7 și sunt de
tipul H05VVV-F sau H05RN-F.
Dacă vreţi să utilizaţi un cablu
prelungitor la alimentarea sculei
electrice, acesta trebuie să aibă
următoarele secţiuni:
– Secţiune conductor 1,25 mm
2
1,5 mm
– Lungime maximă cablu prelungitor
30 m sau 60 m cablu înfăşurat pe
tambur cu întrerupător de
protecţie împotriva tensiunilor
periculoase
Notă: În cazul folosirii unui cablu
prelungitor, acesta trebuie să fie
prevăzut cu conductor de protecţie
întocmai celor descrise în normele
privind siguranţa şi protecţia muncii
legat prin ştecher cu conductorul de
protecţie al instalaţiei dumneavoastră
electrice.
În caz de nesiguranţă întrebaţi un
electrician calificat sau cea mai
apropiată reprezentanţă service
Bosch.
FIŢI PRECAUŢI: Cablurile
prelungitoare neconforme
normelor pot fi periculoase.
Cablurile prelungitoare, ştecherele
şi mufele de cuplare trebuie să fie
execuţii impermeabile la apă,
Bosch Power Tools
certificate pentru utilizare în mediul
exterior.
Notă privind produsele care nu se
comercializează în MB:
ATENȚIE: Pentru siguranţa
dumneavoastră este necesar ca
ştecherul sculei electrice de grădină să
fie racordat la cablul prelungitor. Cupla
cablului prelungitor trebuie să fie
protejată împotriva stropilor de apă, să
fie confecţionată din cauciuc sau să fie
2
învelită în cauciuc. Cablul prelungitor
sau
trebuie folosit cu o tracţiune cu arc.
Simboluri
Următoarele simboluri sunt importante pentru citirea şi
înţelegerea instrucţiunilor de folosire. Reţineţi simbolurile şi
semnificaţia acestora. Interpretarea corectă a simbolurilor
vă ajută să folosiţi mai bine şi mai sigur scula electrică.
Simbol
Română | 189
Semnificaţie
Modul de suflare a frunzelor
Modul de aspirare a frunzelor
Direcţie de deplasare
Direcţia reacţiei
Pornire
Oprire
Acţiune permisă
Acţiune interzisă
Purtaţi mănuşi de protecţie
Folosiţi produsul numai cu tubul de
aspirare montat.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents