Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 223

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
nedopustnimi modifikacijami ali
izdelka, ki bi bil nepopolno montiran.
Pri uporabi izdelka morate vedno
u
paziti na trdno stojišče ter vedno
obdržati ravnotežje.
Zavedajte se svoje okolice in možnih
u
trenutkov nevarnosti, ki jih med
puhanjem/sesanjem listja morda ne
slišite.
Preprečite nenormalno držo telesa in
u
vselej obdržite ravnotežje.
Na poševnih površinah pazite na
u
varno hojo.
Vedno hodite mirno, nikoli ne
u
tekajte.
Poskrbite za to, da bodo vse
u
odprtine za hladilni zrak brez
nečistoče.
Nečistoče/listja nikoli ne pihajte v
u
smer, kjer se v bližini zadržujejo
osebe.
Izdelka ne nosite tako, da bi ga držali
u
za kabel.
Priporočamo, da nosite zaščitno
u
masko za prah.
Počakajte na to, da se vsi deli izdelka
u
popolnoma ustavijo, preden se jih
dotaknete. Po izklopu izdelka se
ventilator še nekaj časa vrti in lahko
povzroči telesne poškodbe.
Izdelka ne smete spreminjati.
u
Nedovoljene spremembe lahko
negativno vplivajo na varnost vašega
vrtnega orodja in povzročijo
povečanje hrupa in vibracije.
V modusu sesanje se lahko prisesajo
u
tudi drugi predmeti, kot pa tisti, ki so
Bosch Power Tools
predvideni pri namenski uporabi za
sesanje listja in vrtnih odpadkov.
Ne sesajte trdih predmetov, kot na
primer velikih vej, steklenih črepinj,
kovinskih delov in kamenja.
Poškodovan ventilator ali ohišje
u
(odrezki, razpoke, zareze) povečajo
tveganje za poškodbe zaradi tujkov,
ki bi se lahko zalučali v okolico. Če je
ventilator ali ohišje poškodovano, se
obrnite na svetovalno linijo Bosch.
V redkih primerih (npr. pri daljši
u
uporabi v pogojih vročine in suše)
lahko vakuum ventilatorja ustvari
elektrostatični naboj, kar lahko
občutite pri stiku z izdelkom.
Potegnite omrežni vtič iz vtičnice v
naslednjih primerih:
– vedno, ko se oddaljite od izdelka
– ko izdelek preverjate,
odstranjujete blokado ali delate na
njem
– po trčenju s tujkom. Takoj
preverite izdelek glede na
poškodbe in če je potrebno,
morate poskrbeti za popravilo v
primeru,
– če izdelek prične nenavadno
vibrirati (takojšnja kontrola)
Električni priključek
Napetost električnega vira mora
u
ustrezati podatkom, ki so navedeni
na tipski ploščici izdelka.
Priporočamo, da ta izdelek
u
priključite le na vtičnico, ki je
Slovenščina | 223
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents