Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 86

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
86 | Norsk
– Maksimal lengde 30 m for
skjøtekabler eller 60 m for
kabeltromler med FI-feilstrøm-
vernebryter
Merk: Hvis det brukes en skjøteledning
må denne ha en jordingstråd som
beskrevet i sikkerhetsforskriftene som
via støpselet er forbundet med
jordingstråden i det elektriske
anlegget.
I tvilstilfeller må du spørre en utdannet
elektriker eller nærmeste Bosch
serviceverksted.
OBS! Ikke forskriftsmessige
skjøteledninger kan være
farlige. Skjøteledninger,
støpsler og koblinger må være
vanntette modeller som er godkjent
for utendørs bruk.
Henvisning til produkter som ikke
selges i GB:
OBS: For din egen sikkerhet er det
nødvendig at støpselet på produktet
forbindes med skjøteledningen.
Koblingen til skjøteledningen må være
beskyttet mot vannsprut, være av
gummi eller være overtrukket med
gummi. Skjøteledningen må brukes
med en strekkavlastning.
Symboler
Nedenstående symboler er viktige for lesing og forståelse av
driftsinstruksen. Legg merke til symbolene og deres
betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med å
bruke produktet på en bedre og sikrere måte.
Symbol
Betydning
Løvblåsings-modus
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Symbol
Betydning
Løvsugings-modus
Bevegelsesretning
Reaksjonsretning
Innkobling
Utkobling
Tillatt aksjon
Dette er forbudt
Bruk vernehansker
Bruk produktet kun med montert
sugerør.
Formålsmessig bruk
Produktet er beregnet til å blåse sammen og samle opp løv
og hageavfall som f. eks. gressklipp i området rundt hus og
hage.
Produktet må ikke benyttes som hakkelsmaskin.
Bruken av produkter på en annen måte enn den som den
uttrykkelig er bestemt for, kan være farlig. Ved ikke
formålsmessig bruk kan du skade deg.
Illustrerte komponenter (se bilde A)
Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av produktet på illustrasjonssidene.
(1) Inn- /utkobling med regulator for
luftstrømhastigheten
(2) Motorenhet
(3) Festeskrue for verneskjerm eller sugerør
(4) Verneskjerm (løvblåsings-modus)
(5) Håndtak på sugerøret (løvblåsings-modus)
(6) Skrue for innstilling av håndtaket
(7) Sugerør (løvsugings-modus)
(8) Krok for bærerem
(9) Bærerem
(10) Oppsamlingspose (løvsugings-modus)
(11) Tast for å låse opp dyse eller oppsamlingspose
(12) Dyse (løvblåsings-modus)
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents