Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 96

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 12
96 | Suomi
Kantohihnan asennus (katso kuva H)
Kiinnitä kantohihna (9) kahdella koukulla (8) kantohihnan
silmukoihin (13). Säädä kantohihnaa (9) niin, että se kantaa
tuotteen painon ja voit liikuttaa sitä hyvin.
Kahvan asennus ja säätö (katso kuvat I ja J)
Asenna kahva asettamalla kahva (5) putkessa olevaan piti-
meen, työnnä sitten ruuvi (6) kahvan läpi ja kiristä se.
Aseta kahvan kulma avaamalla ruuvia (6) ja siirtämällä kah-
vaa ylöspäin tai alaspäin haluttuun työasentoon ja kiristä-
mällä sitten ruuvi (6) uudelleen.
Käyttö (katso kuvat K, L ja M)
Varo kompastumasta tavaroihin kuten verkkojohtoon tai ta-
varaan ilman valvontaa. Varmista, ettei verkkojohto haittaa
työskentelyäsi. Kiinnitä verkkojohto lisäkahvan sivussa ole-
vaan johdonpitimeen. (katso kuva K)
Käynnistä kiertämällä käynnistyskytkin (1) myötäpäivään
naksahdukseen asti.
Ilmavirran nopeus on säädettävissä. Ilman nopeuden kasvat-
tamiseksi kierrät käynnistyskytkintä (1) myötäpäivään.
Nopeuden pienentämiseksi kierrät käynnistyskytkintä (1)
vastapäivään.
Suuntaa tuote niihin esineisiin, joita tahdot imuroida. Ellei
jätteitä keräänny/siirry, tulee ilmannopeutta lisätä.
Pysäytä kiertämällä käynnistyskytkin (1) vastapäivään nak-
sahdukseen asti.
Aseta tuotteen käynnistyskytkin (1) asentoon "0" ennen kuin
katkaiset verkkovirran tai irrotat pistotulpan pistorasiasta.
Vianetsintä
Oire
Mahdolliset syyt
Tuote ei käynnisty
Osat on asennettu väärin, varmuuslukitus on akti-
voitunut
Verkkojännitettä ei ole
Verkkopistorasia on viallinen
Jatkojohto on vaurioitunut
Sulake on lauennut
Moottorin suojakytkin on lauennut
Tuote käy katkonaisesti Jatkojohto on vaurioitunut
Tuotteen sisäisessä johdotuksessa vika
Käynnistyskytkin viallinen
Moottorin suojakytkin on lauennut
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Purkaminen (katso kuvat N ja O)
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia tuottee-
u
seen kohdistuvia töitä.
Tyhjennä kokoomasäiliö (10), painamalla painiketta (11) ja
poistamalla kokoomasäiliö (10). Poista kiinnikkeet imuput-
kesta (7). Avaa vetoketju ja tyhjennä kokoomasäiliö (10) tar-
vittaessa.
Purkaa painamalla painiketta (11) ja poistamalla kokooma-
säiliö (10). Poista kiinnikkeet imuputkesta (7). Varo puret-
taessa, että sormet eivät jää puristukseen.
Avaa kiinnitysruuvi (3). Poista imuputki ja (7) ja säilytä se
turvallisessa paikassa.
Työskentelyohjeita
Pidä aina suutin/imuputki maata vasten työn aikana.
Älä puhalla kasaan mitään kuumia, palavia tai räjähdysalttiita
materiaaleja.
Tuote on tarkoitettu ainoastaan lehtien ja puutarhajätteen
imurointiin.
Tarkista ennen tuotteen käyttöä, ettei ympäristössä ole pie-
niä eläimiä tai kovia esineitä.
Älä imuroi nesteitä, muovipusseja, rasioita, kuusenkäpyjä,
oksia, joiden halkaisija on yli 5 mm, liinoja, paperinenäliinoja
tai pyykkipoikia.
Moottori käynnistyy vain, jos seuraavat osat on asennettu:
– lehti-imurointitilassa imuputki ja kokoomasäiliö
– lehtipuhallustilassa suutin ja suojakansi
Korjaustoimenpide
katso "Asennus". Tarkista, että imuputki ja suoja-
kansi (lehtipuhallustila) tai imuputki ja kokooma-
säiliö (lehti-imutila) ovat täysin kiinnitettyjä, kuu-
luu naksahduksia.
Tarkista ja kytke päälle.
Käytä toista pistorasiaa.
Tarkista johto ja vaihda se, jos se on vaurioitunut.
Vaihda sulake.
Anna moottorin jäähtyä ja tarkista jumittaako pu-
hallin.
Tarkista johto ja vaihda se, jos se on vaurioitunut.
Ota yhteys asiakaspalveluun.
Ota yhteys asiakaspalveluun.
Anna moottorin jäähtyä ja tarkista jumittaako pu-
hallin.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents