Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 111

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Şebeke bağlantı kablosunu veya
u
uzatma kablosunu kırmayın, ezmeyin
veya aleti bunların üzerinden
geçirmeyin, aksi takdirde hasar
görebilirler. Kabloyu sıcaktan,
yağdan ve keskin kenarlı cisimlerden
koruyun.
Uzatma kablosu kullanım
u
kılavuzunda belirtilen kesite sahip
olmalı ve püskürme suyuna karşı
korunmalı olmalıdır. Fiş bağlantısı su
içinde bulunmamalıdır.
Elektrik Güvenliği
Dikkat! Bakım ve temizlik
işlemlerinden önce bahçe
aletini kapatın ve şebeke
bağlantı fişini prizden çekin. Akım
kablosu hasar görürse, kesilirse
veya sarılırsa da aynısını yapın.
Bu alette bir motor koruma
u
donanımı bulunmaktadır! Motor
aşırı zorlanma emniyeti ile
donatılmıştır. Motor duracak
olursa, tekrar çalıştırmadan önce
birkaç dakika soğumasını
bekleyin.
Çalışma esnasında kablo hasar
u
görecek olursa şebeke bağlantı
fişini hemen prizden çekin.
ŞEBEKE BAĞLANTI FİŞİNİ
ÇEKMEDEN ÖNCE HASARLI
KABLOYA DOKUNMAYIN.
Ürününüz güvenlik için koruyucu
izolasyona sahiptir ve topraklama
gerektirmez. İşletme gerilimi
230 V AC, 50 Hz'dir (AB üyesi olmayan
Bosch Power Tools
ülkeler için 220 V veya 240 V da
olabilir). Sadece bahçe aletinizle
kullanılmaya müsaadeli uzatma
kablosu kullanın. Bu konudaki bilgileri
yetkili müşteri servisinden alabilirsiniz.
Güvenliği artırmak için maksimum
30  m A'lik hatalı akım korumalı bir FI
şalter (RCD) kullanın. Bu FI-Şalteri her
kullanımdan önce kontrol edilmelidir.
Şebeke ve uzatma kablosunu hareketli
parçalardan uzak tutun ve gerilim
altındaki parçalarla temasa gelmekten
kaçınmak için kablonun herhangi bir
biçimde hasar görmemesine dikkat
edin.
Kablo bağlantıları (şebeke fişleri ve
prizler) kuru olmalı ve yere
bırakılmamalıdır.
Şebeke ve uzatma kabloları düzenli
olarak hasar belirtileri açısından
kontrol edilmeli ve sadece kusursuz
durumda iseler kullanılmalıdır.
Ürünün şebeke bağlantı kablosu
hasarlı ise, sadece yetkili bir Bosch
atölyesinde onarılmalıdır. Sadece bu
aletle kullanılmaya müsaadeli uzatma
kablosu kullanın.
Sadece EN 61242/IEC 61242 veya
IEC 60884-2-7 standartlarına uygun
ve H05VVV-F veya H05RN-F tipindeki
uzatma kablosu, kablo ve kablo
makaraları kullanın.
Ürünü çalıştırmak için bir uzatma
kablosu kullanmak istiyorsanız,
aşağıdaki iletken kesitleri gereklidir:
– İletken kesiti 1,25 mm
2
1,5 mm
Türkçe | 111
2
veya
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents