Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 217

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
neophodno da se utikač postavljen na
proizvodu spoji sa produžnim
kabelom. Spojnica produžnog kabela
mora biti zaštićena od raspršene vode,
izrađena od gume ili prevučena
gumom. Produžni kabel mora da se
koristi sa rasterećenjem vučne sile.
Simboli
Sledeći simboli su važni za čitanje i razumevanje uputstva za
upotrebu. Zapamtite simbole i njihovo značenje. Pravilno
tumačenje simbola pomaže vam da bolje i sigurnije koristite
proizvod.
Simbol
Značenje
Režim ooduvavanja lišća
Režim usisavanja lišća
Smer kretanja
Smer reakcije
Uključivanje
Isključivanje
Dozvoljena radnja
Zabranjena radnja
Tehnički podaci
Duvač lišća/baštenski
usisivač
Broj artikla
Nominalna ulazna snaga
Brzina vazdušne struje,
maks.
Volumni protok, maks.
Omer usitnjavanja
Bosch Power Tools
Simbol
Namenska upotreba
Proizvod je namenjen za kućansku upotrebu, za oduvavanje
lišća i sakupljanje lišća i baštenskih otpadaka na nivou tla kao
što su npr. pokošena trava na području kuće i bašte.
Proizvod ne sme da se koristi kao sekačica.
Upotreba proizvoda na neki drugi način nego što je izričito
namenjeno može biti opasna. Kod nenamenske upotrebe
možete se povrediti.
Prikazane komponente (vidi sliku A)
Numerisanje prikazanih komponenti se odnosi na prikaz
proizvoda na stranicama sa slikama.
(1) Prekidač za uključivanje/isključivanje sa regulatorom
(2) Sklop motora
(3) Zavrtanj za pričvršćivanje zaštitnog pokrova ili usisne
(4) Zaštitni pokrov (režim ooduvavanja lišća)
(5) Drška na usisnoj cevi (režim usisavanja lišća)
(6) Zavrtanj za podešavanje drške
(7) Usisna cev (režim usisavanja lišća)
(8) Kuka za remen za nošenje
(9) Remen za nošenje
(10) Vreća za sakupljanje (režim usisavanja lišća)
(11) Tipka za deblokiranje mlaznice ili vreće za sakupljanje
(12) Mlaznica (režim ooduvavanja lišća)
(13) Ušica za remen za nošenje
UniversalGardenTidy
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1800
km/h
165 − 285
l/s
160
12:1
Značenje
Nosite zaštitne rukavice
Koristite proizvod samo sa montiranom
usisnom cevi.
vazdušne struje
cevi
UniversalGardenTidy
UniversalGardenTidy
2300
3 600 HB1 002
3 600 HB1 032
3 600 HB1 072
1600 − 2300
165 − 285
160
12:1
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Srpski | 217
3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 041
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents