Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 175

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 12
қолдары жете алмайтын қылып
сақтаңыз.
Бұл құрал физикалық, сенсорлық
u
немесе психикалық қабілеттері
шектелген, немесе бұл құралды
қолдану үшін керекті тәжірибесі
және/немесе білімі болмаған
адамдар арқылы (осылардың
арасында балалар да) тек
өздерінің бақылау астында болып,
немесе осы құралды қауіпсіз түрде
қолдану бойынша нұсқаулармен
танысып, мүмкін бола алатын
тәуекелдермен танысқаннан кейін
ғана қолданыла алады.
Балалардың электр құралымен
ойнамауын қамтамасыз ету үшін
балаларға қарап жүруіңіз керек.
Жанында басқа адамдар, әсіресе
u
балалар, немесе жануарлар болған
жағдайларда бақ электр бұйымын
қолданбаңыз.
Электрбұйым иесі немесе
u
қолданушысы басқа адамдардың
денсаулығына немесе осылардың
мүлігіне түскен апаттар немесе
шығындар үшін жауапты болады.
Электр бұйым қолданылып жатқан
u
уақытта оның аймағында 3 метрлік
аралық ішінде басқа адамдар
немесе жануарлардың болмауы
қажет. Жұмыс өткізіліп жатқан
аумақта электр бұйым қолданушы
үшінші тараптарға қарай жауапты
болады.
Электр бұйымын тек табиғи
u
жарықта немесе күші жеткілікті
Bosch Power Tools
деңгейде болған жасанды жарық
бар болғанда ғана қолданыңыз.
Өзіңіз шаршаған қалыпта
u
болғаныңызда немесе ауырып
жүргеніңізде, немесе алкоголь,
есірткі не дәрі-дәрмектер әсері
астында болғаныңызда бұл
құралды қолданбаңыз.
Ауа райы нашар болғанда, әсіресе
u
боран мен найзағай басталғалы
жатқанда электр құралымен жұмыс
істемеңіз.
Осы электр бұйымын
u
қолданғаныңызда кеудеңіз бен
қолдарыңызда әрқашан төзімді
киім киіп жүріңіз
Электр бұйымды қолдану
u
барысында ешбір ашық резеңкелі
аяқ киімін немесе сандал аяқ
киімін киіп жүрмеңіз. Әрқашан
тұрақты аяқ киімдері мен ұзын
шалбар киіп жүріңіз (C және L
суреттерді қараңыз).
Киімнің бөлшектерінің
u
электрбұйымның ауа беруші
бөлшегіне тартылып қалмауына
назар аударыңыз - бұл жаралануға
апара алуы мүмкін.
Ұзын шаштың қиыстырылып
u
жиналып қойылып, құралдың ауа
беру бөлшегіне тартылып
қалмауына назар аударып жүріңіз,
себебі бұл жаралануға апаруы
мүмкін.
Электр бұйымды тек қана енгізіліп
u
орнатылған шүмегі немесе
Қазақ | 175
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents