Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 226

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
226 | Slovenščina
(5) Ročaj na sesalni cevi (modus sesanje listja)
(6) Vijak za nastavitev ročaja
(7) Sesalna cev (modus sesanje listja)
(8) Kavelj za nosilni jermen
(9) Nosilni jermen
Tehnični podatki
Puhalnik/vrtni sesalnik
Številka zadeve
Nazivna poraba moči
Hitrost zračnega toka,
maks.
Volumenski tok, maks.
Razmerje pri drobljenju
Prostornina prestrezne
vreče
Teža (modus puhanje
listja)
Teža (modus sesanje
listja)
Zaščitni razred
Serijska številka
Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.
Podatki o hrupu/vibracijah
Podatki o hrupu, izračunani v skladu z EN 50636-2-100
Z A‑ocenjeni nivo hrupa izdelka znaša običajno:
– Nivo zvočnega tlaka
– Zvočna moč hrupa
– Negotovost K
Skupne vrednosti vibracij a
(vektorska vsota treh smeri) in negotovost K izračunane v skladu z EN 50636-2-100
h
– Emisijska vrednost vibracij a
h
– Negotovost K
Modus puhanje listja
Montaža (glejte sliko B)
Potegnite vtič iz vtičnice pred vsemi opravili, ki jih
u
izvajate na izdelku.
Potisnite šobo (12) na motorno enoto. Pri montažo pazite na
to, da si ne stisnite prstov.
Montirajte zaščitni pokrov (4) na motorno enoto. V ta namen
vstavite zaščitni pokrov (4) v sklep na motorni enoti.
Namestite zaščitni pokrov (4) na motorno enoto in ga zaradi
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
(10) Prestrezna vreča (modus sesanje listja)
(11) Tipka za deblokiranje šobe ali prestrezne vreče
(12) Šoba (modus puhanje listja)
(13) Vezica za kavelj nosilnega jermena
UniversalGardenTidy
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1800
km/h
165 − 285
l/s
160
12:1
l
45
kg
3,4
kg
4,7
/ II
Modus sesanje listja
dB(A)
dB(A)
dB
2
m/s
2
m/s
varnosti pritrdite s pritrdilnim vijakom (3) do prislona;
zaslišite več klikov.
Uporaba (glejte slike C in D)
Poskrbite za to, da vas kabel pri delu ne bo oviral.
Za Vklop zasukajte vklopno/izklopno stikalo (1) v smeri
urnega kazalca tako dolgo, da zaslišite klik.
Hitrost zračnega toka je možno variirati. Za povečanje
zračnega toka zasukajte vklopno/izklopno stikalo (1) v smeri
urnega kazalca.
UniversalGardenTidy
UniversalGardenTidy
2300
3 600 HB1 002
3 600 HB1 032
3 600 HB1 072
1600 − 2300
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
glejte tipsko tablico na izdelku
Modus puhanje listja
86
98
= 2,5
< 2,5
= 1,5
3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 041
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
83
96
= 2,5
< 2,5
= 1,5
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents