Български - Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Simptom
Cauză posibilă
Scula electrică de
Suflanta este blocată
grădină nu suflă
Viteza variabilă nu
Defecțiune din cauza componentelor
funcționează
Întreţinere şi service
Întreținere, curățare și depozitare (vezi figurile
P și Q)
Înaintea oricăror intervenţii asupra produsului
u
scoateţi ştecherul de la reţea afară din priză.
Menţineţi curată scula electrică de grădină, pentru a
u
putea lucra bine şi sigur cu ea.
Pentru o utilizare optimă, după fiecare întrebuințare, curățați
ventilatorul și zona din jurul acestuia.
Pentru a putea lucra bine şi sigur, menţineţi curate produsul
şi fantele de aerisire ale acestuia.
Îndepărtaţi cu o lavetă umedă sau cu o perie dură murdăria
de pe produs sau din sacul de colectare.
Nu stropiţi niciodată cu apă produsul.
Nu cufundaţi niciodată în apă produsul.
Depozitaţi produsul într-un loc sigur, uscat şi inaccesibil
copiilor.
Nu puneţi alte obiecte pe produs.
Controlaţi dacă toate piuliţele, bolţurile şi şuruburile sunt
bine fixate pentru ca să se poată lucra în condiții de
siguranță cu produsul.
Controlaţi regulat starea şi gradul de uzură al sacului de
colectare.
Controlaţi produsul şi, din considerente legate siguranţă,
înlocuiţi componentele uzate sau deteriorate ale acestuia.
Asiguraţi-vă că piesele noi utilizate la schimbare provin de la
Bosch.
Serviciu de asistenţă tehnică post-vânzări şi
consultanţă clienţi
Serviciul nostru de asistenţă tehnică răspunde întrebărilor
tale atât în ceea ce priveşte întreţinerea şi repararea
produsului tău, cât şi referitor la piesele de schimb. Pentru
desenele descompuse şi informaţii privind piesele de
schimb, poţi de asemenea să accesezi: www.bosch-pt.com
Echipa de consultanţă Bosch îţi stă cu plăcere la dispoziţie
pentru a te ajuta în chestiuni legate de produsele noastre şi
accesoriile acestora.
În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de schimb, te rugăm
să specifici neapărat numărul de identificare compus din
10 cifre, indicat pe plăcuţa cu date tehnice a produsului.
România
Robert Bosch SRL
PT/MKV1-EA
Service scule electrice
Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1
013937 Bucureşti
Bosch Power Tools
Remediere
Deconectaţi produsul şi îndepărtaţi blocajul
(purtaţi mănuşi de protecţie).
Adresaţi-vă centrului de asistenţă tehnică post-
vânzare.
Tel.: +40 21 405 7541
Fax: +40 21 233 1313
E-Mail: BoschServiceCenter@ro.bosch.com
www.bosch-pt.ro
Mai multe adrese ale unităţilor de service sunt
disponibile la:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
Eliminare
Sculele electrice de grădină, accesoriile şi ambalajele
trebuie direcţionate spre o staţie de revalorificare ecologică.
Nu aruncaţi sculele electrice de grădină în
gunoiul menajer!
Numai pentru ţările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind sculele şi
aparatele electrice şi electronice uzate şi transpunerea
acesteia în legislaţia naţională, echipamentele scoase din uz
trebuie colectate separat şi direcţionate către o staţie de
revalorificare ecologică.
Български
Указания за безопасна работа
Внимание! Прочетете указанията
по-долу внимателно. Запознайте
се добре с обслужващите елемен-
ти и начинът на работа с продукта.
Запазете ръководството за експ-
лоатация за ползване по-късно.
Пояснения на символите върху
продукта
Общо указание за опасност.
Прочетете ръководството за
експлоатация.
Български | 193
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents