Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 260

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
260 | Lietuvių k.
Pavaizduoti prietaiso elementai
(žr. pav. A)
Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka gaminio
schemose nurodytus numerius.
(1) Įjungimo-išjungimo jungiklis su oro srauto greičio re-
guliatoriumi
(2) Variklio blokas
(3) Tvirtinamasis varžtas apsauginiam gaubtui bei siurbi-
mo vamzdžiui
(4) Apsauginis gaubtas (lapų pūtimo režimui)
Techniniai duomenys
Lapų pūstuvas/sodo
siurblys
Gaminio numeris
Vardinė naudojamoji galia
Maks. oro srauto greitis
Maks. tūrinis srautas
Smulkinimo santykis
Surinkimo maišo tūris
Masė (lapų pūtimo reži-
mas)
Masė (lapų siurbimo reži-
mas)
Apsaugos klasė
Serijos numeris
Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas mode-
lis, šie duomenys gali skirtis.
Informacija apie triukšmą ir
vibraciją
Triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal EN 50636-2-100
Pagal A skalę išmatuotas gaminio triukšmo lygis tipiniu atveju siekia:
– Garso slėgio lygis
– Garso galios lygis
– Neapibrėžtis K
Vibracijos bendroji vertė a
(trijų krypčių atstojamasis vektorius) ir paklaida K nustatytos pagal EN 50636-2-100
h
– Vibracijos emisijos vertė a
h
– Neapibrėžtis K
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
(5) Rankena ant siurbimo vamzdžio (lapų siurbimo reži-
(6) Rankenos nustatymo varžtas
(7) Siurbimo vamzdis (lapų siurbimo režimui)
(8) Diržo kabliukas
(9) Diržas
(10) Surinkimo maišas (lapų siurbimo režimui)
(11) Mygtukas antgaliui arba surinkimo maišui atblokuoti
(12) Antgalis (lapų pūtimo režimui)
(13) Ąsa diržo kabliukui
UniversalGardenTidy
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1800
km/h
165 − 285
l/s
160
12:1
l
45
kg
3,4
kg
4,7
/ II
Lapų siurbimo režimas
dB(A)
dB(A)
dB
2
m/s
2
m/s
mui)
UniversalGardenTidy
UniversalGardenTidy
2300
3 600 HB1 002
3 600 HB1 032
3 600 HB1 072
1600 − 2300
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
žr. gaminio firminėje lentelėje
Lapų pūtimo režimas
86
98
= 2,5
< 2,5
= 1,5
3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 041
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
83
96
= 2,5
< 2,5
= 1,5
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents