Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 180

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
180 | Қазақ
Белгі
Мағына
Өшіру
Рұқсат етілген қолдану әрекеттер
Рұқсат етілмеген қолдану әрекеттер
Қорғау қолғабын киіп жүріңіз
Электр бұйымды тек қана ішіне
орнатылған сору құбыры бар
болғанында ғана қолданыңыз.
Мақсатты қолданылуы
Құрал жеке тұрмыстық жұмыстары үшін, жер топырағына
жақын болған жерлерде жапырақтар мен бақ
қалдықтарын үрлеп жинау үшін, мысалы, үй және бақ
аумағында шөп кескеннен кейін, мақсатталған.
Электр бұйымын сабан кескіш ретінде қолдануға
болмайды.
Электр бұйымдарды нұсқаулықта көрсетілгеннен
басқаша болған мақсаттар үшін немесе басқаша түрде
қолдану қауіпті бола алады. Нұсқаулықта көрсетілгеннен
басқаша болған мақсаттар немесе түрде қолдану
жарақаттануыңызға апара алады.
Техникалық мәліметтер
Жапырақтар мен шөпті
ауамен үрлеп
жинағыш / Бақ үшін
сорғыш құралы
Өнім нөмірі
Атаулы тұтыну қуаты
Ауа ағым
жылдамдылығы,
максималдық
Өткізу қабілеті, макс.
Ұсату коэффициенті
Жинау қабының көлемі
Салмағы (ауа үрлеу
режимінде)
Салмағы (жапырақтар
мен шөпті сору
режимінде)
Сақтық сыныбы
Сериялық нөмірі
Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Бейнеленген құрамдас бөлшектер
(A суретін қараңыз)
Бейнеленген құрамды бөлшектерінің нөмірленуі
құралдың графикалық беттерде бейнеленуі негізінде
беріледі.
(1) Ауа ағым жылдамдылығын реттеу бөлшегішін
(2) Қозғалтқыш қондырғысы
(3) Қорғау жапқышы немесе сору құбыры үшін
(4) Қорғау жапқышы (ауа үрлеу режимінде)
(5) Сору құбырындағы тұтқасы (жапырақтар мен
(6) Тұтқаны орнату үшін арналған бұранда
(7) Сору құбыры (жапырақтар мен шөпті сору
(8) Иық бауы үшін арнғалған ілмек
(9) Иық бау
(10) Жинау қабы (жапырақтар мен шөпті сору
(11) Шүмекті немесе жинау қабын бұғаттан босату үшін
(12) Шүмек (ауа үрлеу режимінде)
(13) Иық бауының ілмегі үшін арналған жіптіккөз
UniversalGardenTidy
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
Вт
1800
км/сағ
165 − 285
л/с
160
12:1
л
45
кг
3,4
кг
4,7
/ II
Қосу/Өшіру түймешігі
арналған бекіту бұрандама
шөпті сору режимінде)
режимінде)
режимінде)
түймешік
UniversalGardenTidy
UniversalGardenTidy
2300
3 600 HB1 002
3 600 HB1 032
3 600 HB1 072
1600 − 2300
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
Электр бұйымының тақташасында қараңыз
3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 041
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents