Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 236

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
236 | Hrvatski
Otklanjanje pogrešaka
Simptom
Mogući uzrok
Proizvod ne radi
Komponente nisu ispravno montirane, aktivirana
je sigurnosna blokada
Ne postoji mrežni napon
Mrežna utičnica je neispravna
Produžni kabel je oštećen
Osigurač se aktivirao
Motorna zaštita se aktivirala
Proizvod radi s
Produžni kabel je oštećen
prekidima
Unutarnje ožičenje proizvoda je neispravno
Sklopka za uključivanje/isključivanje je
neispravna
Motorna zaštita se aktivirala
Jake vibracije/buka
Proizvod je neispravan ili začepljen
Proizvod ne puše/ne
Sapnica/usisna cijev je začepljena
usisava
Nije moguće montirati
Pogrešna montaža
sapnicu/usisnu cijev
Intenzitet usisavanja
Sabirna vreća je puna
slabi
Priključni nastavak sabirne vreće je začepljen
Ventilator/propeler ventilatora začepljen je
prljavštinom.
Piskutanje u usisnoj
Ventilator/propeler ventilatora začepljen je
cijevi
prljavštinom.
Vrtni uređaj ne puše
Ventilator je začepljen
Promjenjiva brzina ne
Pogreška komponente
funkcionira
Održavanje i servisiranje
Održavanje, čišćenje i skladištenje (vidi slike P i
Q)
Prije svih radova na proizvodu izvucite mrežni utikač
u
iz utičnice.
Održavajte proizvod čistim kako biste mogli dobro i
u
sigurno raditi.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Rješenje
Vidi „Montaža". Provjerite jesu li usisna cijev i
zaštitni pokrov (način rada za otpuhivanje lišća) ili
usisna cijev i sabirna vreća (način rada za
usisavanje lišća) potpuno montirani, morate čuti
klikove.
Provjerite i uključite.
Uporabite drugu utičnicu.
Provjerite kabel i zamijenite ga ako je oštećen.
Zamijenite osigurač.
Pustite motor da se ohladi i provjerite blokira li se
ventilator.
Provjerite kabel i zamijenite ga ako je oštećen.
Obratite se servisnoj službi.
Obratite se servisnoj službi.
Pustite motor da se ohladi i provjerite blokira li se
ventilator.
Provjerite postoje li onečišćenja na području
ventilatora i po potrebi ga očistite. Obratite se
servisnoj službi ako ne utvrdite neku razliku.
Odčepite sapnicu/usisnu cijev.
Vidi „Montaža".
Ispraznite sabirnu vreću.
Odčepite priključni nastavak sabirne vreće.
Provjerite postoji li prljavština na području
ventilatora i potrebi ga očistite.
Očistite ventilator i propeler ventilatora. Vidi
„Održavanje".
Očistite ventilator i propeler ventilatora. Vidi
„Održavanje".
Isključite proizvod, izvucite mrežni utikač i
uklonite začepljenje (nosite zaštitne rukavice).
Obratite se servisnoj službi.
Radi optimalne uporabe očistite ventilator i područje oko
ventilatora nakon svake uporabe.
Održavajte proizvod i ventilacijske proreze čistima kako
biste mogli dobro i sigurno raditi.
Prljavštinu s proizvoda ili sabirne vreće uklonite vlažnom
krpom ili tvrdom četkom.
Nikada ne prskajte proizvod vodom.
Nikada ne uranjajte proizvod u vodu.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents