Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 299

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
ES atitikties deklaracija
lt
Lapų pūstuvas / sodo si-
urblys
UniversalGardenTidy
UniversalGardenTidy
2300
UniversalGardenTidy
3000
Bosch Power Tools
Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus pri-
valomus žemiau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir
Gaminio numeris
šiuos standartus.
3 600 HB1 000
2006/42/EC
2014/30/EU
3 600 HB1 030
2011/65/EU
3 600 HB1 070
2000/14/EC
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
3 600 HB1 002
+A1:2019+A2:2019+A14:2019
3 600 HB1 032
EN 50636-2-100: 2014
EN 55014-1:2017+A11:2020
3 600 HB1 072
EN 55014-2:2015
3 600 HB1 001
EN IEC 61000-3-2:2019
EN61000-3-3:2013+A1:2019
3 600 HB1 041
EN IEC 63000:2018
3 600 HB1 071
III
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents