Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 167

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Підключення до джерела струму
Напруга джерела живлення має
u
відповідати даним на заводській
табличці виробу.
Радимо підключати цей виріб лише
u
до розетки, що захищена
автоматом захисного вимкнення
на 30 мА.
Використовуйте з цим виробом
u
або використовуйте для заміни
лише мережні шнури, що
відповідають даним виробника.
Для цього зверніться до сервісного
центру.
Ніколи не беріться за штепсель
u
мокрими руками.
Не переїжджайте, не здавлюйте та
u
не смикайте мережевий шнур або
подовжувальний шнур, оскільки
його можна пошкодити. Захищайте
шнур від високої температури,
масла і гострих країв.
Подовжувальний шнур повинен
u
мати вказаний в інструкції з
експлуатації переріз та бути
захищений від бризок води.
Штепсельний роз'єм не повинен
лежати у воді.
Електрична безпека
Увага! Перед роботами з
технічного
обслуговування або
очищення вимикайте виріб та
витягуйте штепсель з розетки. Це
саме має чинність і якщо
Bosch Power Tools
електрокабель пошкоджений,
надрізаний або заплутався.
Установлений захисний автомат
u
двигуна! Двигун обладнаний
захистом від перевантаження.
Якщо двигун зупинився,
залиште його на декілька
хвилин, щоб він охолонув, перш
ніж вмикати його знову.
Якщо під час роботи шнур
u
живлення пошкодився, негайно
витягніть його із розетки. НЕ
ТОРКАЙТЕСЯ ДО
ПОШКОДЖЕНОГО ШНУРА
ЖИВЛЕННЯ, ПОКИ ВИ НЕ
ВИТЯГЛИ ЙОГО ІЗ РОЗЕТКИ.
З міркувань техніки безпеки
електроінструмент має захисну
ізоляцію і не потребує заземлення.
Робоча напруга становить 230 В~,
50 Гц (для країн, що не належать до
ЄС також 220 В або 240 В).
Використовуйте лише дозволені
подовжувачі. Інформацію можна
отримати в авторизований сервісній
майстерні.
З метою збільшення безпеки
використовуйте пристрій захисного
вимкнення зі струмом спрацювання
макс. 30 мА. Цей захисний автомат
слід перевіряти перед кожним
користуванням.
Захищайте шнур живлення і
подовжувач від рухомих деталей і
запобігайте будь-яким
пошкодженням шнура, щоб
Українська | 167
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents