Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 191

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
– Incertitudine K
Modul de suflare a frunzelor
Montare (vezi figura B)
Înaintea oricăror intervenţii asupra produsului
u
scoateţi ştecherul de la reţea afară din priză.
Împingeți duza (12) pe blocul motor. La montare aveți grijă
să nu vă prindeți degetele.
Montați capacul de protecție (4) pe blocul motor.
Introduceți pentru aceasta capacul de protecție (4) în
articulația blocului motor. Montați capacul de protecție (4)
pe blocul motor și pentru a-l fixa, strângeți șurubul de fixare
(3) până la punctul de oprire, se vor auzi clicuri.
Manevrare (vezi figurile C și D)
Asigurați-vă că în timpul lucrului nu vă împiedicați de cablu.
Pentru pornire, rotiți întrerupătorul pornit/oprit (1) în sens
orar până când face clic.
Viteza fluxului de aer este variabilă. Pentru mărirea vitezei
aerului, rotiți întrerupătorul pornit/oprit (1) în sens orar.
Pentru micșorarea vitezei, rotiți întrerupătorul pornit/oprit
(1) în sens antiorar.
Pentru oprire, rotiți întrerupătorul pornit/oprit (1) în sens
orar până când face clic.
Aduceți întrerupătorul pornit/oprit (1) al produsului în
poziția „0", înainte de a întrerupe alimentarea cu tensiune de
la rețea sau a scoate ștecherul din priza de curent.
Demontare (vezi figura E)
Înaintea oricăror intervenţii asupra produsului
u
scoateţi ştecherul de la reţea afară din priză.
Apăsați tasta (11) și scoateți duza (12).
Slăbiți șurubul de fixare (3). Scoateți capacul de protecție
(4) și păstrați-l în condiți de siguranță.
Modul de aspirare a frunzelor
Montare (vezi figurile F și G)
Înaintea oricăror intervenţii asupra produsului
u
scoateţi ştecherul de la reţea afară din priză.
Asamblați cele trei componente ale tubului de aspirare (7).
La montare aveți grijă să nu vă prindeți degetele.
Montați tubul de aspirare (7) la blocul motor. Introduceți
tubul de aspirare (7) în articulația blocului motor. Ridicați
tubul de aspirare (7) și pentru a fixa capacul de protecție,
strângeți-l cu șurubul de fixare (3) până la punctul de oprire,
se vor auzi clicuri.
Montați sacul de colectare (10) pe blocul motor și prindeți
clipsurile sacului de colectare de cârligul tubului de aspirare.
La montare aveți grijă să nu vă prindeți degetele.
Bosch Power Tools
Modul de aspirare a frunzelor
2
m/s
Montarea curelei de transport (vezi figura H)
Prindeți cureaua de transport (9) cu cele două cârlige (8) de
găicile pentru fixarea curelei de transport (13). Reglați astfel
cureaua de transport (9) încât aceasta să suporte greutatea
produsului iar dumneavoastră să-l puteți ghida bine.
Montarea și reglarea mânerului (vezi figurile I și
J)
Pentru a monta mânerul, puneți mânerul (5) pe suportul de
pe tub, apoi treceți șurubul (6) prin mâner și strângeți-l bine.
Pentru a regla unghiul, slăbiți șurubul (6) și deplasați-l în sus
sau în jos, în pozția dorită de lucru și apoi strângeți din nou
bine șurubul (6).
Manevrare (vezi figurile K, L și M)
Feriți-vă de obstacolele care pot duce la împiedicare cum ar
fi cablul sau un produs nesupravegheat. Asigurați-vă că în
timpul lucrului nu vă împiedicați de cablu. Fixați cablul în
suportul de cablu din partea laterală a mânerului
suplimentar. (vezi figura K)
Pentru pornire, rotiți întrerupătorul pornit/oprit (1)în sens
orar până când face clic.
Viteza fluxului de aer este variabilă. Pentru mărirea vitezei
aerului, rotiți întrerupătorul pornit/oprit (1) în sens orar.
Pentru micșorarea vitezei, rotiți întrerupătorul pornit/oprit
(1) în sens antiorar.
Îndreptați produsul asupra obiectelor pe care doriți să le
aspirați. Dacă nu sunt colectate/deplasate deșeurile, creșteți
viteza aerului.
Pentru oprire, rotiți întrerupătorul pornit/oprit (1) în sens
orar până când face clic.
Aduceți întrerupătorul pornit/oprit (1) al produsului în
poziția „0", înainte de a întrerupe alimentarea cu tensiune de
la rețea sau a scoate ștecherul din priza de curent.
Demontare (vezi figurile N și O)
Înaintea oricăror intervenţii asupra produsului
u
scoateţi ştecherul de la reţea afară din priză.
Pentru golirea sacului de colectare (10), apăsați tasta (11)
și extrageți sacul de colectare (10). Scoateți clipsul de pe
tubul de aspirare (7). Deschideți fermoarul și goliți sacul de
colectare (10) dacă este necesar.
Pentru demontare, apăsați tasta (11) și scoateți sacul de
colectare (10). Scoateți clipsul de pe tubul de aspirare (7).
La demontare aveți grijă să nu vă prindeți degetele.
Slăbiți șurubul de fixare (3). Scoateți tubul de aspirare (7) și
păstrați-l în condiți de siguranță.
Indicaţii de lucru
În timpul lucrului țineți întotdeauna duza/tubul de aspirare
pe sol.
Română | 191
Modul de suflare a frunzelor
= 1,5
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents