Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 164

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
164 | Українська
відлітають, не поранили людей
поблизу.
Попередження:
Дотримуйтеся безпечної
відстані до виробу, коли він
працює.
Ротаційна повітродувка. Не
вставляйте руки, ноги, довге
волосся або одяг вільного
крою в отвори, коли виріб працює.
Не вставляйте руки, ноги
або одяг в отвори, коли
садовий інструмент працює.
Слідкуйте за тим, щоб
чужорідні частки, що
відлітають при видуванні
повітря виробом, не
травмували людей поблизу.
Слідкуйте за тим, щоб інші особи
дотримувалися безпечної відстані
від виробу.
Вдягайте навушники і
захисні окуляри.
Не користуйтеся виробом в
дощ, на виріб взагалі не
повинен попадати дощ.
Вимикайте виріб та
виймайте штепсель з
розетки, якщо потрібно
переналаштувати, очистити
його, якщо шнур
заплутався, він перерізаний чи
пошкоджений, або якщо залишаєте
виріб без нагляду.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Перш ніж торкатися до
деталей виробу, зачекайте,
доки всі деталі не
зупиняться. Після вимкнення виробу
повітродувка ще продовжує
обертатися і може призвести до
поранень.
Використовуйте виріб лише
у тому положенні, що
передбачене для
відповідного режиму
роботи. Не можна тримати
цей виріб перевернутим у
режимі всмоктування.
Експлуатація
У жодному разі не дозволяйте
u
користуватися виробом дітям і
особам, що не знайомі з цими
вказівками. Національні приписи
можуть обмежувати допустимий
вік оператора. Якщо не працюєте з
виробом, зберігайте його в
недоступному для дітей місці.
Цей виріб непридатний для
u
використання особами
(включаючи дітей) з обмеженими
фізичним, сенсорними або
розумовими здібностями або
особами, у яких бракує досвіду та
знань. Це дозволяється робити
лише у тому випадку, якщо за ними
спостерігає особа, що відповідає
за їхню безпеку, або вони
отримали від неї вказівки щодо
того, як слід використовувати
виріб. Доглядайте за дітьми, щоб
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents