Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 100

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
100 | Ελληνικά
Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε το
u
ηλεκτρικό καλώδιο ή την μπαλαντέζα
για τυχόν φθορές και ενδεχομένως
αντικαταστήστε τα. Προστατεύετε το
ηλεκτρικό καλώδιο ή την μπαλαντέζα
από θερμότητα, λάδια και κοφτερές
ακμές.
Οδηγείτε πάντα το ηλεκτρικό καλώδιο
u
προς τα πίσω, μακριά από το
μηχάνημα.
Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ το προϊόν
u
με ελαττωματικές προστατευτικές
διατάξεις και καπάκια ή χωρίς
διατάξεις ασφαλείας, π.χ. χωρίς το
σάκο συλλογής.
Κατά τη λειτουργία του προϊόντος,
u
βεβαιώνεστε ότι έχουν
συναρμολογηθεί όλες οι λαβές και οι
προστατευτικές διατάξεις που
περιέχονται στη συσκευασία. Μην
προσπαθήσετε ποτέ να θέσετε σε
λειτουργία ένα προϊόν που δεν είναι
τελείως συναρμολογημένο ή στο
οποίο έγιναν αυθαίρετες αλλαγές.
Κατά τη λειτουργία του προϊόντος,
u
φροντίζετε πάντα να στέκεστε με
ασφάλεια και να διατηρείτε την
ισορροπία σας.
Έχετε επίγνωση του περιβάλλοντός
u
σας και παραμένετε σε ετοιμότητα για
ενδεχόμενους κινδύνους, τους
οποίους μπορεί να μην ακούσετε κατά
την εργασία με το φυσητήρα/
αναρροφητήρα.
Αποφεύγετε κάθε αφύσικη στάση του
u
σώματός σας και διατηρείτε πάντοτε
την ισορροπία σας.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Όταν εργάζεστε σε κατηφορικές
u
επιφάνειες φροντίζετε να πατάτε με
ασφάλεια.
Προχωράτε πάντα ήρεμα, χωρίς ποτέ
u
να τρέχετε.
Φροντίζετε να παραμένουν πάντοτε
u
καθαρά όλα τα ανοίγματα ψύξης.
Μη φυσάτε ποτέ ρύπους ή φύλλα με
u
κατεύθυνση προς τυχόν
παρευρισκόμενα πρόσωπα.
Μη μεταφέρετε το προϊόν κρατώντας
u
το από το ηλεκτρικό καλώδιο.
Προτείνεται η χρήση προστατευτικής
u
αναπνευστικής μάσκας.
Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα
u
τα εξαρτήματα του μηχανήματος
τελείως προτού τα αγγίξετε. Μετά την
απενεργοποίηση του προϊόντος, ο
ανεμιστήρας συνεχίζει να
περιστρέφεται και μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμούς.
Μην προβαίνετε σε μετατροπές του
u
προϊόντος. Οι αυθαίρετες
μετατροπές μπορεί να επηρεάσουν
αρνητικά την ασφάλεια του προϊόντος
και να προκαλέσουν αύξηση των
θορύβων και κραδασμών.
Κατά την λειτουργία αναρρόφησης
u
ενδέχεται να αναρροφηθούν μαζί και
άλλα αντικείμενα εκτός από φύλλα και
απορρίμματα κήπου, όπως
προβλέπεται στην ενδεικνυόμενη
χρήση.
Μην αναρροφάτε στερεά αντικείμενα
όπως μεγάλα κλαδιά, σπασμένα
γυαλιά, μέταλλα και πέτρες.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents