Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 244

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
244 | Eesti
Seadke tööriista sisse-välja-lüliti (1) väärtusele „0", enne kui
elektritoite katkestate või pistiku välja tõmbate.
Lahtivõtmine (vt jooniseid N ja O)
Enne mistahes tööd seadme kallal tõmmake pistik
u
pistikupesast välja.
Kogumiskoti (10) tühjendamiseks vajutage nupule (11) ja
võtke kogumiskott (10) ära. Eemaldage klambrid imitorult
(7). Tehke tõmblukk lahti ja tühjendage kogumiskott (10)
vajaduse korral.
Lahtivõtmiseks vajutage nupule (11) ja võtke kogumiskott
(10) maha. Eemaldage klambrid imitorult (7). Lahtivõtmise
ajal veenduge, et sõrmed ei jääks vahele.
Keerake kinnituskruvi (3) lahti. Eemaldage imitoru (7) ja
hoidke seda ohutus kohas.
Veaotsing
Tundemärk
Võimalik põhjus
Seade ei käivitu
Komponendid ei ole õigesti paigaldatud,
turvalukustus on aktiivne
Toitepinge puudub
Pistikupesa on defektne
Pikendusjuhe on kahjustatud
Kaitse on vallandunud
Mootori kaitsesidur rakendunud
Seade töötab
Pikendusjuhe on kahjustatud
katkendlikult
Seadme sisekaablid ei ole töökorras
Sisse-välja-lüliti on defektne
Mootori kaitsesidur on rakendunud
Tugev vibratsioon/
Seade on vigane või blokeerunud
müra
Tööriist ei puhu/ei ime
Otsak/imitoru on ummistunud
enam
Otsakut/imitoru ei ole
Valesti kokku pandud
võimalik paigaldada
Imivõimsus väheneb
Kogumiskott on täis
Kogumiskoti ühendusotsak on blokeerunud
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Tööjuhised
Töötamise ajal hoidke otsakut/imitoru alati maas.
Ärge kasutage tööriista kuumade, süttivate või
plahvatusohtlike materjalide kokkupuhumiseks.
Tööriist sobib üksnes lehtede ja aiajäätmete
kokkupuhumiseks.
Enne tööga alustamist veenduge, et töödeldaval alal ei ole
väikeloomi ega kõvu esemeid.
Imitööde ajal ei tohi tööriista sisse sattuda vedelikke,
plasttopse, konservikarpe, kuusekäbisid, üle 5 mm
jämedusega oksi, puhastuslappe, pabertaskurätte ega
pesupulki.
Mootor käivitub vaid siis, kui järgmised osad on õigesti
paigaldatud:
– imirežiimis imitoru ja kogumiskott
– puhumisrežiimis otsak ja kaitsekate
Abi
Vt „Kokkupanek". Kontrollige, kas imitoru ja
kaitekate (lehepuhumisrežiim) või imitoru ja
kogumiskott (leheimemisrežiim) on õigesti kokku
pandud, kuulda on klõpsatust.
Kontrollige ja lülitage sisse.
Kasutage teist pistikupesa.
Kontrollige juhet ja vahetage kahjustunud juhe
vajaduse korral välja.
Vahetage kaitse välja.
Laske mootoril jahtuda ja kontrollige, kas puhur
on blokeerunud.
Kontrollige juhet ja vahetage vajaduse korral
kahjustunud juhe välja.
Pöörduge klienditeenindusse.
Pöörduge klienditeenindusse.
Laske mootoril jahtuda ja kontrollige, kas puhur
on blokeerunud.
Kontrollige ventilaatoriala mustuse suhtes ja
vajaduse korral eemaldage mustus. Pöörduge
klienditeenindusse, kui erinevus jääb
tuvastamata.
Vabastage otsak/imitoru ummistusest.
Vt „Kokkupanek".
Tühjendage kogumiskott.
Eemaldage kogumiskoti ühendusotsaku
blokeering. Kontrollige ventilaatoriala mustuse
suhtes ja vajaduse korral eemaldage mustus.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents