Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 113

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
(9) Taşıma kemeri
(10) Toplama torbası (yaprak emme modu)
(11) Meme veya toplama torbası kilidi açma tuşu
Teknik veriler
Yaprak üfleme
makinesi/bahçe
süpürgesi
Ürün kodu
Giriş gücü
Hava akımı hızı, maks.
Debi, maks.
Ufalama oranı
Toplama torbası hacmi
Ağırlığı (yaprak üfleme
modu)
Ağırlığı (yaprak emme
modu)
Koruma sınıfı
Seri numarası (Serial
Number)
Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.
Gürültü/Titreşim bilgisi
Gürültü emisyon değerleri EN 50636-2-100 standardına göre belirlenmektedir
Ürünün A-değerlendirmeli gürültü seviyesi tipik olarak şu kadardır:
– Ses basıncı seviyesi
– Gürültü emisyonu seviyesi
– Tolerans K
Toplam titreşim değerleri a
(üç yönün vektör toplamı) ve tolerans K EN 50636-2-100 uyarınca belirlenmektedir
h
– Titreşim emisyon değeri a
h
– Tolerans K
Yaprak üfleme modu
Montaj (Bakınız: Resim B)
Ürünün kendinde bir çalışma yapmaya başlamadan
u
önce her defasında şebeke bağlantı fişini prizden
çekin.
Memeyi (12) motor ünitesine itin. Montaj işlemi esnasında
parmaklarınızın sıkışmamasına dikkat edin.
Koruyucu kapağı (4) motor ünitesine takın. Koruyucu kapağı
(4) motor ünitesi koluna takın. Koruyucu kapağı (4) motor
ünitesine yerleştirin ve kapağı emniyete almak için sabitleme
Bosch Power Tools
(12) Meme (yaprak üfleme modu)
(13) Taşıma kemeri kancası için delik
UniversalGardenTidy
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1800
km/h
165 − 285
l/s
160
12:1
l
45
kg
3,4
kg
4,7
/ II
Yaprak emme modu
dB(A)
dB(A)
dB
2
m/s
2
m/s
vidası(3) ile sonuna kadar sıkın, bu esnada bir klik sesi
duyulur.
Kullanım (Bakınız: Resimler C ve D)
Çalışırken kablonun sizi engellememesine dikkat edin.
Aleti açmak için açma/kapama şalterini (1) klik sesi
duyuluncaya kadar saat hareket yönünde çevirin.
Hava akım hızı değiştirilebilir. Hava akım hızını yükseltmek
için için açma/kapama şalterini (1) saat hareket yönünde
çevirin.
Hava akım hızını düşürmek için açma/kapama şalterini (1)
saat hareket yönünün tersine çevirin.
UniversalGardenTidy
UniversalGardenTidy
2300
3 600 HB1 002
3 600 HB1 032
3 600 HB1 072
1600 − 2300
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
Üründeki tip etiketine bakın
Yaprak üfleme modu
86
98
= 2,5
< 2,5
= 1,5
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Türkçe | 113
3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 041
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
83
96
= 2,5
< 2,5
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents