Norsk - Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 12

82 | Norsk

Du hittar fler kontaktuppgifter till service här:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
Avfallshantering
Produkter, tillbehör och förpackning ska omhändertas på
miljövänligt sätt för återvinning.
Släng inte produkter i hushållsavfall!
Endast för EU‑länder:
Enligt EU-direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av
eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillämning i nationell lag ska förbrukade aggregat sorteras
och återvinnas separat och miljövänligt.
Norsk
Sikkerhetsinformasjon
OBS! Les nøye gjennom de følgende
anvisninger. Gjør deg kjent med
betjeningselementene og den
forskriftsmessige bruken av
produktet. Ta godt vare på
driftsinstruksen til senere bruk.
Forklaringer av symbolene på
produktet
Generell fareinformasjon.
Les gjennom denne
driftsinstruksen.
Pass på at eventuelle
personer i nærheten ikke
skades av fremmedlegemer
som slynges bort.
Advarsel: Pass på å holde
sikker avstand til produktet
mens du arbeider.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Roterende vifte. Hender og
føtter, langt hår eller vide klær
må ikke komme inn i
åpningene når produktet er i gang.
Hender og føtter eller vide
klær må ikke berøre
åpningene når produktet går.
Pass på at personer som
befinner seg i nærheten ikke
skades av fremmedlegemer
som blåses vekk av
hageredskapet. Pass ved
andre personer på sikker avstand til
produktet.
Bruk vernebriller og
hørselvern.
Ikke bruk produktet i regnvær
eller la den stå ute i regnvær.
Slå av produktet og trekk
nettstøpselet ut av
stikkontakten, før du foretar
innstillinger, rengjøring eller
vedlikeholdsarbeider, hvis
kabelen er blitt floket, kuttet over eller
skadet, eller hvis du lar produktet
være uten oppsyn.
Ikke berør noen av delene på
produktet før det er helt
stanset. Blåseren fortsetter å
rotere etter at motoren er slått av og
kan forårsake skader.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents