Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 241

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
TOITEPISTIKU PISTIKUPESAST
VÄLJA TÕMMANUD.
Elektritööriist on topeltisoleeritud ega
vaja maandamist. Tööpinge on
230 V AC, 50 Hz (ELi mittekuuluvates
riikides ka 220 V või 240 V). Kasutage
üksnes heaks kiidetud
pikendusjuhtmeid. Lisateavet saate
volitatud müügiesindusest.
Ohutuse suurendamiseks kasutage FI-
kaitselülitit (RCD), mille rikkevool on
maksimaalselt 30 mA.
Rikkevoolukaitselüliti tuleks iga kord
enne seadme kasutamist üle
kontrollida.
Hoidke toite- ja pikendusjuhtmeid
eemal liikuvatest osadest ja veenduge,
et juhtmed ei saa kahjustada, et vältida
kokkupuudet pingestatud osadega.
Kaabliühendused (võrgupistik ja
pistikupesad) peavad olema kuivad
ega tohi lebada maapinnal.
Toite- ja ühendusjuhtmeid tuleb
kontrollida regulaarselt kahjustuste
suhtes, et veenduda nende laitmatus
töökorras.
Kui seadme toitejuhe on kahjustunud,
tuleb see lasta parandada Boschi
volitatud töökojas. Kasutage ainult
heaks kiidetud pikendusjuhtmeid.
Kasutage üksnes pikendusjuhtmeid,
kaableid ja juhtmeid ning
kaablitrumleid, mis vastavad
standardile EN 61242/IEC 61242 või
IEC 60884-2-7 ja mille tüüp on
H05VVV-F või H05RN-F.
Bosch Power Tools
Kui soovite kasutada pikendusjuhet,
peab juhtme ristlõige vastama:
– ristlõige 1,25 mm
– Pikendusjuhtmete maksimaalne
pikkus 30 m, FI-kaitselüliti puhul
60 m
Märkus: Vastavalt ohutusnõuetele
peab kasutatav pikendusjuhe olema
varustatud maandusjuhiga, mis on
ühendatud Teie elektritööriista
maandusjuhiga pistiku kaudu.
Kahtluse korral küsige nõu
väljaõppinud elektrikult või pöörduge
lähimasse Boschi müügiesindusse.
ETTEVAATUST! Nõuetele
mittevastavad
pikendusjuhtmed võivad
olla ohtlikud. Pikendusjuhe, pistik ja
pistikupesa peavad olema
veekindlad ja välistingimustes
kasutamiseks ette nähtud.
Märkus Suurbritannias
mittemüüdavate toodete kohta:
TÄHELEPANU! Teie ohutuse
tagamiseks tuleb aiatööriista küljes
olev pistik ühendada
pikendusjuhtmega. Pikendusjuhtme
pistik peab olema kaitstud
veepritsmete eest, valmistatud
kummist või kaetud kummiga.
Pikendusjuhet tuleb kasutada koos
tõmbetõkisega.
Sümbolid
Kasutusjuhendi lugemisel ja mõistmisel on abiks järgmised
sümbolid. Püüdke sümbolid ja nende tähendused meelde
jätta. Sümbolite mõistmine aitab kasutada seadet
tõhusamalt ja ohutumalt.
Eesti | 241
2
2
või 1,5 mm
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents