Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 131

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
– maximální délka 30 m pro
prodlužovací kabely nebo 60 m pro
kabelové bubny s proudovým
chráničem FI
Upozornění: Pokud se použije
prodlužovací kabel, musí mít – jak je
popsáno v bezpečnostních předpisech
– ochranný vodič, který je přes
zástrčku spojený s ochranným
vodičem Vašeho elektrického rozvodu.
Ve sporných případech se zeptejte
vyškoleného elektrikáře nebo v
nejbližším servisním zastoupení firmy
Bosch.
POZOR: Prodlužovací
kabely nevyhovující
předpisu mohou být
nebezpečné. Prodlužovací kabel,
zástrčka a spojka musejí být
vodotěsné a v provedení přípustném
pro použití venku.
Upozornění pro výrobky, které se
prodávají mimo Velkou Británii:
POZOR: Pro Vaši bezpečnost je nutné,
aby byla zástrčka, umístěná na
výrobku, spojena s prodlužovacím
kabelem. Spojka prodlužovacího
kabelu musí být chráněná proti
stříkající vodě, musí být z gumy nebo
být gumou potažená. Prodlužovací
kabel se musí použít s odlehčením
tahu.
Symboly
Následující symboly mají význam pro čtení a pochopení
návodu k obsluze. Zapamatujte si symboly a jejich význam.
Správná interpretace symbolů Vám pomůže výrobek lépe a
bezpečněji používat.
Bosch Power Tools
Symbol
Význam
Režim foukání listí
Režim nasávání listí
Směr pohybu
Směr reakce
Zapnutí
Vypnutí
Dovolené počínání
Zakázané počínání
Noste ochranné rukavice
Provozujte výrobek pouze s
namontovanou sací trubkou.
Určené použití
Výrobek je určen pro domácí použití k foukání a sběru listí a
zahradního odpadu ze země jako např. posečené trávy v
prostoru okolo domu a na zahradě.
Výrobek se nesmí používat jako drtič.
Používání výrobků jiným než výslovně určeným způsobem a
postupem může být nebezpečné. Při použití, pro které není
určeno, se můžete zranit.
Zobrazené komponenty (viz obrázek
A)
Číslování zobrazených komponent se vztahuje na vyobrazení
výrobku na grafických stranách.
(1) Spínač s regulátorem rychlosti vzduchového proudu
(2) Motorová jednotka
(3) Upevňovací šroub ochranného krytu nebo sací trubky
(4) Ochranný kryt (režim foukání listí)
(5) Rukojeť na sací trubce (režim nasávání listí)
(6) Šroub pro nastavení rukojeti
(7) Sací trubka (režim nasávání listí)
(8) Háček nosného popruhu
Čeština | 131
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents