Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 242

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
242 | Eesti
Sümbol
Tähendus
Puhumisrežiim
Imirežiim
Liikumissuund
Reaktsioonisuund
Sisselülitamine
Väljalülitamine
Lubatud toiming
Keelatud toiming
Kandke kaitsekindaid
Kasutage aiatööriista üksnes koos selle
külge kinnitatud imitoruga.
Tehnilised andmed
Lehepuhur-imur
Artiklikood
Nimivõimsus
Max õhuvoolukiirus
Max õhuvool
Peenestussuhe
Kogumiskoti maht
Kaal (puhumisrežiim)
Kaal (imirežiim)
Kaitseklass
seerianumber
Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Sihipärane kasutus
Tööriist on mõeldud kodukasutuseks, koduaias lehtede ja
aiajäätmete (nt niidetud muru) kokkupuhumiseks ja -
kogumiseks.
Aiatööriista ei tohi kasutada oksapurustajana.
Tööriistade kasutamine võib olla ohtlik, kui neid kasutatakse
muul viisil kui sõnaselgelt ette nähtud. Mittesihipärane
kasutus võib kaasa tuua kehavigastusi.
Joonisel kujutatud komponendid (vt
joonist A)
Komponendi number viitab leheküljele, kus on toodud
graafik koos seadme joonisega.
(1) sisse-välja-lüliti koos õhuvoolukiiruse regulaatoriga
(2) mootorimoodul
(3) kaitsekatte või imitoru kinnituskruvi
(4) kaitsekate (puhumisrežiim)
(5) käepide imitoru küljes (imirežiim)
(6) käepideme reguleerimise kruvi
(7) imitoru (imirežiim)
(8) kanderihma konks
(9) kanderihm
(10) kogumiskott (imirežiim)
(11) otsaku või kogumiskoti lukust avamise nupp
(12) otsak (puhumisrežiim)
(13) kanderihmakonksu aas
UniversalGardenTidy
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1800
km/h
165 − 285
l/s
160
12:1
L
45
kg
3,4
kg
4,7
/ II
UniversalGardenTidy
UniversalGardenTidy
2300
3 600 HB1 002
3 600 HB1 032
3 600 HB1 072
1600 − 2300
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
vt seadme tüübisildilt
3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 041
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents