Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 179

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Электр бұйымның желі кабелі
зақымданып бұзылған қалыпта
болғанда, оны тек қана Bosch
компаниясының арнайы рұқсаты бар
жөндеу шеберханасы мамандары
арқылы жөндетуіңіз лазым. Тек
рұқсат етілген ұзартқыш кабельдерін
пайдаланыңыз.
Тек қана "EN 61242/IEC 61242"
немесе "IEC 60884-2-7"
нормаларына сай келетін және
H05VVV-F ннемесе H05RN-F типтік
кабельдерді, ұзарту кабельдерін,
құбырларын және кабельдік
барабандарын қолданыңыз.
Электр бұйымымен жұмыс істеу
барысында ұзарту кабелін
қолданғыңыз келсе, ол үшін
сымдардың төмендегідей көлденең
қима мөлшерлері талап етіледі:
– сымның көлденең қимасы:
2
1,25 мм
немесе 1,5 мм
– Ұзарту кабельдері үшін
максималдық ұзындығы 30 м,
немесе дифференциалдық
қорғау айырғышы бар кабель
атанақтары үшін ұзындығы: 60 м
Нұсқау: Ұзарту кабелі қолданғанда,
ол – қауіпсіздік бойынша
нұсқаулықта көрсетілгендей –
штепсель айыры арқылы Өзіңіздің
электр жүйеңіздің қорғау сымымен
жапсарланатын лайықты қорғау
сымымен жабдықталған болуы тиіс.
Дүдәмал не сурақтарыңыз бар
болғанда арнайы білімі бар электрик
маманын немесе Өзіңізге жақын
Bosch Power Tools
болған Bosch сервис орталығында
сураңыз.
ұзарту кабелдерді қолдану қауіп
тұдыра алады. Ұзарту кабелі,
электррозеткасы және біріктіруші
су өткізбейтін, сыртқы орталар
үшін рұқсат етілген болуы керек.
Ұлы Британиядан басқа елдерде
сатылатын өнімдер бойынша нұсқау:
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Өз
қауіпсіздігіңіз үшін бақ электр
бұйымындағы айырының ұзарту
кабелімен біріктіріліп тұрғаны талап
етіледі. Ұзартқыш кабельдің жалғауы
шашыранды судан қорғалған,
резеңкеден жасалған немесе
резеңкемен қапталған болуы тиіс.
Ұзартқыш кабельді тарту күшін
2
пайдалану керек.
Белгілер
Төмендегі белгілер қолдану нұсқаулығын оқу және түсіну
үшін маңызды. Белгілер мен олардың мағынасын есте
сақтаңыз. Белгілерді дұрыс түсіну құралды дұрыс әрі
одан да сенімдірек түрде пайдалануға көмек болады.
Белгі
САҚТАНДЫРУ:
Нұсқаулықта көрсетілген
нұсқауларға сай болмаған
Мағына
Ауа үрлеу режимі
Жапырақтар мен шөпті сору режимі
Қозғалыс бағыты
Реакция бағыты
Іске қосу
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Қазақ | 179

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents