Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 218

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 12
218 | Srpski
Duvač lišća/baštenski
usisivač
Volumen vreće za
sakupljanje
Težina (režim oduvavanja
lišća)
Težina (režim usisavanja
lišća)
Klasa zaštite
Serijski broj
Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.
Informacije o buci/vibracijama
Vrednosti emisije buke su utvrđene prema EN 50636-2-100
A-vrednovani nivo buke proizvoda iznosi tipično:
– Nivo pritiska zvuka
– Nivo snage zvuka
– Nesigurnost K
Ukupne vrednosti vibracija a
(zbir vektora triju pravaca) i nesigurnost K su utvrđeni prema EN 50636-2-100
h
– Vrednost emisije vibracija a
h
– Nesigurnost K
Režim ooduvavanja lišća
Montaža (vidi sliku B)
Pre svih radova na proizvodu izvucite mrežni utikač iz
u
utičnice.
Nataknite mlaznicu (12) na sklop motora. Prilikom montaže
pazite na to da ne uštipnete prste.
Montirajte zaštitni pokrov (4) na sklop motora. Za to
umetnite zaštitni pokrov (4) u zglob sklopa motora. Položite
zaštitni pokrov (4) na sklop motora i da biste osigurali
zaštitni pokrov, navrnite ga zavrtnjom za pričvršćivanje (3)
do kraja, morate da čujete klikove.
Rukovanje (vidi slike C i D)
Pazite na to da vam kabel ne smeta prilikom rada.
Za uključivanje okrenite prekidač za uključivanje/
isključivanje (1) nadesno dok ne klikne.
Brzina vazdušne struje je promenljiva. Za povećavanje brzine
vazduha okrenite prekidač za uključivanje/isključivanje (1)
nadesno.
Da biste smanjili brzinu, okrenite prekidač za uključivanje/
isključivanje (1) nalevo.
Za isključivanje okrenite prekidač za uključivanje/
isključivanje (1) nalevo dok ne klikne.
Postavite prekidač za uključivanje/isključivanje (1)
proizvoda na „0" pre prekidanja mrežnog napona ili
izvlačenja mrežnog utikača.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
UniversalGardenTidy
l
45
kg
3,4
kg
4,7
/ II
Režim usisavanja lišća
dB(A)
dB(A)
dB
2
m/s
2
m/s
Demontaža (vidi sliku E)
Pre svih radova na proizvodu izvucite mrežni utikač iz
u
utičnice.
Pritisnite tipku (11) i izvadite mlaznicu (12).
Otpustite zavrtanj za pričvršćivanje (3). Skinite zaštitni
pokrov (4) i sačuvajte ga na bezbednom mestu.
Režim usisavanja lišća
Montaža (vidi slike F i G)
Pre svih radova na proizvodu izvucite mrežni utikač iz
u
utičnice.
Nataknite tri dela usisne cevi (7) zajedno. Prilikom montaže
pazite na to da ne uštipnete prste.
Montirajte usisnu cev (7) na sklop motora. Umetnite usisnu
cev (7) u zglob sklopa motora. Podignite usisnu cev (7) i da
biste osigurali zaštitni pokrov, navrnite ga zavrtnjom za
pričvršćivanje (3) do kraja, morate da čujete klikove.
Montirajte vreću za sakupljanje (10) na sklop motora i
pričvrstite kopče vreće za sakupljanje na kuke na usisnoj
cevi. Prilikom montaže pazite na to da ne uštipnete prste.
Montaža remena za nošenje (vidi sliku H)
Pričvrstite remen za nošenje (9) sa obe kuke (8) na omče
remena za nošenje (13). Podesite remen za nošenje (9) tako
da nosi težinu proizvoda i da ga možete dobro voditi.
UniversalGardenTidy
UniversalGardenTidy
2300
45
3,4
4,7
/ II
vidi tipsku tablicu na proizvodu
Režim oduvavanja lišća
86
98
= 2,5
< 2,5
= 1,5
3000
50
3,4
4,7
/ II
83
96
= 2,5
< 2,5
= 1,5
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents